m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Дубно. Замок/Наследие. Дубно. Замок.Замок виник як фортеця волинян у Х столітті.
Протягом Х—ХІІІ ст. існував як дитинець літописного Дубна. Зруйнований монголами в 1240–1241 рр. Приблизно в кінці XIV — початку XV ст. князь Федір Острозький спорудив дерев'яно-земляне укріплення, яке, звичайно, мало дещо інший вигляд, аніж тепер.
——————————
Замок возник как крепость волынян в Х веке.
В течение Х-ХIII вв. существовал как детинец летописного Дубна. Разрушен монголами в 1240-1241 гг. Примерно в конце XIV - начале XV в. князь Федор Острожский построил деревянно-земляное укрепление, которое, конечно, имело несколько иной вид, чем сейчас.

нагадую, по кліку дивимося велику картинку/напоминаю, по клику смотрим большую картинку...
Ця споруда була оточена земляними валами, огороджена дерев'яним частоколом по периметру і тісно забудована всередині житловими та господарськими приміщеннями.
——————————
Это сооружение было окружено земляными валами, ограждено деревянным частоколом по периметру и тесно застроено внутри жилыми и хозяйственными помещениями.Проте обмежена площа замку, недостатня міцність дерев'яних стін і укріплень, досить часті пожежі, і, найголовніше, нижче розташування стосовно прилеглої ділянки міста, змусило князя Костянтина Острозького почати будову нової, рельєфно вищої, кам'яної фортеці.
——————————
Однако ограниченная площадь замка, недостаточная прочность деревянных стен и укреплений, достаточно частые пожары, и, самое главное, расположения ниже относительно прилегающего участка города, заставило князя Константина Острожского начать строение новой, рельефно возвишенной, каменной крепости.1492 рік офіційно вважається датою спорудження Дубенського замку.
——————————
1492 год официально считается датой сооружения Дубенского замка.Протягом свого існування замок неодноразово перебудовувався й укріплювався. На початку XVII ст. каштелян краківський князь Януш Острозький реставрував замок у стилі пізнього ренесансу. Тоді ж було добудовано два бастіони зі сторожовими вежами. Між старим городищем і новим замком пролягав глибокий рів, який при потребі легко заповнювався водами Ікви.
——————————
На протяжении своего существования замок неоднократно перестраивался и укреплялся. В начале XVII в. каштелян краковский князь Януш Острожский реставрировал замок в стиле позднего ренессанса. Тогда же было достроено два бастиона со сторожевыми башнями. Между старым городищем и новым замком пролегал глубокий ров, который при необходимости легко заполнялся водами Иквы.Другий, ширший і важливіший для оборони, рів був виритий з протилежного боку замку. Його східний схил утворювався фасадами бастіонів і куртиною, яка їх з'єднувала, а висока прямовисна стіна з боку міста була складена з «дикого» каміння. Цей рів також наповнювався водою. У бастіонах містились каземати, з'єднані з околицями. Вони були такими просторими, що туди можна було заїхати каретою і розвернутися.
——————————
Второй, более широкий и важный для обороны, ров был вырыт с противоположной стороны замка. Его восточный склон образовывался фасадами бастионов и куртиной, которая их соединяла, а высокая отвесная стена со стороны города была составлена из «дикого» камня. Этот ров также наполнялся водой. В бастионах содержались казематы, соединенные с окрестностями. Они были такими просторными, что туда можно было заехать каретой и развернуться.Під замком були прокладені широкі кам'яні підземні ходи-тайники, куди під час ворожих нападів ховалися місцеві жителі зі своїм майном. Тут зберігалися запаси води і провізії для оборонців під час облоги. Вірогідно, що на території замку була своя замкова церква.
——————————
Под замком были проложены широкие каменные подземные ходы-тайники, куда во время вражеских нападений прятались местные жители со своим имуществом. Здесь хранились запасы воды и провизии для защитников во время осады. Вероятно, что на территории замка была своя замковая церковь.

У XVI ст. замок мав на озброєнні 73 гармати. Арсенал постійно поповнювався за рахунок власної ливарної майстерні. За всю історію свого існування замок наче був свідком розвитку вогнепальні зброї: від мушкетів, кремінних рушниць, фальконетів, гаківниць, стародавніх гармат аж до сучасних гвинтівок, автоматів, кулеметів, пістолетів тощо.
——————————
В XVI в. замок имел на вооружении 73 пушки. Арсенал постоянно пополнялся за счет собственной литейной мастерской. За всю историю своего существования замок как был свидетелем развития огнестрельного оружия: от ружей, кремневых ружей, фальконетов, гаковниц, древних орудий до современных винтовок, автоматов, пулеметов, пистолетов и тому подобного.Замок, як родовий маєток князів Острозьких, переходив через шлюби від однієї князівської династії до іншої, а загалом він був приватною власністю князів Острозьких, Заславських, Сангушків, Любомирських. І лише наприкінці XIX ст. замок був проданий військовому відомству, і відтоді тут почергово розташовувалися армійські частини: російського царя Миколи II, австрійського цісаря, петлюрівців, поляків, червоноармійців, гітлерівців, радянських військ.
——————————
Замок, как родовое имение князей Острожских проходил через браки от одной княжеской династии к другой, а в целом он был частной собственностью князей Острожских, Заславских, Сангушко, Любомирских. И лишь в конце XIX в. замок был продан военному ведомству, и с тех пор здесь поочередно располагались армейские части: русского царя Николая II, австрийского императора, петлюровцев, поляков, красноармейцев, гитлеровцев, советских войск.На території замку розташовані два палаци: з південного боку — палац князів Острозьких, а навпроти нього, з північного боку — палац князів Любомирських. Ім'я архітектора палацу князів Острозьких невідоме. Праворуч від входу в палац, над першим поверхом, зберігся невеличкий фрагмент середньовічного орнаменту, на основі якого, по периметру, співробітники Дубенського заповідника відтворили те, що сотні років прикрашало цю пам'ятку історії, культури, архітектури.
——————————
На территории замка расположены два дворца: с южной стороны - дворец князей Острожских, а напротив него, с северной стороны - дворец князей Любомирских. Имя архитектора дворца князей Острожских неизвестно. Справа от входа во дворец, над первым этажом, сохранился небольшой фрагмент средневекового орнамента, на основе которого, по периметру, сотрудники Дубенского заповедника воспроизвели то, что сотни лет украшало это место истории, культуры, архитектуры.У палаці свого часу зберігалися цінні архіви князів Острозьких, Заславських, Любомирських, Сангушків й навіть Конєцпольських. Деякий період тодішні володарі замку зберігали тут золото, діаманти, зброю, харчі, посуд, обладунки.
——————————
Во дворце в свое время хранились ценные архивы князей Острожских, Заславских, Любомирских, Сангушко и даже Конецпольских. Некоторый период тогдашние обладатели замка хранили здесь золото, бриллианты, оружие, продукты, посуду, доспехи.Нині більша частина замку перебуває у доброму стані, продовжується його реставрація. Територія замку чиста і доглянута. У замку діє музей, організовуються різноманітні виставки.
——————————
Сейчас большая часть замка находится в хорошем состоянии, продолжается его реставрация. Территория замка чистая и ухоженная. В замке действует музей, организуются различные выставки.Декілька старих фото/несколько старых фото:

поляки пишуть що це Ruiny fortyfikacje Zamku w Dubnie, але як нам здається це все таки Тараканов форт.../
поляки пишут что это Ruiny fortyfikacji zamku w Dubnie , но как нам кажется это всё таки Тараканов форт...Переглянути віртуальний тур на GOOGLE MAPS/Посмотреть виртуальный тур на GOOGLE MAPS

нагадую, по кліку дивимося велику картинку/напоминаю, по клику смотрим большую картинку...

фотографії з висоти зроблені в навесні 2016 року, фотографії з землі в влітку 2013.
----------
фотографии с высоты сделаны в весной 2016 года, фотографии с земли в летом 2013.

Джерела/источники
wikipedia.org
polona.pl
etoretro.ru
ну как то так =))
Tags: Ровеньщина, Рівеньщина, замок, крепость, фортеця
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 1 comment