?

Log in

No account? Create an account

m_a_d_m_a_x

Проект "Українські Архітектурні Пам'ятки. Спадщина"

*УкраинскиеАрхитектурныеДостопримечательности.Наследие * UkrainianArchitecturalAttractions.Heritage*


Previous Entry Share Next Entry
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Микулинці. Замок. Фрагменти та панорама/Наследие. Микулинцы. Замок. Фрагменты и панорама.Тип споруди: замок/Тип сооружения: замок

Також відомий як/Так же известен как:
- Микулинецький замок (укр.)
- Замок в селіщі міського типу Микулинці (укр.)
- Старий замок (рус.)
- Замок в поселке Микулинцы (рус.)Перший етап будівництва: 50-і роки 16 століття
Останній етап будівництва: початок 19 століття
————————————  
Первый этап строительства: 50-е годы 16 века
Последний этап строительства: начало 19 века11 - 1-ша половина 13 століття. На місці Микулинців існувало давньоруське укріплене городище, що згадується в літописах під назвою Микулин.
————————————   
11 – 1-ая половина 13 века. На месте Микулинцев существовало древнерусское укреплённое городище, упоминающееся в летописях под названием Микулин.1241 рік. Микулин був знищений монголо-татарами під час Західного походу Батия.
————————————  
1241 год. Микулин был уничтожен монголо-татарами во время Западного похода Батыя.

Mikulintsy. Castle.

1387 рік. Перша письмова згадка про поселення (тепер вже іменується Микулинці), яке в складі Галицької землі потрапляє під владу Польщі.
————————————  
1387 год. Первое письменное упоминание о поселении (теперь уже именуемом Микулинцы), которое в составе Галицкой земли попадает под власть Польши.

Mikulinetsy Castle
=))