m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Наследие. Новомалин. Замок/Спадщина. Новомалин. Замок. Анонс.

Новомалин - село в 10 км поганої дороги на південний захід від Острога. Перші відомості про поселення датуються XIV століттям. Вже тоді тут, на горбистій місцевості над річкою, стояв старовинний замок. В кінці XIV ст. князь Свидригайло перебудував його під мисливський замок, який повинен був виконувати також оборонні функції. Безлюдна лісиста місцевість дала замку назва - Глухні або Глухі. Пізніше його разом із землею Свидригайло подарував Оліферу Єловичу Малинському.
----------
НОВОМАЛИН - село в 10 км плохой дороги юго-западнее Острога. Первые сведения о поселении датируются XIV веком. Уже тогда тут, на холмистой местности над речкой, стоял старинный замок. В конце XIV в. князь Свидригайло перестроил его под охотничий замок, который должен был выполнять также оборонные функции. Безлюдная лесистая местность дала зам­ку название - Глухни или Глухи. Позднее его вместе с землёй Свидригайло подарил Олиферу Еловичу Малинскому.Королівським привілеєм у 1590 році дозволено Вацлаву Єловичу-Малинському заснувати в його маєтоку, в Глухах, місто під назвою Новий Малин. Місту було дароване Магдебурзьке право і привілей на проведення ярмарок. У XVII столітті Малинські перебудували Новомалинский замок в стилі бароко, надавши йому вид панської резиденції. У XVIII столітті з останньою представницею цього роду Малин перейшов як придане до маршалу Сосновському.
----------
Королевской привилегией в 1590 году разре­шено Вацлаву Еловичу-Малинскому основать в его поместье, в Глухах, город под названием Новый Малин. Городу пожаловали Магдебургское право и привилегию на проведение ярмарок. В XVII веке Малинские перестроили новомалинский замок в стиле барокко, придав ему вид барской резиденции. В XVIII веке с последней представительницей этого рода Малин перешёл как приданое к маршалу Сосновскому.У XIX столітті власником Новомалинский замку був скульптор граф Оскар Сосновський, пізніше їм володіла родина Ходкевичей. Анна Ходкевич принесла Малин як придане в сім'ю Довгаллей. Ще на початку XX століття це була одна з найкрасивіших і багатих магнатських резиденцій Волині. У Новомалинский замку була чудова бібліотека, колекції творів мистецтва, в тому числі скульптури Оскара Сосновського, багато історичних документів. Все це було знищено під час першої світової війни.
----------
В XIX веке владельцем новомалинского замка был скульптор граф Оскар Сосновский, позже им владела семья Ходкевичей. Анна Ходкевич принесла Малин как приданое в семью Довгаллей. Ещё в начале XX века это была одна из самых красивых и богатых магнатских резиденций Волыни. В новомалинском замке была чудесная библиотека, коллекции произведений искусства, в том числе скульптуры Оскара Сосновского, много исторических документов. Всё это было уничтожено во время первой миро­вой войны.Від Новомалинский замку збереглася західна п'ятикутна двоярусна вежа, напівзруйнована південна вежа, невелика ділянка оборонного муру між ними, каплиця (північна вежа замку) і руїни колишнього палацу. Каплиця в Новомалині побудована в неоготичному стилі, її цокольна частина - залишки оборонної вежі. Кожен з чотирьох фасадів каплиці в Новомалині прорізаний одним вузьким стрілчастим вікном, а поставлені по зовнішніх кутах високі круглі башточки, розкреслені лінійним рустом, що нагадують готичні пинакли. Інтер'єр каплиці в Новомалині був прикрашений різьбленням по мармуру, виконані скульп. Сосновським А. (початок XIX ст.).
----------
От новомалинского замка сохранилась западная пятиконечная двухъярусная башня, полуразрушенная южная башня, небольшой участок оборонительной стены между ними, часовня (северная башня замка) и руины бывшего дворца. Часовня в Новомалине построена в неоготическом стиле, ее цокольная часть - остатки оборонительной башни. Каждый из четырех фасадов часовни в Новомалине прорезан одним узким стрельчатым окном, а поставленные по внешним углам высокие круглые башенки, расчерчены линейным рустом, напоминающие готические пинакли. Интерьер часовни в Новомалине был украшен резьбой по мрамору, выполненные скульп. Сосновским А. (начало XIX в.).Прогулюючись по території Новомалинский замку, будьте обережні - дуже багато провалів, які замасковані у високій траві. На превеликий жаль жодного кроку до реставрації Новомалинский замку або хоча б його консервації та охорони не здійснено. Хоча насправді проект реставрації десь існує.
----------
Прогуливаясь по территории новомалинского замка, будьте осторожны - очень много провалов, которые замаскированы в высокой траве. К большому сожалению ни одного шага на реставрацию новомалинского замка или хотя бы его консервацию и охрану не осуществлен. Хотя на самом деле проект реставрации где-то существует.

Джерело/источник:
http://exkursovod.ru/413-novomalin_zamok_glukhni_v_novomaline.html
ну как то так =))
Tags: Ровеньщина, Рівеньщина, башня, взгляд с небес, замок, погляд з небес, руина, руїна
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments