m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Чорномін. Палац Чарномского. Частина 1/Наследие. Чорномин. Дворец Чарномского. Часть 1.

Текст і частина фотографій наведених в даній статті використана з люб'язного дозволу Сергія Котелко, з його розповіді, після 18 жовтня посещений 2008 Чорномін. Текст з того часу не втратив актуальності. Мої фотографії квітня 2015 року, як завжди, доповнюють розповідь.
--------
Текст и часть фотографий приведенных в данной статье использована с любезного разрешения Сергея Котелко, из его рассказа, после посещений 18 октября 2008 Чорномина. Текст с того времени не потерял актуальности. Мои фотографии апреля 2015 года, как всегда, дополнят повествование.Село Піщанського району Вінницької області, раніше — село Чорномін Ольгопільського повіту Подільської губернії.
Чорномін був останнім пунктом нашої подорожі в жовтні 2008 року. Дуже хотілося додому - голова була переповнена емоціями від красот, які нам вдалося побачити в цю поїздку. Але було на душі суперечливо весело - в світі вибухнула криза - на біржах паніка, секвестр бюджету в багатих країнах, люди переживають про майбутнє, політики з'їжджаються кудись думати про те, як жити далі ... А ми їздимо в пошуках минулого. Тому що даний час нас тоді дуже навіть радував. Наприклад, за час нашої поїздки бензин подешевшав майже на цілий рубль. У сенсі гривню ... Але криза звичайно була. І прийшла вона до нас, як відомо, з далеких Сполучених Штатів. Може бути тому ми опинилися в Чорноміні? Адже я знав що тут є, як говорили "наш Білий Дім" або "копія Білого Дому" Перевіримо. Але на початку я хотів би висловити подяку Кацперу Красицькому за надані матеріали.
--------
Село Песчанского района Винницкой области
ранее — село Чорномин Ольгопольского уезда Подольской губернии.
Чорномин был последним пунктом нашего путешествия в октябре 2008 года. Уже очень хотелось домой — голова была переполнена эмоциями от красот, которые нам удалось увидеть в эту поездку. Но было довольно противоречиво весело — в мире разразился кризис — на биржах паника, секвестр бюджета в богатых странах, люди переживают о будущем, политики съезжаются куда то мыслить о том, как жить дальше… А мы колесим в поисках прошлого. Потому что настоящее нас тогда очень даже радовало. Например, в течении нашей поездки бензин подешевел почти на целый рубль. В смысле гривну… Но кризис конечно был. И пришел он к нам, как известно, из далеких Соединенных Штатов. Может быть поэтому мы оказались в Чорномине? Ведь я знал что здесь есть, как говорили "наш Белый Дом" или "копия Белого Дома" Проверим. Но в начале я хотел бы поблагодарить Кацпера Красицкого за предоставленные материалы.

Вид на палац відкривається з протилежного берега. / Вид на дворец открывается с противоположного берега.Чорномін. Вид на палац з протилежного берега річки Буг. ~ 1914 рік. / Чорномин. Вид на дворец с противоположного берега реки Буг. ~1914 год.Спочатку, як належно, вас зустрічає мінливий будиночок. / Вначале, как и положено, вас встречает превратный домик.Будиночок то ще є, а воріт - немає, як і огорожі ... Вікно забито, невеликі арочні двері закладені. / Домик то еще есть, а ворот — нет, как и ограды… Окно забито, небольшая арочная дверь заделана.Попереду, крізь зарості, бачимо "наш Білий Дім" ... / Впереди, сквозь заросли, виднеется "наш Белый Дом"…

Давно хотілося написати про наше гіпертрофоване ставлення до дерев - дерева це безумовно чудово, але в усьому має бути сенс, не треба напевно садити дерева просто тому що десь чули або хто то сказав, що їх треба садити. Ось наочний приклад - внизу фото 1914 року, нагорі - 2008. Зараз фасад прихований за розсаджені тут деревами, його краса практично недоступна для бажаючих його бачити. А адже раніше палац був домінантою навколишнього - на пагорбі, навколо доглянутий газон, що спускається вниз, обрамлений розумно висадженими деревами, що лише підкреслюють цю красу. Зараз же вони просто понатикані і все. І це звичайно не тільки тут, в Чорноміні. Зате щоб спиляти їх - необхідний чи не столичний дозвіл. Напевно це результат того, що в принципі всім наплювати на цей палац...
--------
Давно хотелось написать о нашем гипертрофированном отношении к деревьям — деревья это безусловно прекрасно, но во всем должен быть смысл, не надо наверно сажать деревья просто потому что где то слышали или кто то сказал, что их надо сажать. Вот наглядный пример — внизу фото 1914 года, наверху — 2008. Сейчас фасад скрыт за рассаженными тут деревьями, его красота практически недоступна для желающих его видеть. А ведь ранее дворец был доминантой окружающего — на холме, вокруг ухоженный газон, спускающийся вниз, обрамленный разумно высаженными деревьями, лишь подчеркивающими эту красоту. Сейчас же они просто понатыканы и все. И это конечно не только здесь, в Чорномине. Зато спилить их — необходимо едва ли не столичное разрешение. Наверно это результат того, что в принципе всем наплевать на этот дворец…

Парковий фасад палацу, 1914 рік. Десятиколонний напівкруглий ризаліт - головна визначна пам'ятка фасаду, що ріднить його з далеким американцем. / Парковый фасад дворца, 1914 год. Десятиколонный полукруглый ризалит — главная достопримечательность фасада, роднящая его с далеким американцем.

Але зараз він надійно захований за нікому непотрібними тут деревами. / Но сейчас он надежно спрятан за никому не нужными здесь деревьями.Звичайно, можна знайти ракурс щоб побачити його і сфотографувати, але вигляд всього паркового фасаду зіпсований. Добре видно високий цоколь, на якому спочивають іонічні колони.
--------
Конечно, можно найти ракурс чтобы увидеть его и сфотографировать, но вид всего паркового фасада испорчен. Хорошо виден высокий цоколь, на котором покоятся ионические колонны.

Колони іонічного ордера неабияк обшарпані ... / Колонны ионического ордера изрядно обшарпаны…За колонами стіни прикрашені гірляндою і масками, що очевидно символізують родючість. / За колоннами стены украшены гирляндой и масками, очевидно символизирующими плодородие.Подивимось що праворуч / Посмотрим что справа…Справа бачимо якусь прибудову до палацу / Справа видна явная пристройка ко дворцу

На цьому малюнку Наполеона Орди, датованому початком 1870-х видно палац ще без прибудованого корпусу справа. На правому бічному фасаді навіть видно балкон. / На этом рисунке Наполеона Орды, датируемом началом 1870-х виден дворец еще без пристроенного корпуса справа. На правом боковом фасаде даже виден балкон.З прибудови уздовж бічного фасаду основного корпусу палацу спускаються сходи. / Из пристройки вдоль бокового фасада основного корпуса дворца спускается лестница.Праворуч від сходів видно синє вікно на чорному тлі (перший поверх) - раніше сдесь був арочний прохід. / Справа от лестницы видно синее окно на черном фоне (первый этаж) — ранее сдесь был арочный проход.

Чорномін раніше був зовсім не Чорномін. Його початкова назва - Розбійна, і як ви здогадуєтеся, назва це не спроста виникла. Спочатку тут був досить дрімучий ліс, через який пролягла дорога до Чорного моря. По дорозі йшли підводи, на яких купці везли свої товари в Одесу і не тільки. Але якийсь Шпак дуже мудро оцінив обстановку - темний ліс, підводи з тваринами - чому не скористатися? Він так організував розбійну справу, що прославився в окрузі і навіть отримав дорогу імені себе - цю ділянку дороги прозвали "Шпакін шлях". Як і чому тут виникло село можна тільки здогадуватися - не те обози тут відпочивали, споруджуючи оборону від набігів цього Шпака, не те Шпаку треба було десь відпочивати, не відомо. Але не виключено, що в сільці була садиба Шпака, хто тепер знає ... Розбійна входила в так звану Чечельнітчіну - володіння, головним з яких був сам Чечельник. Чечельнітчіна належала спочатку Конєцпольським, а коли рід їх припинився - Любомирським, яких потім змінили Потоцькі. В кінці XVIII століття, після першого поділу Польщі, частина земель відійшла Михайлу Гудовичу, а інша частина - в якій саме перебувала і Розбійна, відійшла Тимофію Івановичу Тутолміну (1739-1809). Тимофій Іванович в той час був уже в чині генерал-поручика і служив спочатку генерал губернатором в Мінському, Волинському та Брацлавському намісництвах, а потім, з 1796 року - Подільським Генерал-губернатором. Тоді ж отримав чин генерал-аншефа. До своїх губернаторських посад Тимофій Іванович прославився як учасник воєн часів Імператриць Єлисавети і Катерини II - Семирічної війни, і Російсько-Турецьких компаній Катерини Великої, де Тутолмін відмінно командував спочатку Воронезьким гусарським полком, потім Першим гусарським Сумським полком. У 1774 році він брав участь у придушенні заколоту Пугачова.
--------
Чорномин раньше был вовсе не Чорномином. Его первоначальное название — Разбойная, и как вы догадываетесь, название это не спроста возникло. Вначале здесь был довольно дремучий лес, через который пролегла дорога к Черному морю. По дороге следовали подводы, на которых купцы везли свои товары в Одессу и не только. Но некий Шпак очень мудро оценил обстановку — темный лес, подводы с тваром — почему не воспользоваться? Он так организовал разбойное дело, что прославился в округе и даже получил дорогу имени себя — этот участок дороги прозвали "Шпакин шлях". Как и почему тут возникло село можно только догадываться — не то обозы тут отдыхали, сооружая оборону от набегов сего Шпака, не то Шпаку надо было где-то отдыхать, не известно. Но не исключено, что в сельце была усадьба Шпака, кто теперь знает… Разбойное входило в так называемую Чечельнитчину — владения, главным из которых был сам Чечельник. Чечельнитчина принадлежала сначала Конецпольским, а когда род их прекратился — Любомирским, которых затем сменили Потоцкие. В конце XVIII века, после первого раздела Польши, часть земель отошла Михаилу Гудовичу, а другая часть — в которой как раз находилась и Разбойная, отошла Тимофею Ивановичу Тутолмину (1739-1809). Тимофей Иванович в то время был уже в чине генерал-поручика и служил сначала генерал губернатором в Минской, Волынской губерниях и Брацлавским наместничестве, а затем, с 1796 — Подольским Генерал-губернатором. Тогда же получил чин генерал-аншефа. До своих губернаторских должностей Тимофей Иванович прославился как участник войн времен Императриц Елисаветы и Екатерины II — Семилетней войны, и Русско-Турецких компаний Екатерины Великой, где Тутолмин отлично командовал сначала Воронежским гусарским полком, затем Первым гусарским Сумским полком. В 1774 году он участвовал в подавлении мятежа Пугачева.У 1798 році, вже за Павла I, Тимофій Іванович Тутолмін отримав звання генерала-від-інфантерії, але незабаром через якийсь донос був заарештований і відправлений на півтора року в Петропавловську фортецю. Його останньою посадою була посада Московського Генерал-Губернатора. Втім, Розбійної це вже не стосувалося, тому що приблизно в цей час Тимофій Іванович продав її ...
Власне з цього продажу і починається історія самого Чорноміна як такого. Ви звичайно чули про Потоцьких, напевно про Умань, може щось про історію появи на світ прекрасного парку в Умані. У двох словах - Станіслав Щенсни граф Потоцький закохався в дівчину досить сумнівного походження, але небаченої краси. Щоб домогтися її він пішов на багато, на розлучення, на певну втрату репутації, в кінці кінців він викупив її в іншого графа, Вітта, який проживав до речі в Одесі і вибудував там не поганий палац. Бурхливе життя було у дівчини, яку звали Софія Челіче *, але вона змогла домогтися напевно всього чого хотіла. І була вона дуже велелюбна, але про це я розповідати не буду тут - про це можна прочитати скажімо в історії про Тульчин, розкішну резиденцію того самого графа Щенсного Потоцького. Я скажу лише, що одним з її можливих коханців був її касир ( "уповноважений по касі"), Микола Чарномський (Mikołaj Czarnomski h. Ślepowron) (р ~ 1790 - ...). Прочитавши це прізвище, думаю ви здогадалися про походження назви Чорномін. Саме так - справа в тому, що Микола Чарномський запустив свою руку в касу графині Потоцької, і запустив так добре, що зміг викупити у Тутолміна маєток, та ще вибудувати там розкішний палац. Точна дата покупки маєтку Чарномського не відома, але по всьому схоже, що це були роки після смерті графа Станіслава Щенсного Потоцького (1806) і до смерті Тимофія Тутолміна (1809). Хоча можливий варіант що це сталося в самому кінці XVIII століття, але мені він здається сумнівним. До Розбійної були приписані ще два села - Козловка (до 1860-го - Іустіновка) і Рибки.
--------
В 1798 году, уже при Павле I, Тимофей Иванович Тутолмин получил звание генерала-от-инфантерии, но вскоре по какому то доносу был арестован и отправлен на полтора года в Петропавловскую крепость. Его последней должностью была должность Московского Генерал-Губернатора. Впрочем, Разбойной это уже не касалось, так как примерно в это время Тимофей Иванович продал ее…
Собственно с этой продажи и начинается история самого Чорномина как такового. Вы конечно слышали о Потоцких, наверняка об Умани, может что-то об истории появления на свет прекрасного парка в Умани. В двух словах — Станислав Щенсны граф Потоцкий влюбился в девушку довольно сомнительного происхождения, но невиданной красоты. Чтобы добиться ее он пошел на многое, на развод, на определенную потерю репутации, в конце концов он выкупил ее у другого графа, Витта, проживавшего кстати в Одессе и выстроившего там не плохой дворец. Бурная жизнь была у девушки, которую звали Софья Челиче*, но она смогла добиться наверное всего чего хотела. И была она очень любвеобильна, но об этом я рассказывать не буду здесь — об этом можно прочесть скажем в истории о Тульчине, роскошной резиденции того самого графа Щенсного Потоцкого. Я скажу лишь, что одним из ее возможных любовников был ее кассир ("уполномоченный по кассе"), Николай Чарномский (Mikołaj Czarnomski h. Ślepowron) (р ~1790 — …). Прочитав эту фамилию, думаю вы догадались о происхождении названия Чорномина. Именно так — дело в том, что Николай Чарномский запустил свою руку в кассу графини Потоцкой, и запустил так хорошо, что смог выкупить у Тутолмина поместье, да еще выстроить там роскошный дворец. Точная дата покупки имения Чарномским не известна, но по всему похоже, что это были года после смерти графа Станислава Щенсного Потоцкого (1806) и до смерти Тимофея Тутолмина (1809). Хотя попадается вариант что это произошло в самом конце XVIII века, но мне он кажется сомнительным. К Розбойной были приписаны еще два села — Козловка (до 1860-го — Иустиновка) и Рыбки.Як писав писар Потоцьких, який знав відповідно і Миколу і Софію Потоцьких, вона, дізнавшись про такий вчинок Чарномського позбавила його доступу до каси -
"... Але він, відсунутий від каси, почав також відсуватися від своєї пані; поставив в придбаному маєтку чудовий будинок, де кожне віконне скло і бронзові кайдани коштували по 60 карбованців сріблом і, побудувавши таку багату для майбутньої жінки клітку, одружився на Ярошіньскій".
Чому Софія Потоцька непереслідувала злодія за законом - мені не відомо, може любила? Микола Чарномський, що називається пішов Ва-Банк - і виграв - справа в тому, що ніхто з його предків Чарномських нічим не відзначився в історії, рід був не відомий і не багатий. Саме Микола Чарномський підніс свій рід завдяки несподіваному багатству і зміцнив його серед подільських дворян. Про нього можна сказати одне - ця людина вміла бути багатим!
Відомо, що Микола Чарномський сам вибрав саме це місце для майбутнього палацу, втім воно цілком логічно - на пагорбі, внизу річка ... Для будівництва своєї майбутньої фамільної резиденції він запросив не кого-небудь, а Франца Карловича Боффо, відомого міського архітектора Одеси і того, хто вибудував там палац самого Генерал - губернатора Новоросійського краю, світлого князя Михайла Семеновича Воронцова! Хоча тут потрібно роз'яснити - початком будівництва палацу вважається 1817 рік, а Боффо в цьому році в Одесі ще не бував, працюючи архітектором у Потоцьких. Таким чином Чарномський поцупив у Потоцьких не тільки гроші, але і архітектора. У 1820 році будівництво закінчили, але Боффо очевидно не вів нагляд за ним, передовіривши це комусь ще - звичайна практика. І тільки в 1818 році він приїхав до Одеси, де в наступному році став помічником архітектора Будівельного комітету, а Міським архітектором став тільки в 1822 році, коли Чарномський палац вже був готовий. Це я до того, що успіх цього палацу став передвісником майбутнього успіху Боффо в Одесі - в 1826 році він візьметься за будівництво одеського палацу Воронцова, а в 1837 назавжди увічнить себе, створивши знамениті на весь світ Потьомкінські сходи.
--------
Как писал писарь Потоцких, знавший соответственно и Николая и Софью Потоцкую, она, узнав о таком поступке Чарномского лишила его доступа к кассе —
"… Но он, отодвинутый от кассы, начал также отодвигаться от своей госпожи; поставил в приобретённом имении великолепный дом, где каждое оконное стекло и бронзовые оковы стоили по 60 рублей серебром и, построивши такую богатую для будущей самочки клетку, женился на Ярошиньской".
Почему Софья Потоцкая не преследовала вора по закону — мне не известно, может любила? Николай Чарномский, что называется пошел вабанк — и выиграл — дело в том, что никто из его предков Чарномских ничем не отличился в истории, род был не известен и не богат. Именно Николай Чарномский возвысил свой род благодаря неожиданному богатству и укрепил его среди подольских дворян. О нем можно сказать одно — этот человек умел быть богатым!
Известно, что Николай Чарномский сам выбрал именно это место для постройки дворца, впрочем оно вполне логично — на холме, внизу река… Для строительства своей будущей фамильной резиденции он пригласил не кого-нибудь, Франца Карловича Боффо, известного в качестве городского архитектора Одессы и выстроившего там дворец самого Генерал — губернатора Новороссийского края, Светлейшего князя Михаила Семеновича Воронцова! Хотя здесь нужно разъяснить — началом строительства дворца считается 1817 год, а Боффо в этом году в Одессе еще не бывал, работая архитектором у Потоцких. Таким образом Чарномский увел у Потоцких не только деньги, но и архитектора. В 1820 году строительство закончили, но Боффо очевидно не вел надзор за ним, передоверив это кому то еще — обычная практика. И только в 1818 он приехал в Одессу, где в следующем году стал помощником архитектора Строительного комитета, а Городским архитектором стал только в 1822, когда Чарномский дворец уже был готов. Это я к тому, что успех этого дворца стал предвестником будущего успеха Боффо в Одессе — в 1826 он примется за строительство одесского дворца Воронцова, а в 1837 навсегда увековечит себя, создав знаменитую на весь мир Потемкинскую лестницу.Влаштувавшись в маєтку, Микола Чарномський вирішив перейменувати надто немилозвучну назву його “Розбійна” - і оскільки маєток мислився як родовий, логічним стала нова назва - Чорномін. Остаточно село було перейменовано в 1835 році. Микола Чарномський грунтовно взявся і за збільшення своїх наділів - так, він викупив у сусідньому селі Любомирці 20 селянських родин, переселивши їх в згаданий вище хутір Рибки, який відразу перетворився в повноцінне село, з населенням до кінця століття майже 700 осіб.
Тепер про інше міфі - про те, що цей палац - копія вашингтонського Білого Дому. Вкрай сумнівно, якщо чесно, що Боффо взагалі коли небудь бачив або чув щось про американський палац, який не є якимось видатним в плані архітектури. Швидше за все справа тут в джерелі натхнення Джеймса Хоба (James Hoban) - архітектора Білого дому і Франца Боффо - в модному тоді палладіанському стилі, в якому обидва будинки побудовані. Тадеуш Ярошевський, польський дослідник архітектури XIX і XX століть, стверджував, що обидва архітектора мабуть тримали в руках VII том популярного в той час архітектурного збірника, автором якого є Jean-Francois de Neufforge "Recueil elementaire d'architecture contenant plesieurs etudes des ordes d 'architecture d'apres l'opinion des ancien et le sentiment des modernes ... ", опублікованого в Парижі в 1767-1768 роках. Там на картинках 455 і 456 зразок такого будинку. Тільки і всього.
--------
Обосновавшись в имении, Николай Чарномский решил переименовать не очень благозвучное название его Разбойная — и поскольку имение мыслилось как родовое, логичным явилось новое название — Чорномин. Окончательно село было переименовано в 1835 годы. Николай Чарномский основательно взялся и за увеличение своих наделов — так, он выкупил в соседней деревне Любомирке 20 крестьянских семейств, переселив их в упомянутый выше хутор Рыбки, который сразу превратился в полноценное село, с населением к концу века почти 700 человек.
Теперь о другом мифе — о том, что этот дворец — копия вашингтонского Белого Дома. Крайне сомнительно, если честно, что Боффо вообще когда либо видел или слышал что-либо об американском особняке, не являющемся чем-то выдающимся в плане архитектуры. Скорее всего дело тут в источнике вдохновения Джеймса Хобана (James Hoban) — архитектора Белого дома и Франца Боффо — в модном тогда палладианском стиле, в котором оба здания построены. Тадеуш Ярошевский, польский исследователь архитектуры XIX и XX веков, утверждал, что оба архитектора должно быть держали в руках VII том популярного в то время архитектурного сборника, автором которого является Jean-Francois de Neufforge "Recueil elementaire d'architecture contenant plesieurs etudes des ordes d'architecture d'apres l'opinion des ancien et le sentiment des modernes…”, опубликованного в Париже в 1767-1768 годах. Там на картинках 455 и 456 образец такого здания. Только и всего.План будівлі подібної архітектури в праці Jean-Francois de Neufforge "Recueil elementaire d'architecture contenant plesieurs etudes des ordes d'architecture d'apres l'opinion des ancien et le sentiment des modernes .." стор 455
--------
План здания подобной архитектуры в труде Jean-Francois de Neufforge "Recueil elementaire d'architecture contenant plesieurs etudes des ordes d'architecture d'apres l'opinion des ancien et le sentiment des modernes.." стр 455Перша відома фотографія вашингтонського Білого Дому - 1846 рік. Відразу можна відзначити відмінності двох палаців - напівкруглий ризаліт у американського палацу має 6 колон, у Чорномінского - 8, вікон у "американця" на всі боки від ризалита більше - по 4, у нашого - по три в сторону. Вікна другого поверху у Чорномінского палацу практично квадратні, у американського - прямокутні, і расчлінені пілястрами іонічного ордера, яких взагалі немає у нашого. Немає у Чорномінского палацу також і балюстради уздовж даху ... Так що схожість тільки загальне. Різницю іншого фасаду з американцем оцінимо трохи нижче.
--------
Первая известная фотография вашингтонского Белого Дома — 1846 год. Сразу можно отметить отличия двух дворцов — полукруглый ризалит у американского особняка имеет 6 колон, у Чорноминского — 8, окон у "американца" по сторонам от ризалита больше — по 4, у нашего — по три в сторону. Окна второго этажа у Чорноминского дворца практически квадратные, у американского — прмоугольные, и расчлинены пилястрами ионического ордера, которых вообще нет у нашего. Нет у Чорноминского дворца также и балюстрады вдоль крыши… Так что сходство только общее. Разницу другого фасада с американцем оценим чуть ниже.Колись то цей бічний, східний фасад був скажімо так - третім головним. Він знаходиться з протилежного боку від тієї сторони, до якої прибудований новий корпус, що ми тільки що бачили. Приблизно так виглядав тоді і той фасад, до прибудови. А головним цей фасад був тому, що був першим, що бачили гості Чарномського - сюди підходила дорога і тут був парадний вхід. Зараз це вже тільки залишки від фасаду - раніше його прикрашав в'їзд для карет, прикритий чотирьохколонним портиком тосканського ордера. Висоту портика можна прочитати за двома пілястрам біля вікон, що колись підпирали дах портика.
--------
Когда то этот боковой, восточный фасад был скажем так — третьим главным. Он находится с противоположной от той стороны, к которой пристроен новый корпус, что мы только что видели. Примерно так выглядел тогда и то фасад, до пристройки. А главным этот фасад был потому, что был первым, что видели приезжающие в гости к Чарномским — сюда подходила дорога и здесь был парадный вход. Сейчас это уже только остатки от фасада — ранее его украшал въезд для карет, прикрытый четырехколонным портиком тосканского ордера. Высоту портика можно прочитать по двум пилястрам у окон, когда-то подпиравшим крышу портика.Залишки від колон можна ще бачити, також як і похилі в'їзд-виїзд для карет. Вони під'їжджали під дах портика і таким чином раптовий дощ не повинен був перешкодити гостям.
--------
Остатки от колон можно еще видеть, также как и покатые въезд-выезд для карет. Они подъезжали под крышу портика и таким образом внезапно нагрянувший дождь не должен был помешать гостям.

Чорномін, малюнок Наполеона Орди, вид з боку під'їзду до палацу. 1871-1873. Тут видно в'їзний портик. Перед в'їздом був овальний газон з деревом в центрі. Зверху на портику була влаштована тераса, на яку був вихід з палацу. Відзначимо що в 1870-і роки огорожа тераси була суцільно ...
--------
Чорномин, рисунок Наполеона Орды, вид со стороны подъезда ко дворцу. 1871-1873. Здесь виден въездной портик. Перед въездом был овальный газон с деревом в центре. Сверху на портике была устроена терраса, на которую был выход из дворца. Отметим что в 1870-е годы ограда террасы была сплошной…... А пізніше (1890-е) огорожа змінилася на чавунну візерункову грати. Невеликий її залишок стирчить зі стіни досі ... / … а позднее (1890-е) ограда сменилась на чугунную узорную решетку. Небольшой ее остаток торчит из стены до сих пор…На цій фотографії 1914 роки її можна роздивитись. З цієї точки стає видно і головний фасад палацу. / На этой фотографии 1914 года ее можно разглядеть. С этой точки становится виден и главный фасад дворца.

Втративши інтимний зв'язок з Софією Потоцької і збудувавши шикарний палац, Микола був готовий одружитися. Але шлюб він уклав не тільки на небесах, а й в банку. Його обраницею стала Клара Ярошинська (Klara Jaroszyńska), спадкоємиця величезного багатства Ярошинських, яке нажив її дід, Захар Ярошинський (Zachariasz Jaroszyński). Шлюб був укладений приблизно в 1820-му році. Як би зараз сказали, "жизнь удалась" - сімейство Чарномського спокійно зажило в новій резиденції. Первістком в сім'ї стала дочка, Матильда Миколаївна Чарномська (Matylda Czarnomska h. Ślepowron). Щоб зміцнити родинні зв'язки і стан, Чарномські видали дочку заміж за Октавіана Ярошинського (Oktawian Jaroszyński) сина рідного брата матері Матільди, Клари, Франциска Ярошинського (Franciszek Jan Jaroszyński). Тобто дочку видали за двоюрідного брата!
Наступним був син, Микола Миколайович Чарномський, про нього пізніше, а останнім, третім нащадком стала дочка Аліна Миколаївна Чарномська (Alina Czarnomska h. Ślepowron) - і її теж одружили на родичі, але на цей раз не з Ярошинських, а з самих же Чарномських - обранцем став Владислав (Якуб) Чарномський (Władysław Czarnomski h. Ślepowron), дальній представник тієї ж гілки роду, що і Микола. Коли помер будівельник палацу Микола Чарномський невідомо. Спадкоємцем маєтку став син, Микола Миколайович Чарномський (Mikołaj Henryk Czarnomski h. Ślepowron) (р. ~ 1828). Як це буває з людьми, на яких досить несподівано звалилося багатство, він "страждав" аристократією. 14 травня 1853 року в Бершаді, недалеко від Чорноміна, Микола Миколайович одружився. Дружиною стала Єлизавета Йосипівна Шембек (Eliza Stanisławą Szembek) (1827-1918). Іноді пишуть, що вона була графинею, але це не так - вона належала до НЕ графської гілки роду Шембек. Однак рід Шембек, на відміну від Чарномських і Ярошинських, був давнім аристократичним родом і це схоже сильно закрутило голову молодому Миколі Чарномському. Ось що писав про нього Тадеуш Бобровський, автор відомих мемуарів про той час:

-"Чарномський Микола, близько 30 років, випускник Царськосельського ліцею з 1846 р, утворений, світлий і тверезий розум, цілком красномовний, обдарований і милий, а міг би бути ще більш милим, якби не уявляв себе великим власником значних статків і якби НЕ одруження на графині Шембек ".
--------
Утратив интимную связь с Софьей Потоцкой и выстроив шикарный дворец, Николай был готов жениться. Но брак он заключил не только на небесах, но и в банке. Его избранницей стала Клара Ярошинская (Klara Jaroszyńska), наследница огромного состояния Ярошинских, которое создал её дед, Захарий Ярошинский (Zachariasz Jaroszyński). Брак был заключен примерно в 1820-м году. Как бы сейчас сказали, "жизнь удалась" — семейство Чарномских спокойно зажило в новой резиденции. Первенцем в семье стала дочь, Матильда Николаевна Чарномская (Matylda Czarnomska h. Ślepowron). Чтобы укрепить родство и состояние, Чарномские выдали дочь замуж за Октавиана Ярошинского (Oktawian Jaroszyński) сына родного брата матери Матильды, Клары, Франциска Ярошинского (Franciszek Jan Jaroszyński). Т.е. дочь выдали за двоюродного брата!
Следующим был сын, Николай Николаевич Чарномский, о нем позднее, а последним, третьим ребенком стала дочь Алина Николаевна Чарномская (Alina Czarnomska h. Ślepowron) — и ее тоже женили на родственнике, но на этот раз не из Ярошинских, а из самих же Чарномских — избранником стал Владислав (Якуб) Чарномский (Władysław Czarnomski h. Ślepowron), дальний представитель той же ветви рода, что и Николай. Когда умер строитель дворца Николай Чарномский не известно. Наследником имения стал сын, Николай Николаевич Чарномский (Mikołaj Henryk Czarnomski h. Ślepowron) (р. ~ 1828). Как это бывает с людьми, на которых довольно неожиданно свалилось богатство, он "страдал" аристократией. 14 мая 1853 года в Бершади, недалеко от Чорномина, Николай Николаевич женился. Супругой стала Елизавета Иосифовна Шембек (Eliza Stanisławą Szembek) (1827-1918). Иногда пишут, что она была графиней, но это не так — она принадлежала к не графской ветви рода Шембек. Однако род Шембеков, в отличие от Чарномских и Ярошинских, был древним аристократическим родом и это похоже сильно вскружило голову молодому Николаю Чарномскому. Вот что писал о нем Тадеуш Бобровский, автор известных мемуаров о том времени:

—"Чарномский Николай, около 30 лет, выпускник Царскосельского лицея с 1846 г., образованный, светлый и трезвый ум, вполне красноречивый, одарённый и милый, а мог бы быть ещё более милым, если бы не мнил себя великим владельцем внушительного состояния и если бы не женитьба на графине Шембек".Цікаво, що згідно з даними на 1875 рік, в Одесі, як зазначено "дворянці Елізі Черномській належав будинок на Успенській вулиці, причому дуже дорогий будинок - на той час його оцінили в 45000 рублів! Нажаль, не можу сказати його точної адреси. Правда по даними на 1875 рік такої в списку домовласників Одеси більш не значиться.
--------
Интересно, что согласно данным на 1875 год, в Одессе, как указано "дворянке Элизе Черномской принадлежал дом на Успенской улице, причем очень дорогой дом — на то время его оценили в 45000 рублей! К сожалению, не могу сказать его точного адреса. Правда по данным на 1875 таковой в списке домовладельцев Одессы более не значится.

Далі тут.../Дальше здесь...
ну как то так =))
Tags: Винничина, Віннічина, дворец, палац
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 2 comments