m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Крайніково. Свято-Михайлівська  церква/Наследие. Крайниково. Свято-Михайловская церковь.Гордістю села Крайниково є дерев’яна Свято-Михайлівська  церква та дзвіниця, які побудовані в 1668 році – одна з  найстаріших в районі і є однією з найоригінальніших з культових споруд в області.
—————
Гордостью села Крайниково является деревянная Свято-Михайловская церковь и колокольня, построенные в 1668 году - одна из старейших в районе и является одной из самых оригинальных культовых сооружений в области.

Церква маленька, тридільна з рівношироким бабинцем та  навою і вужчим вівтарем. План церкви – архаїчний. Церква  побудована з високих дубових брусів, об’єднаних врубками, а  канюк з потайним прямим зубом.  Однак в архітектурі цієї  церкви з’являється новий конструктивний прийом, відсутній в старіших церквах і який взагалі дуже рідко зустрічається. Далі – ганок–галерея, зв’язана у західній стіні в один загальний зруб бабинця і нави.
—————
Церковь маленькая, трехдольная с равношироким притвором и навью, и более узким алтарем. План церкви - архаичный. Церковь построена из высоких дубовых брусьев, объединенных врубками, а канюк с потайным прямым зубом. Однако в архитектуре этой церкви появляется новый конструктивный прием, отсутствующий в старых церквях и который вообще очень редко встречается. Дальше - крыльцо-галерея, связана в западной стене в один общий сруб притвора и нефа.Біля церкви розташована струнка дерев’яна каркасна дзвіниця під шатровим верхом, а в ній – три дзвони.
—————
У церкви расположена стройная деревянная каркасная колокольня под шатровым верхом, а в ней - три колокола.

Побудована в XVII столітті церква мала плескаті перекриття, які йшли по сволоку. Плескаті перекриття були замінені на коробові у XVIII столітті. Висока готична церква 25 метрів заввишки і 14 метрів завдовжки виглядає дуже монументально.
—————
Построена в XVII веке церковь имела плоские перекрытия, которые шли по балке. Плоские перекрытия были заменены в коробе в XVIII веке. Высокая готическая церковь 25 метров высотой и 14 метров длиной выглядит очень монументально.

У наві найстаріший стінопис зберігся на східній стіні. Це є зображення апостолів і Панторкатора з предстоячими Марією та Іоаном Хрестителем і, ймовірно, відносяться до дати побудови церкви – 1668 року. Чудовими архітектурно-художніми деталями є могутній одвірок галереї, прикрашений "мотузочком" і датами спорудження - 1666-1668, вхідні двері з одвірком, орнаментованим стародавніми символами сонця, чотириаркова галерея над опасанням, маленькі чотирикутні віконця та здвоєні вікна нави, розкішне завершення вежі з аркадами голосниць та чотирма маленькими шпилями довкола головного шпиля. Багато конструктивних елементів свідчать про надзвичайно фахову роботу. Очевидно, що церкву споруджували майстри вищої кваліфікації, які спеціалізувалися на церковному будівництві.
—————
В нави старейшая стенопись сохранилася на восточной стене. Это изображения апостолов и Панторкатора с предстоящими Марией и Иоанном Крестителем и, вероятно, относятся к дате постройки церкви - 1668. Замечательными архитектурно-художественными деталями являются мощный косяк галереи, украшенный "веревочкой" и датами сооружения - 1666-1668, входные двери с косяком, орнаментированным древними символами солнца, чотырехарковая галерея над опасением, маленькие четырехугольные окошки и сдвоенные окна нефа, роскошное завершение башни с аркадами голосниць и четырьмя маленькими шпилями вокруг главного шпиля. Многие конструктивные элементы свидетельствуют о чрезвычайно профессиональной работе. Очевидно, что церковь строили мастера высшей квалификации, которые специализировались на церковном строительстве.

Ктиторський напис під зображеннями на стіні св. Миколи (південна стіна) та архангела Михаїла (північна стіна) свідчить про те, що вони були виконані в 1771 році місцевим майстром у стилі народного закарпатського живопису.
—————
Ктиторская надпись под изображениями на стене св. Николая (южная стена) и архангела Михаила (северная стена) свидетельствует о том, что они были выполнены в 1771 году местным мастером в стиле народной закарпатской живописи.Іконостас був перероблений у 1763-1768 роках. В ньому збереглись ікони з XVII століття - ,,Собор архангела Михаїла”.
—————
Иконостас был переделан в 1763-1768 годах. В нем сохранились иконы с XVII века - ,, Собор архангела Михаила ".

Улітку 1997 р. церкву повернуто невеликій греко-католицькій громаді. 4 жовтня 1997 року Свято-Михайлівську церкву було відкрито знову після 50 років її закриття (1947). 
—————
Летом 1997 церковь возвращена небольшой греко-католической общине. 4 октября 1997 года Свято-Михайловскую церковь было открыто вновь после 50 лет ее закрытия (1947).

декілька панорам/неколько панорам

внутрішня/внутренняя
наружна/наружная


Джерела:
transcarpathiatour
derev.org.ua


ну как то так =))
Tags: Закарпаття, Закарпатье, деревяна дзвіниця, деревяна церква, деревянная церковь
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 8 comments