m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Самчики. Садиба. Частина 2. Інтер'єри/Наследие. Самчики. Усадьба. Часть 2. Интерьеры.

Початок тут/Начало здесь

Стаття заснована на розповіді Сергія Котелко про Самчики, відвіданих ним 16 жовтня 2008 і моїх квітня у фото 2016/Статья основана на рассказе Сергея Котелко о Самчиках, посещенных им 16 октября 2008 и моих фото апреля 2016.Надивившись на палац зовні і нагулявшись в парку навколо, повернемося до палацу - доступ до нього вільний, але нам "пощастило" бути у вихідний (причьому, оба рази).
-----
Насмотревшись дворец снаружи и нагулявшись в парке вокруг, вернемся ко дворцу — доступ в него свободный, но нам "повезло" — приехали в выходной (причём, оба раза).
Схема палацу в Самчики. Будівля має 44 м в довжину, в ширину 16,5 м, висота становить 14 м. Унизу малюнка — озерний фасад, вгорі — парковий. Для відвідування відкрита тільки перша, парадна частина кімнат, на схемі вона в обидва боки від круглого центрального залу. Він на фото внизу.
-----
Схема дворца в Самчиках. Здание имеет 44 м в длину, в ширину 16,5 м, высота составляет 14 м. Внизу рисунка — озерный фасад, вверху — парковый. Для посещения открыта только первая, парадная часть комнат, на схеме она в обе стороны от круглого центрального зала. Он на фото внизу.На щастя, палац зберігся не тільки зовні, але і всередині. Заходячи з річкового фасаду ми потрапляємо в розкішний круглий зал, іменований Блакитною вітальнею. У двох нішах з обох сторін дзеркала раніше були печі.
-----
К счастью, дворец сохранился не только снаружи, но и внутри. Заходя с речного фасада мы попадаем в раскошный круглый зал, именуемый Голубой гостиной. В двух нишах по сторнам зеркала ранее были печи.

Вінчає зал купол стелі з квітковими розетками. У центрі - плафон із зображенням неба і стрижів і бронзова люстра. Але люстра вже не оригінальна, раніше була велика кришталева. Її можна побачити на фото початку ХХ століття внизу.
-----
Венчает зал купол потолка с цветочными розетками. В центре — плафон с изображением неба и стрижей и бронзовая люстра. Но люстра уже не оригинальная, раньше была большая хрустальная. Ее можно видет на фото начала ХХ века внизу.Внизу малюнок паркетної підлоги в деякому роді повторював малюнок стелі - в центрі видно коло з розбіжними променями. Паркет був з різних сортів дерева. Зараз - це проста дощата підлога.
-----
Внизу рисунок паркетного пола в некотором роде повторявшего рисунок потолка — в центре виден круг с расходящимися лучами. Паркет был из разных сортов дерева. Сейчас — это просто дощатый пол.Всередині - вісім парних колон, вироблених в більш пишному, корінфському ордері, прямо перед вхідними дверима - дзеркало, лекоріроване класичною рамою і барельєфом.
-----
Внутри — восемь парных колонн, решенных в более пышном, коринфском ордере, прямо перед входными дверьми — зеркало, лекорированное классической рамой и барельефом .

Зал використовувався для музичних вечорів, танців, і як вітальня. Зліва видно за фіранкою одну з трьох дверей порте-фентера - по нашому - скляні двері до статі. Думаю багато хто впізнає тепер, як називаються їх нові двері на балконах)
-----
Зал использовался для музыкальных вечеров, танцев, и как гостиная. Слева видна за занавеской одна из трех дверей порте-фентере — по нашему — стеклянная дверь до пола. Думаю многие узнают теперь, как называются их новые двери на балконах)

В обидві сторони з круглої зали відкривається вид на анфілади кімнат. Наступна кімната ліворуч — спальня. / В обе стороны из круглой залы открывается вид на анфилады комнат. Следующая комната слева — спальня.У спальні зберігся паркет. / В спальне сохранился паркет.

Оздоблення стін і стелі спальні також збереглася відмінно (або добре відреставровано). / Отделка стен и потолка спальни также сохранилась отлично (либо хорошо отреставрированы).

Зі спальні пореходимо в Римський зал. Над дверима на жаль вже не барельєф, а картинка з відтворенням цього самого барельєфа. Широкий фриз із зображеннями римських обладунків по верху виправдовує назву залу.
-----
Из спальни пореходим в Римский зал. Над дверью к сожалению уже не барельеф, а картинка с воссозданием этого самого барельефа. Широкий фриз с изображениями римских доспехов по верху оправдывает название зала.

У кутах сидять римські орли. Уява малює тут старі лицарські обладунки, холодну зброю, що прикрашали зал. / В углах сидят римские орлы. Воображение рисует здесь старые рыцарские доспехи, холодное оружие, украшавшие зал.

Дві колони і дві пілястри варіацій на тему тосканського ордера - вже третього в палаці до речі, зроблені у вигляді штучного мармуру. / Две колоны и две пилястры вариаций на тему тосканского ордера — уже третьего во дворце кстати, сделаны в виде искуственного мрамора.

Стеля прикрашений красивою розеткою. / Потолок украшен красивой розеткой.Але найбільше диво і пам'ятка палацу в Самчиках - це надзвичайна Китайська кімната. Причому в Самчиках вона чомусь зветься "японською". На мій погляд це все ж китайські сюжети. Це останній зал в анфіладі кімнат зліва від парадного круглого залу.
-----
Но самое большое чудо и достопримечательность дворца в Самчиках — это необычная Китайская комната. Причем в Самчиках она почему то зовется "японской". На мой взгляд это все же китайские сюжеты. Это последний зал в анфиладе комнат слева от парадного круглого зала.Шикарна стеля! / Шикарный потолок!

Існує версія, що Угрімови запросили для розпису цієї кімнати молодого тоді художника Михайла Врубеля. У 1884-89 рр Врубель жив в Києві, де розписував церкви і писав ікони для них. Можливо, Михайло Олександрович бував в Самчиках, але підтверджень тому, що він щось тут розписував немає.
-----
Существует версия, что Угримовы пригласили для росписи этой комнаты молодого тогда художника Михаила Врубеля. В 1884-89 гг Врубель жил в Киеве, где расписывал церкви и писал иконы для них. Возможно, Михаил Александрович бывал в Самчиках, но подтверждений тому, что он что-то здесь расписывал нет.

Тут була ще одна порте-фенетре і ганок з виходом в сад. Ганок був з неоштукатуреного сірого каменю. Його розібрали в 1951 році. Навпроти цих дверей стояла статуя Будди. Статую цю нібито скинули на середину озера перед палацом в революційний час.
Повернемося до круглої зали і увійдемо в праву частину зданія.1848 рік
-----
Здесь была еще одна порте-фенетре и крыльцо с выходом в сад. Крыльцо было из неоштукатуренного серого камня. Его разобрали в 1951 году. Напротив этих дверей стояла статуя Будды. Статую эту якобы сбросили на середину озера перед дворцом в революционное время.
Вернемся в круглый зал и войдем в правую часть здания.1848 год

Тут ми потрапляємо в Великий зал, який я б назвав "Залом Власників Самчиків". Люди, що підтримують Самчики в такому чудовому стані, висловлюють шану тим, хто збудував тут цю садибу. На стінах висять портрети представників практично всіх сімей, що володіли Самчиками - Хоєцьких, Чечелів, Угрімових, Шестакових. Немає здається тільки Ляшкових ...
-----
Тут мы попадаем в Большой зал, который я бы назвал "Залом Владельцев Самчиков". Люди, поддерживающие Самчики в таком прекрасном состоянии, высказывают дань уважения тем, кто выстроил здесь эту усадьбу. На стенах висят портреты представителей практически всех семей, владевших Самчиками — Хоецких, Чечелей, Угримовых, Шестаковых. Нет кажется только Ляшковых…Шикарний витончений похилий фриз по всій стелі справжная прикраса і залу і садиби .. / Шикарный изящный наклонный фриз по всему потолку истинное украшение и зала и усадьбы..

Елемент над дверима правильно називається десюдепорт - з французького dessus de porte так і перекладається "над дверима". Барельєф на ньому на жаль відсутній, тому, як і в іншому залі, тут просто картинка "за мотивами" ...
-----
Элемент над дверью правильно называется десюдепорт — с французского dessus de porte так и переводится "над дверью". Барельеф на нем к сожалению отсутствует, поэтому, как и в другом зале, здесь просто картинка "по мотивам"…Найбільше всього серед старих фотографій інтер'єрів садиби збереглося зображення саме Великого залу. На му видно оригінальний дюседепорт і підставка у вигляді частини колони під скульптурою. Камін ... Годинники англійські, фірми Вардт, як пише музейний сайт.
-----
Больше всего среди старых фотографий интерьеров усадьбы сохранилось изображения именно Большого зала. На этой виден оригинальный дюседепорт и подставка в виде части колоны под скульптурой. Камин…Часы английские, фирмы Вардт, как пишет музейный сайт.Мені здається, що стеля була розписана ... / Мне кажется, что потолок был расписан…

А ось і останні господарі iменi Шестакова. П'ють чай ... Зверніть увагу на паркет - він весь набраний з квадратних елементів з деревом різних порід. Зараз він теж ніби є, тільки весь зафарбований фарбою ...
-----
А вот и последние хозяева имения Шестаковы. Пьют чай… Обратите внимание на паркет — он весь набран из квадратных элементов с деревом разных пород. Сейчас он тоже как бы есть, только весь закрашен краской…

Цей знімок я зробив десь за Великим залом. Тут явно видно сліди переробки. / Этот снимок я сделал где то за Большим залом. Тут явно видны следы переделки.Ще, деяка кількість кадрів, що не увійшли в лінію оповідання/Еще, некоторое количество кадров, не вошедших в линию повестованияА тепер перейдемо до частини будівлі з боку паркового фасаду, яку не відвідують туристи/А теперь перейдем в часть здания со стороны паркового фасада, которую не посещают туристыі прогуляємося на горище/и прогуляемся на чердак


Оглянувши палац зовні і всередині, пройдемося тепер до решти споруд. Всі вони розташовані по праву руку від озерного фасаду. І там є на що подивитися! Но про це, в в третій частині...
-----
Осмотрев дворец снаружи и внутри, пройдемся теперь к оставшимся постройкам. Все они расположены по правую руку от озерного фасада. И там есть что посмотреть! Но об этом, в третьей части...
ну как то так =))
Tags: Хмельниччина, дворец, интерьер, музей, палац, інтерьєр
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 6 comments