m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Старокостянтинів. Замок. Частина 1/Наследие. Староконстантинов. Замок. Часть 1.

Цікаве місто Старокостянтинів. Чемпіон з кількості води, здається: ніде її стільки в середмісті немає, як тут. Тут є декілька особливо цікавих пам'яток, що дожили до наших днів. Роки не були милосердні до них, але вони вибороли право на існування у часу та природи. Одне з них - замок князів Острозьких. Був я тут два рази зі зйомкою, у 2013 та 2016 роках.
Це головна особливість міста. Так як міський пляж розташовано відразу біля замкових стін, можна хвалитися купанням біля замку. Особливо мальовнича прибита до верби табличка-стріла "Місце купання дітей".
-------------
Интересное место Староконстантинов. Чемпион по количеству воды, кажется: нигде ее столько в центре нет, как тут. Тут есть несколько особо интересных достопримечательностей, которые дожили до наших дней. Годы не были милосердны к ним, но они смогли завоевать право на существование у времени и природы. Одно из них - замок князей Острожских. Был я тут два раза со съемкой, в 2013 і 2016 годах.
Это главная достопримечательность города. Так как городской пляж расположен сразу у замковых стен, можно хвастаться купанием у замка. Особенно живописна прибитая к иве табличка-стрела "Место купания детей".

ЗАМОК, 1561-1571 рр. Заснований К.К. Острозьким для захисту краю від набігів татар. Розташований на мисі, утвореному злиттям річок Случ та Ікопоть. До складу комплексу входять: палац з оборонною баштою на південному заході і замковою церквою на сході, дзвіниця, в'їзна брама на півночі від палацу з частково збереженими стінами, що йдуть до оборонної вежі та від неї на південний схід, уздовж річки Случ. З боку міста на територію замку вів підйомний міст через рів. Розташовані на території комплексу кам'яні споруди з фрагментами стін з бійницями і амбразурами свідчать про потужний характер укріплень замку.
-----------
ЗАМОК, 1561-1571 гг. Основан К.К. Острожский для защиты края от набегов татар. Расположен на мысе, образуемому слияния рек Случь и Икопоть. В состав комплекса входят: дворец с оборонной башней на юго-западе и замковой церковью на востоке, колокольня, въездные ворота к северу от дворца с частично сохранившимися стенами, идущими к оборонной башне и от нее на юго-восток, вдоль реки Случь. Со стороны города на территорию замка вел подъемный мост через ров. Расположенные на территории комплекса каменные постройки с фрагментами опоясывающей их стен с бойницами и амбразурами свидетельствуют о мощным характере укреплений замка.

Палацовий комплекс формувався в два етапи. Спочатку (1561-1571 рр.) зведена оборонна вежа з палацовою прибудовою неправильної форми - донжоном на заході і домовою церквою на сході, що з'єднувалася з палацовою прибудовою переходом на рівні хорів. На початку XVII ст. (за деякими джерелами - в 1636 г.) зведений існуючий зараз обсяг між церквою і донжоном, що заповнив простір до південної укріпленої стіни таким чином, що вона стала південним фасадом палацу. Оборонна вежа, включена в комплекс, є головним композиційним акцентом укріплень на південному заході. Разом з об'ємом донжона вона створює зручний фронт обстрілу. Вежа двоярусна, перекриття на першому поверсі - сферичний звід з розпалубками, на другому - по балках. Монументальність обсягів вежі і донжона з глибокими нішами у вигляді амбразур і бійницями контрастують з ренесансним завершенням у вигляді аттика складної конфігурації, прикрашеним колонками і підкресленим горизонтальним членуванням.
------------
Дворцовый комплекс сформировался в два этапа. Первоначально (1561-1571 гг.) возведена оборонная башня с дворцовой пристройкой неправильной формы – донжоном на западе и домовой церковью на востоке, соединявшейся с дворцовой пристройкой переходом на уровне хоров. В начале XVII в. (по некоторым источникам – в 1636 г.) возведен существующий сейчас объем между церковью и донжоном, заполнивший пространство до южной укрепленной стены таким образом, что она стала южным фасадом дворца. Оборонная башня, включенная в комплекс, является главным композиционным акцентом укреплений на юго-западе. Вместе с объемом донжона она создает удобный фронт обстрела. Башня двухъярусная, перекрытие в первом этаже – сферический свод с распалубками, во втором – по балкам. Монументальность объемов башни и донжона с глубокими нишами в виде амбразур и бойницами контрастируют с ренессансным завершением в виде аттика сложной конфигурации, украшенным колонками и подчеркнутым горизонтальным членением.Палац цегляний, двоповерховий, прямокутний у плані, з виступаючим в сторону річки ризалітом. Цікаво влаштовані під будівлею підвали з колодязями-камерами, що ведуть до річки. Тут розміщувалися склади для зберігання вогнепальної зброї. Перекриття першого поверху - напівциркульні склепіння з розпалубками, другого - плоскі. Зовнішній фасад позбавлений прикрас, його гладкі стіни підкреслені вузькими прямокутними отворами (частково змінені пізніше), з боку двору початковий декор фасадів не зберігся.
-------------
Дворец кирпичный, двухэтажный, прямоугольный в плане, с выступающим в сторону реки ризалитом. Интересны устроенные под зданием подвалы с колодцами-камерами, ведущими к реке. Здесь размещались склады для хранения огнестрельного оружия. Перекрытия первого этажа – полуциркульные своды с распалубками, второго – плоские. Наружный фасад лишен украшений, его гладкие стены подчеркнуты узкими прямоугольными проемами (частично изменены позднее), со стороны двора первоначальный декор фасадов не сохранился.Замкова церква (одна з найбільш ранніх споруд) була одночасно фортифікаційним укріпленням: мала товсті стіни, вузькі стрілчастої форми вікна в глибоких нішах, монументальну, схожу на вежу прибудову на півдні. Прямокутна в плані, вона переходить на сході в напівкруглу апсиду. Простір інтер'єру розчленований за допомогою чотирьох стовпів, що несуть систему склепінь: хрестових - по поперечній осі, напівциркульних великого прольоту з розпалубками - по поздовжній осі і зімкнутих з розпалубками - в апсиді.
--------------
Замковая церковь (одна из наиболее ранних построек) являлась одновременно фортификационным укреплением: имела толстые стены, узкие стрельчатой формы окна в глубоких нишах, монументальную, похожую на башню пристройку на юге. Прямоугольная в плане, переходящая на востоке в полукруглую апсиду. Пространство интерьера расчленено при помощи четырех столбов, несущих систему сводов: крестовых – по поперечной оси, полуциркульных большого пролета с распалубками – по продольной оси и сомкнутых с распалубками – в апсиде.три, абсолютно різні варіанти кладки в замковому комплексі/
три, абсолютно разных варианта кладки в замковом комплексе
Замкова церква (одна з найбільш ранніх споруд) була одночасно фортифікаційним укріпленням: мала товсті стіни, вузькі стрілчастої форми вікна в глибоких нішах, монументальну, схожу на вежу прибудову на півдні. Прямокутна в плані, вона переходить на сході в напівкруглу апсиду. Простір інтер'єру розчленований за допомогою чотирьох стовпів, що несуть систему склепінь: хрестових - по поперечній осі, напівциркульних великого прольоту з розпалубками - по поздовжній осі і зімкнутих з розпалубками - в апсиді.
До церкви обидва рази я не дістався =( бо вона як я пойням до складу музейного комплексу не належить...
--------------
Замковая церковь (одна из наиболее ранних построек) являлась одновременно фортификационным укреплением: имела толстые стены, узкие стрельчатой формы окна в глубоких нишах, монументальную, похожую на башню пристройку на юге. Прямоугольная в плане, переходящая на востоке в полукруглую апсиду. Пространство интерьера расчленено при помощи четырех столбов, несущих систему сводов: крестовых – по поперечной оси, полуциркульных большого пролета с распалубками – по продольной оси и сомкнутых с распалубками – в апсиде.
В церковь я оба раза не попал =( ибо она, как я понял в состав музейного комплекса не входит.

Частина 2/Часть 2

Джерела/Источники:
pslava.info
castles.com.ua

Шановні друзі! Допомогти проекту "Українські Пам'ятки архітектури. Спадщина" ви можете через систему PATREON, ставши патроном в нашій обоймі. Заздалегідь дякуємо =) …/
Уважаемые Друзья! Помочь проекту "Украинские памятники архитектуры. Наследие" вы можете через систему PATREON, став патроном в нашей обойме. Заранее спасибо =) ...
ну как то так =))
Tags: Хмельниччина, башня, вежа, замок, музей
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 5 comments