m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Іване-Пусте. Іоанобогословська церква з дзвіницею/Наследие. Ивано-пусте.Дерев'яна церква Івана Богослова, серед місцевих відома під кодовою назвою "стара". Путівники кажуть, що вона у центрі села, що неправда. Треба з Центраної з'їхати на Тараса Шевченка та звернути на право на Ярову.
----------
Деревянная церковь Иоанна Богослова, среди местных известна под кодовым названием "старая". Путеводители говорят, что она в центре села, это неправда. Нужно с улицы Центраной съехать на Тараса Шевченко и повернуть на право на Яровую.

Отже, Івано-Богословська церква, вже, здається, недіюча. Зведено храм у 1763 році, деякий час віряни обходилися без дзвіниці. Потім вирішили, що це неподобство - і у 1775 році дзвіниця постала поруч з церквою. Двісті років стояла дзвінниця, а у 1970-х згоріла, зараз замість неї якась приплюснута споруда.
----------
Итак, Ивано-Богословская церковь, уже, кажется, недействующая. Возведен храм в 1763 году, некоторое время верующие обходились без колокольни. Потом решили, что это безобразие - и в 1775 году колокольня появилась рядом с церковью. Двести лет стояла колокольня, а в 1970-х сгорела, сейчас вместо нее какое-то приплюснутое сооружение.

Добре роздивитись майстерність теслярів минулого у вас не вийде: мода вкривати дерев'яні храми саркофагом з бляхи не минула Іване-Пусте, щоб їй, тій моді, було пусто. Кажуть, дерево під таким панциром ще швидше гниє і помирає, аніж під дощами-снігами м'яких подільських зим. Але кого це стосується, якщо на сонці храм блищить як меч архангела Михайла? Ото ж і воно. Дерев'яним залишився лише низ храму - і саме там все ще висить дошка зі статусом пам'ятки архітектури.
----------
Хорошо рассмотреть мастерство плотников прошлого у вас не получится: мода укрывать деревянные храмы саркофагом из жести не прошла Иване-Пусте, чтобы ей, той моде, было пусто. Говорят, дерево под таким панцирем еще быстрее гниет и умирает, чем под дождями-снегами мягких подольских зим. Но кого это касается, если на солнце храм блестит как меч архангела Михаила? Тото и оно. Деревянным остался только низ храма - и именно там все еще висит доска со статусом памятника архитектуры.

Чому все сталося як сталося, найкраще написав Андрій Мельничук:
"Рік 1958 в Іване-Пустому запам’ятався повною неможливістю купити нову ванєнку, навіть балію. То був страшний дефіцит. Всі вироби з бляхи –в т.ч. поливалки для домашнього господарства пішли на «реставрацію церкви». Навіть якщо листи оцинкованої бляхи й продавалися – не їм. Церква протікала, влада оголосила її аварійною. Довколишні храми вже були позакривані. Люди вийшли із ситуації за допомогою мінімальної шурупалки.
Майстрів по ґонту під руками не було, були ванєнки. Так церква стала такою, якою вона є".
----------
Почему все произошло как произошло, лучше всего написал Андрей Мельничук:
"Год 1958 в Иване-Пустем запомнился полной невозможностью купить новую ваненку, даже лоханку. Это был страшный дефицит. Все изделия из жести -в т.ч. поливалки для домашнего хозяйства пошли на «реставрацию церкви». Даже если листы оцинкованной жести и продавались - не им. Церковь протекала, власти объявили ее аварийным. Окружающие храмы уже были позакрыты. Люди вышли из ситуации с помощью минимальной шурупалки.
Мастеров по гонту под руками не было, а были ваненки. Так церковь стала такой, какой она есть ".

Іоаннобогословская церква, 1775 г. Наприкінці XIX в. зроблені прибудови до апсиди і бабинця, нові опасання і покриття верхів.
Спорудження дерев'яне, тризрубна, з трьома однозаломнимі верхами. Всі зруби квадратні в плані, рівновисокі, перекриті зімкнутими рубаними склепіннями на восьмерик. Стіни четвериків переходять в восьмерік допомогою плоских вітрил. Заломна конструкція верхів, виявлена ​​зовні виносом дахів, в поєднанні з опасінням створює багатоярусну динамічну композицію споруди, вертикальною віссю якого є неф, що відрізняється великими розмірами і більш високим верхом. В інтер'єрі висотно розкрито простір кожного обсягу. Конструкції перекриттів укріплені сволоками.
----------
Иоаннобогословская церковь, 1775 г. В конце XIX в. сделаны пристройки к апсиде и бабинцу, новые опасание и покрытие верхов.
Сооружение деревянное, трехсрубное, с тремя однозаломными верхами. Все срубы квадратные в плане, равновысокие, перекрыты сомкнутыми рублеными сводами на восьмериках. Стены четвериков переходят в восьмерик посредством плоских парусов. Заломная конструкция верхов, выявленная снаружи выносом крыш, в соединении с опасанием создает многоярусную динамичную композицию сооружения, вертикальной осью которого является неф, отличающийся большими размерами и более высоким верхом. В интерьере высотно раскрыто пространство каждого объема. Конструкции перекрытий укреплены сволоками.

Пам'ятник є витвором подільської школи народного зодчества. Дзвіниця розташована на північний схід від церкви. Дерев'яна, ошалевана вертикально, двоярусна, типу четверик на четверику. Верхній ярус значно меншого обсягу, нижній накритий дахом великого виносу.
----------
Памятник является произведением подольской школы народного зодчества. Колокольня расположена северо-восточнее церкви. Деревянная, ошалевана вертикально, двухъярусная, типа четверик на четверике. Верхний ярус значительно меньшего объема, нижний накрыт крышей большого выноса.а такою вона була у 1915 році/ а такой она была в 1915 году


Нажаль, потрапити всередину мені так і не вдалося = (я приїхав надто пізно в село, священик був у від'їзді. Матушка дзвонити йому категорично відмовилася посилаючись незрозуміло на що. Я був готовий дочекатися ранку, щоб таки відзняти інтер'єр церкви, але після слів дружини пастиря про те що швидше за все і вранці його не зможу зпіймати я поїхав далі ... Стара вона, кому вона потрібна...
А інтерьєру єї в сітці я так і не знайшов, як це не сумно. Якщо в кого є - зкідайте в каменти =)
----------
на жалость, попасть во внутрь мне так и не удалось =( я приехал слишком поздно в село, священник был в отъезде. Матушка звонить ему категорически отказалась ссылаясь непонятно на что. Я был готов дождаться утра, чтобы таки отснять интерьер церкви, но после слов жены пастыря о том что скорее всего и утром его не смогу поймать я поехал дальше... Старая она, кому она нужна...
А интерьера её я в сети так и не нашел, что печально. Если у кого то есть - скидывайте в каменты =).

Джерела/источники:
castles.com.ua
pslava.info
delcampe.nethttps://www.delcampe.net/en_GB/collectables/search?search_mode=all&excluded_terms=&is_searchable_in_descriptions=0&is_searchable_in_translations=0&term=puste&show_type=all&display_ongoing=ongoing&started_days=&started_hours=&ended_hours=&display_only=ongoing&min_price=&max_price=¤cy=all&seller_localisation=&view=&order=

Шановні друзі! Допомогти проекту "Українські Пам'ятки архітектури. Спадщина" ви можете через систему PATREON, ставши патроном в нашій обоймі. Заздалегідь дякуємо =) …/
Уважаемые Друзья! Помочь проекту "Украинские памятники архитектуры. Наследие" вы можете через систему PATREON, став патроном в нашей обойме. Заранее спасибо =) ...
ну как то так =))
Tags: Тернопольщина, Тернопілля, дерев'яна архітектура, деревяна церква, деревянная архитектура, деревянная церковь
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 4 comments