m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Лужани. Свято-Вознесенський храм/Наследие. Лужаны. Свято-Вознесенский храм.Свято-Вознесенський храм з унікальним стінним розписом на 150 років давніший, ніж вважалося досі. Церква Вознесіння є найпростішим видом мурованого тридольного безкупольного храму хатнього типу, типового для Буковини та Молдавії часів середньовіччя. Складається з побудованого пізніше бабинця, прямокутної нави, яка має однакову ширину з бабинцем, та гранчастої апсиди. Завдяки своїм мініатюрним розмірам та простоті очевидним є її схожість з дерев’яними храмами-хатами, що були раніше розповсюджені на Буковині.
----------
Свято-Вознесенский храм с уникальной стенной росписью на 150 лет древнее, чем считалось до сих пор. Церковь Вознесения является простейшим видом каменного трехдольного безкупольного храма домашнего типа, типичного для Буковины и Молдавии времен средневековья. Состоит из построенного позже притвора, прямоугольной нави, которая имеет одинаковую ширину с притвором, и граненой апсиды. Благодаря своим миниатюрным размерам и простоте очевидно ее сходство с деревянными храмами-хатами, ранее распространенными на Буковине.
У часи Враничів та Вітольдів церква була дводольною, без жодних дерев’яних прибудов і навіть даху з декоративними куполами. Фактично вона виглядала мурованим кубом і виконувала роль невеликої фортеці. Навіть зараз про її релігійну сутність нагадують лише маленькі маківки з хрестами. Протягом свого існування церква зазнала декілька перебудов.
----------
Во времена Враничей и Витольдов церковь была двудольной, без деревянных пристроек и даже крыши с декоративными куполами. Фактически она выглядела каменным кубом и исполняла роль небольшой крепости. Даже сейчас о ее религиозную сущность напоминают лишь маленькие купола с крестами. На протяжении своего существования церковь претерпела несколько перестроек.

У 1816 році до бабинця було добудовано дерев’яну прибудову на кам’яному фундаменті. У XIX столітті у південно- західній частині церковного подвір’я була побудована дерев’яна двоярусна каркасна дзвіниця.
----------
В 1816 году к бабинцу было достроено деревянную пристройку на каменном фундаменте. В XIX веке в юго западной части церковного двора была построена деревянная двухъярусная каркасная колокольня.У 1884 році церкву оздобили цеглою, а церковні мури підперли чотирма кам’яними контрфорсами. А на початку минулого століття дах перекрили бляхою. Однак історія давньої пам’ятки архітектури таїть безліч загадок. Одна з них – про точну дату побудови храму. Позаминулого року держава виділила півмільйона гривень на реставрацію храму і майстри Львівського інституту “Укрзахідпроектреставрація” проводили відновні роботи. І поряд зі знайденими раніше фресками XV століття під час робіт відпав тиньк і відкрилася невелика ніша, а в ній – намальована на стіні ікона. Фреска на вигляд була зовсім іншою, ніж раніше знайдені мальовані образи. Відрізнявся і фон, і використані фарби… У серця художників закрався сміливий здогад – усе свідчило про те, що знайдена фреска є значно старішою за інші! Але це вже піддавало сумніву 1453 рік, як рік будівництва Свято-Вознесенської церкви. Відтак припущення підтвердилися: у Вознесенському храмі справді є два види фресок – старші і молодші, XV і… XIV століття!
----------
В 1884 году церковь отделали кирпичом, а церковные стены подперли четырьмя каменными контрфорсами. А в начале прошлого века крышу перекрыли жестью. Однако история древней достопримечательности архитектуры таит множество загадок. Одна из них - о точной дате постройки храма. В позапрошлом году государство выделило полмиллиона гривен на реставрацию храма и мастера Львовского института "Укрзападпроектреставрация" проводили восстановительные работы. И рядом с найденными ранее фресками XV века во время работ отпала штукатурка и открылась небольшая ниша, а в ней - нарисованная на стене икона. Фреска на вид была совсем другой, чем ранее найденные рисованные образы. Отличался и фон, и использованые краски ... В сердца художников закралось смелый догадка - все свидетельствовало о том, что найдена фреска значительно старее других! Но это уже подвергало сомнению 1453 год, как год строительства Свято-Вознесенской церкви. Поэтому предположения подтвердились: в Вознесенском храме действительно есть два вида фресок - старшие и младшие, XV и ... XIV века!Колись на території храму був монастир. А в невеликій ніші під склепінням храму намальований Георгій (Юрій) Побідоносець, тож цілком можливо, що “ раніше старовинний Свято-Вознесенський храм в Лужанах був Юріївським.
----------
Когда-то на территории храма был монастырь. А в небольшой нише под сводами храма нарисован Георгий (Юрий) Победоносец, поэтому вполне возможно, что "раньше старинный Свято-Вознесенский храм в Лужанах был Юрьевским.У XIX столітті настоятелем Вознесенської церкви був високоосвічений і мудрий священик Георгій Дан. Він зробив повний опис храму і цей документ й досі зберігається в архіві і свідчить про те, що дуже багато фресок були просто замальовані. Притвор церкви добудували у XIX столітті, та й крівля церкви теж сучасна. Серед антикварних раритетів є і дві старовинні плащаниці.
----------
В XIX веке настоятелем Вознесенской церкви был высокообразованный и мудрый священник Георгий Дан. Он сделал полное описание храма и этот документ до сих пор хранится в архиве и свидетельствует о том, что очень много фресок были просто закрашены. Притвор церкви достроили в XIX веке, и кровля церкви тоже современная. Среди антикварных раритетов есть и две старинные плащаницы.

У 2009 році на території Свято-Вознесенського храму були проведені масштабні археологічні розкопки, де було знайдено залишки печі часів трипільської культури, а також поховання різних часів. Цікавим є той факт, що останки похованих були розміщені одні поверх інших, а також багато серед них було молодих людей, жінок і навіть дітей. Також археологи на чолі із професором кафедри археології М. Пивоваровим знайшли чимало монет, старовинних знарядь праці та посуду.
----------
В 2009 году на территории Свято-Вознесенского храма были проведены масштабные археологические раскопки, где были найдены остатки печи времен трипольской культуры, а также захоронения разных времен. Интересен тот факт, что останки похороненных были размещены одни поверх других, а также много среди них было молодых людей, женщин и даже детей. Также археологи во главе с профессором кафедры археологии М. Пивоваровым нашли немало монет, старинных орудий труда и посуды.Планується також продовження археологічних досліджень не тільки на території церкви, але й у самому храмі. Бували в церкві і сановиті гості – вже доведено, що гетьман Петро Сагайдачний під час військового походу на турків у Хотин молився в ній за успіх у битві. Також була тут і велична місцева святиня – мощі покровителя Буковини святого Іоанна Нового Сучавського. Нетлінні останки святого перевозили на батьківщину (у румунську Сучаву) і цілу ніч рака з мироточивими кістками Іоанна Сучавського, зібравши багато вірних, перебувала у Вознесенській церкві. Наразі церква діюча, належить до УПЦ Київського патріархату.
----------
Планируется также продолжение археологических исследований не только на территории церкви, но и в самом храме. Бывали в церкви и сановитые гости - уже доказано, что гетман Петр Сагайдачный во время военного похода на турок в Хотин молился в ней за успех в битве. Также была здесь и величественная местная святыня - мощи покровителя Буковины святого Иоанна Нового Сучавского. Нетленные останки святого перевозили на родину (в румынскую Сучаву) и целую ночь рака с мироточивыми костями Иоанна Сучавского, собрав много верных, находилась в Вознесенской церкви. Сейчас церковь действующая, принадлежит к УПЦ Киевского патриархата.Погляд на останок/Взгляд на последок


Джерела/источники:
luzhanylib.wordpress.com
haidamac.org.ua

Шановні друзі! Допомогти проекту "Українські Пам'ятки архітектури. Спадщина" ви можете через систему PATREON, ставши патроном в нашій обоймі. Заздалегідь дякуємо =) …/
Уважаемые Друзья! Помочь проекту "Украинские памятники архитектуры. Наследие" вы можете через систему PATREON, став патроном в нашей обойме. Зараннее спасибо =) ...
ну как то так =))
Tags: Буковина, Чернівеччина, росписи, роспісі, храм, церква, церковь
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 10 comments