m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Острог. Луцька брама/Наследие. Острог. Луцкая башня.ЛУЦЬКА НАДБРАМНА ВЕЖА, друга половина XV - початок XVI ст. — пам'ятка оборонної архітектури в місті Острог. Рідкісний зразок оборонної споруди — барбакана. Поряд з Татарською брамою демонстрували велич і поважний статус столиці Острожчини. Автор проекту — архітектор Якуб Мадлайн.
—————
ЛУЦКАЯ НАДВРАТНАЯ БАШНЯ, вторая половина XV - начало XVI в. - Памятник оборонной архитектуры в городе Острог. Редкий образец оборонительного сооружения - барбакана. Наряду с Татарской воротами демонстрировали величие и почтенный статус столицы Острожчины. Автор проекта - архитектор Якуб Мадлайн.Окрім суто утилітарної функції Луцька брама повинна була демонструвати велич і поважний статус столиці земель Острозьких, що було досягнуто використанням архітектурного прийому поєднання вишуканого аттика з суворою міцністю гладенько потинькованих стін. Саме цей вдало використаний прийом став найприкметнішим в архітектурному обличчі Острога періоду середньовіччя.
—————
Кроме чисто утилитарной функции Луцка ворота должна была демонстрировать величие и почтенный статус столицы земель Острожских, что было достигнуто использованием архитектурного приема сочетание изысканного аттика со строгой прочностью гладко потинькованих стен. Именно этот удачно использован прием стал самым примечательным в архитектурном облике Острога периода средневековья.

Була найважливішою ланкою в кільці міських укріплень, захищала місто з боку дороги на Луцьк. Спорудження виконувало функції міських воріт і одночасно оборонної вежі. Відноситься до самобутнього типу зміцнення, сформованому на Волині внаслідок злиття двох окремих оборонних споруд - замкових воріт і барбакана.
—————
Была важнейшим звеном в кольце городских укреплений, защищала город со стороны дороги на Луцк. Сооружение выполняло функции городских ворот и одновременно оборонной башни. Относится к самобытному типу укрепления, сформированному на Волыни вследствие слияния двух отдельных оборонных сооружений – замковых ворот и барбакана.Складається в плані з прямокутника і овалу, що було продиктовано місцем споруди в загальній системі укріплень і конкретними природними умовами. Торець прямокутної частини звернений в сторону міста. Для розширення зони флангового обстрілу вежа була поставлена таким чином, що всім своїм обсягом виступала за лінію оборонних мурів, що примикають до її торця.
—————
Состоит в плане из прямоугольника и овала, что было продиктовано местом сооружения в общей системе укреплений и конкретными природными условиями. Торец прямоугольной части обращен в сторону города. Для расширения зоны флангового обстрела башня была поставлена таким образом, что всем своим объемом выступала за линию оборонных стен, примыкающих к ее торцу.Спочатку споруда була двоярусним, в кінці XVI-початку XVII ст. надбудований ренесансний аттик з бійницями. Вежа триярусна, складена з пісковика на вапняному розчині, кладка армована дерев'яними зв'язками. У першому ярусі знаходився проїзд. Третій ярус - ренесансний аттик з фігурними зубцями і ліпними розетками, пом'якшувальний оборонні риси вежі і надає їй характер світської архітектури.
—————
Первоначально сооружение было двухъярусным, в конце XVI-начале XVII вв. надстроен ренессансный аттик с бойницами. Башня трехъярусная, сложена из песчаника на известковом растворе, кладка армирована деревянными связями. В первом ярусе находился проезд. Третий ярус – ренессансный аттик с фигурными зубцами и лепными розетками, смягчающий оборонные черты башни и придающий ей характер светской архитектуры.В'їзд обрамлений порталом з тесаного каменю. У нижньому поясі аттика знаходяться бійниці у формі перевернутої замкової щілини. З внутрішньої сторони в стінах вежі збереглися гнізда від несучих балок дерев'яних бойових галерей.
Характерними особливостями пам'ятника є монолітна кладка кам'яних стін, раціональна форма плану, чітке і просте об'ємно-просторове рішення, поярусно розміщення бійниць в шаховому порядку, внаслідок чого не залишалося непростреліваемих ділянок перед вежею і вздовж оборонних мурів. Пам'ятник служить своєрідним прикладом оборонних споруд України XVI ст.
—————
Въезд обрамлен порталом из тесаного камня. В нижнем поясе аттика находятся бойницы в форме перевернутой замочной скважины. С внутренней стороны в стенах башни сохранились гнезда от несущих балок деревянных боевых галерей.
Характерными особенностями памятника являются монолитная кладка каменных стен, рациональная форма плана, четкое и простое объемно-пространственное решение, поярусное размещение бойниц в шахматном порядке, вследствие чего не оставалось непростреливаемых участков перед башней и вдоль оборонных стен. Памятник служит своеобразным примером оборонных сооружений Украины XVI в.

стара гравюра
1976
Серед архітектурних пам’ятників Oстрога Луцька брама займає особливе місце. Протягом довгих років слугувала вона як важливий захисний пункт в західній частині міських укріплень з сторони Луцька, одночасно виконуючи функції міських воріт і бойової башти. Зараз тут — музей стародруків, колекція книжок, як на масштаби міста, вражає.
—————
Серед архітектурніх пам'ятників Oстрога Луцька брама займає особливе місце. Течение Довгих років слугувала вона як важлівій Захисний пункт в західній части міськіх укріплень зі сторони Луцька, одночасно віконуючі Функції міськіх воріт и бойової башти. Зараз тут - музей стародруків, колекція книжок, як на масштаби міста, Вражає.

1985
Джерела/источники:
wikipedia.org
uk.wikipedia.org
risu.org.ua
pslava.info
Памятники градостроительства и архитектуры УССР. – К.: Будівельник, 1985 г., т. 3, с. 320)


Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування експедиції. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Це можуть бути, як грошові кошти перераховані на мою карту Приватбанку (5363 5426 0205 1337), так і талони на паливо або власне саме паливо. Для тих що є нашими друзями за кордоном України, доларова карта (5168 7423 3624 9143).

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Архітектурні Пам'ятки Украіїні. Спадщина.”.
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию экспедиции. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Это могут быть, как денежные средства перечисленные на мою карту Приватбанка (5363 5426 0205 1337), так и талоны на топливо или собственно само топливо. Для тех что является нашими друзьями за рубежом Украины, долларовая карта (5168 7423 3624 9143).

Спасибо всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту"Архітектурні Пам'ятки Украіїні. Спадщина.”.
ну как то так =))
Tags: Ровненщина, Рівненщина, башня, брама
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 6 comments