m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Cпадщина. Сапогів. Церква св. Миколая з дзвіницею/Наследие. Сапогов. Церковь св. Николая с звонницей

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимося великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...З дерев’яними храмами Тернопіллю не дуже повезло. Хоча їх тут і вистачає, та майже всі вони спаскуджені потворними бляшаними костюмами. Справжніх дерев’яних подільських церков в області лишилося декілька: дві в Чорткові та по одній у Скориках, Козині, Сапогові і… здається, все. Ось з одним з шедеврів подільського народного дерев’яного зодчества ми сьогодні і познайомимося. Але спочатку трохи про село.
----------
С деревянными храмами Тернопольщине не очень повезло. Хотя их здесь и хватает, но почти все они испакощены уродливыми жестяными костюмами. Настоящих деревянных подольских церквей в области осталось несколько: две в Черткове и по одной в Скориках, Козине, Сапогове и ... кажется, все. Вот с одним из шедевров подольского народного деревянного зодчества мы сегодня и познакомимся. Но сначала немного о селе.Сапогів лежить над річкою Циганкою в декількох кілометрах від автодороги, що веде з Борщова до Кривче, а далі через Мельницю – до Хотина. Село лежить у низині: щоб потрапити в нього і побачити красуню-церкву, доведеться невеличким серпантином спуститися від шосе. Дорога ґрунтова, вимощена крупним щебенем, але їхати можна (якщо обережно:)).
----------
Сапогов лежит над рекой Цыганкой в нескольких километрах от автодороги, ведущей из Борщева в Кривче, а далее через Мельницу - до Хотина. Село расположено в низине: чтобы попасть в него и увидеть красавицу-церковь, придется небольшим серпантином спуститься от шоссе. Дорога грунтовая, вымощенная крупным щебнем, но ехать можно (если осторожно :)).Перша згадка про поселення відноситься до 1564 року. Невдовзі після звільнення Поділля від турків, у 1704 році село захопив загін опришків під проводом Пискливого. Як і сусіднє Кривче, Сапогів з початку ХVIII і до середині ХІХ століття належав шляхтичам Голеєвським. У 1820-х роках власних Тадеуш Голеєвський збудував в Сапогові класицистичний палац, якій, на жаль, не дожив до наших днів. У радянські часи його перебудували на млин, який і сьогодні можна побачити на сусідньому від церкви пагорбі.
----------
Первое упоминание о поселении относится к 1564 году. Вскоре после освобождения Подолья от турок, в 1704 году село захватил отряд повстанцев под руководством Пискливого. Как и соседний Крывче, Сапогов с начала ХVIII и до середине XIX века принадлежал шляхтичам Голеевським. В 1820-х годах собственнік Тадеуш Голеевський построил в Сапогове классический дворец, которой, к сожалению, не дожил до наших дней. В советские времена его перестроили под мельницу, которую и сегодня можно увидеть на соседнем от церкви холме.Вирубали і прекрасний англійський парк, через який від парадної брами до палацу вела двокілометрова алея. Після Голеєвських аж до 1939 року маєток у Сапогові належав відомій на Тернопіллі родині Козебродських.
----------
Вырубили и прекрасный английский парк, через который от парадних ворот до дворца вела двухкилометровый аллея. После Голеевських вплоть до 1939 года имение в Сапогове принадлежало известной на Тернопольщине семье Козебродських.Дерев’яну Миколаївську церкву звели у 1777 році. Храм стоїть на пагорбі в центрі села, до нього ведуть бетонні сходи. Складається з майже квадратних бабинця, нави і вівтаря. Кожна з частин храму завершується восьмигранним куполом. Додаткового шарму церкві надає підведений під неї фундамент з грубого неотесаного каміння.
Не менш цікавою є і дзвіниця, зібрана без єдиного цвяха вже в наш час, яка вдало доповнює храмовий ансамбль.
----------
Деревянную Николаевскую церковь возвели в 1777 году. Храм стоит на холме в центре села, к нему ведут бетонные ступени. Состоит из почти квадратных притвора, нави и алтаря. Каждая из частей храма завершается восьмигранным куполом. Дополнительный шарм церкви придает подведенный под нее фундамент из грубого неотесанного камня.
Не менее интересна и колокольня, собранная без единого гвоздя уже в наше время, которая удачно дополняет храмовый ансамбль.

...Кам'яний об'єм з південного боку апсиди прибудовано в 1883 році.
Дерев'яна, тризрубна, триверха. Всі зруби в плані наближені до квадрату. Обсяги мають однакову висоту, кожен з них перекритий зімкнутим рубаним склепінням на глухому восьмерике, перехід до якого від четверика здійснено за допомогою плоских вітрил. Західна стіна апсиди і східна стіна бабинця переходять в восьмерик через невеликий залом. У композиції споруди важлива роль відведена співвідношенню восьмериков і обсягів зрубів, в яких висотні розміри значно переважають над горизонтальними...
----------
...Каменный объем с южной стороны апсиды пристроен в 1883 г.
Деревянная, трехсрубная, трехверхая. Все срубы в плане приближены к квадрату. Объемы имеют одинаковую высоту, каждый из них перекрыт сомкнутым рубленым сводом на глухом восьмерике, переход к которому от четверика осуществлен при помощи плоских парусов. Западная стена апсиды и восточная стена бабинца переходят в восьмерик через небольшой залом. В композиции сооружения важная роль отведена соотношению восьмериков и объемов срубов, в которых высотные размеры значительно преобладают над горизонтальными...
...Зовні між восьмериками є невелика відстань. Опасання на випусках вінців зрубів оточує споруду майже на половині його висоти. Обсяги вище опасання обшиті гонтом.
В інтер'єрі простір кожного обсягу висотно розкритий, вікна в восьмерик відсутні. Бабинець має одне вікно з півдня, відкривається в неф аркою-вирізом. Пам'ятник є витвором галицької школи дерев'яної архітектури...
[Пам'ятники містобудування і архітектури УРСР. - К .: Будівельник, 1986 р., Тобто 4, с. 51 - 52]
----------
...Снаружи между восьмериками имеется небольшое расстояние. Опасание на выпусках венцов срубов окружает сооружение почти на половине его высоты. Объемы выше опасания обшиты гонтом.
В интерьере пространство каждого объема высотно раскрыто, окна в восьмериках отсутствуют. Бабинец имеет одно окно с юга, открывается в неф аркой-вырезом. Памятник является произведением галицкой школы деревянной архитектуры...
[Памятники градостроительства и архитектуры УССР. – К.: Будівельник, 1986 г., т. 4, с. 51 – 52]


декілька старих фото/несколько старых фото (1989)
Погляд на останок/Взгляд на последок


Джерела/источники:
ternopillya.livejournal.com
pslava.info
derev.org.ua

Шановні друзі! Допомогти проекту "Українські Пам'ятки архітектури. Спадщина" ви можете через систему PATREON, ставши патроном в нашій обоймі. Заздалегідь дякуємо =) …/
Уважаемые Друзья! Помочь проекту "Украинские памятники архитектуры. Наследие" вы можете через систему PATREON, став патроном в нашей обойме. Заранее спасибо =) ...
ну как то так =))
Tags: Тернопольщина, Тернопілля, дерев'яна архітектура, деревяна церква, деревянная архитектура, деревянная церковь
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 7 comments