m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Кристінопіль. Палац Потоцьких. Частина 2/Наследие. Кристинополь. Дворец Потоцких. Часть 2.

початок тут/начало здесьРозташування та план замку/Расположение и план замка
Замок складався з двох подвір'їв та парку. В'їзд на перше подвір'я йшов від міського ринку через низьку ковану залізну браму на мурованих стовпах, яка на французький зразок була висунута незначно вперед. На першому подвір'ї з боків в'їзду були ще дві невеликі брами. В'їзд у праву браму вів до возовень, а в ліву — до оранжерей та квітників.
Навпроти першої брами в глибині першого двору був в'їзд до палацу через другу муровану браму, в якій посередині була вежа з годиником, а з боків — будинки для замкового гарнізону. Навпроти другої в'їздної брами був сам палац.
---------------
Замок состоял из двух дворов и парка. Въезд на первый двор шел от городского рынка через низкие кованые железные ворота на каменных столбах, которые на французский манер были выдвинуты немного вперед. На первом дворе по бокам въезда были еще небольшие ворота. Въезд в правые врата вел к возовням, а в левые - к оранжереям и цветникам.
Напротив ворот: в глубине первого двора был въезд во дворец через вторые каменные ворота, в которых посередине была башня с Часами, а по бокам - дома для замкового гарнизона. Напротив вторых въездных ворот был сам дворец.


Друге замкове подвіря мало вигляд шестикутника, наближеного формою до квадрата. Весь цей простір був навколо повністю забудований. Над усіма забудовами домінував двоповерховий палац, бічні прибудови якого плавно переходили в загальні забудови замку.
Справа від шестикутного подвіря були великі стайні, забудовані у формі квадрату, а зліва — семетрично — кухні з приміщенями для челяді. Сам палац складався з центральної двоповерхової частини та двох бічних з мансардовими оздобленими дахами. Середня частина палацу була оздоблена в стилі рококо.
---------------
Вторй замковый двор имел форму шестиугольника, приближенного формой к квадрату. Все это пространство вокруг было полностью застроенно. Над всеми постройками доминировал двухэтажный дворец, боковые пристройки которого плавно переходили в общие застройки замка.
Справа от шестиугольного двор были большие конюшни, построенные в форме квадрата, а слева - симметрично - кухни с помещениями для прислуги. Сам дворец состоял из центральной двухэтажной части и двух боковых, с мансардами с украшенными крышами. Средняя часть дворца была украшена в стиле рококо.

Палацовий парк/Дворцовый парк
Кристинопольський парк був оточений навколо каналом з водою. До парку каналом була направлена також річка Солокія, яка постачала воду до шлюзової системи, яка в свою чергу постачала воду на чотири фонтани-водойми, котрі оздоблювали партери. Також річка поставляла воду на водоспад та впадала в величезну водойму-фонтан «Нептун».
Перед палацом з боку парку були великі клумби у вигляді тераси. Тераса була оздоблена навкола кованою балюстрадою. Посередині двох клумб були фонтани. За терасою містився великий партер у вигляді прямокутника, позаду якого — довгий Великий канал, оточений колонами та фонтанами. Закінчувався канал голандською шлюзовою системою, яка регулювала рівень води в каналах. Направо від великого каналу був фонтан-водойма «Нептун», а наліво — дві менші водойми. Біля однієї з них на терасі стояв павільйон, оточений балюстрадою з вазонами. Посередині містилася італійська терасса з бельведером. Головна балюстрада була оздоблена аркадами.
-----------------
Кристинопольский парк был окружен вокруг каналом с водой. В парк каналом была направлена ​​также река Солокия, которая поставляла воду в шлюзовые системы, которая в свою очередь поставляла воду на четыре фонтана-водоема, которые украшали партеры. Также река поставляла воду на водопад и впадала в огромный водоем-фонтан «Нептун».
Перед дворцом со стороны парка были большие клумбы в виде террасы. Терраса была украшена окружной кованой балюстрадой. В центре двух клумб были фонтаны. За террасой находился большой партер в виде прямоугольника, позади которого - длинный Большой канал, окруженный колоннами и фонтанами. Заканчивался канал голландской шлюзовой системой, которая регулировала уровень воды в каналах. Направо от большого канала был фонтан-водоем «Нептун», а налево - два небольших водоема. У одной из них на террасе стоял павильон, окруженный балюстрадой с вазонами. В центре находилась итальянская терасса с бельведером. Главная балюстрада была украшена аркадами.трошкі архивного/немного архивного
трошкі архивного/немного архивного


трошкі архивного/немного архивного


трошкі архивного/немного архивного


Теперішній стан/
Нынешнее состояние

На початку XX ст. замку вже не було. За нашого часу замку також не існує, залишився в жалюгідному стані тільки палац. Тому одним з пріоритетних завдань є реставрація палацу, що надало б йому цінності як туристичного об'єкта.
--------------------
В начале XX в. замка уже не было. В наше время замка также не существует, остался в плачевном состоянии только дворец. Поэтому одной из приоритетных задач является реставрация дворца, что увеличило бы его ценность в качестве туристического объекта.

ще трошкі архивного/еще немного архивногоДжерела/источники:
wikipedia.org
images.delcampe.com
Ma%C5%82y%20Kr%C3%B3l%20na%20Rusi%20i%20jego%20stolica%20Krystynopol

Шановні друзі! Допомогти проекту "Українські Пам'ятки архітектури. Спадщина" ви можете через систему PATREON, ставши патроном в нашій обоймі. Заздалегідь дякуємо =) …/
Уважаемые Друзья! Помочь проекту "Украинские памятники архитектуры. Наследие" вы можете через систему PATREON, став патроном в нашей обойме. Зараннее спасибо =) ...
ну как то так =))
Tags: Львовщина, Львівщина, дворец, музей, палац
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments