m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Чернокозинці. Замок. Панорама та анонс/Наследие. Чернокозинцы. Замок. Панорама и анонс.Такі видатні дослідники історії та пам'яток Поділля, як Юзеф Ролле і Євтимій Сіцінський не сумнівалися, що поселення в Чорнокозинцях з'явилося задовго до 15 століття (перша письмова згадка села відноситься до 1467 рік). Так, наприклад, Юзеф Ролле вважав, що Чорнокозинці могли бути одним з найстаріших форпостів Поділля, дослідник вважав, ніби це місце було уподобано ще першими поселенцями, які з'явилися тут під час заселення краю. Ким були ці поселенці і коли вони тут влаштувалися? На це питання Ролле не відповідає, але один з варіантів відповіді знаходимо у Євфимія Сіцинського, який згадує об "слідах трипільської культури: знаряддя, черепках і т.д." на замчище. Особливий інтереси викликає інформація Сіцинського про те, що трипільські шари оголилися, коли в районі Замкової гори під час Першої Світової війни солдати рили окопи. Ось, мабуть, і єдина згадка про "розкопки".
----------
Такие выдающиеся исследователи истории и памятников Подолья, как Юзеф Ролле и Евфимий Сецинский не сомневались, что поселение в Чернокозинцах появилось задолго до 15 века (первое письменное упоминание села относится к 1467 году). Так, например, Юзеф Ролле считал, что Чернокозинцы могли быть одним из самых старых форпостов Подолья, исследователь допускал, что это место было облюбовано ещё первыми поселенцами, которые появились здесь во время заселения края. Кем были эти поселенцы и когда они здесь обосновались? На этот вопрос Ролле не отвечает, но один из вариантов ответа находим у Евфимия Сецинского, который упоминает о "следах трипольской культуры: орудиях, черепках и т.д." на замчище. Особый интересы вызывает информация Сецинского о том, что трипольские слои обнажились, когда в районе Замковой горы во время Первой Мировой войны солдаты рыли окопы. Вот, пожалуй, и единственное упоминание о "раскопках".
Chernokozyntsy. Zamok

Жодне джерело не повідомляє про існування тут давньоруського городища, але логічно припустити, що воно тут все ж було. До такого висновку підштовхують непрямі докази. Як вже вище було сказано, поселенці це місце облюбували в давні часи, і місце для городища тут було відповідне - мис, який піднімається над долиною Збруча. Наприклад, в 20 км на північ від Чорнокозинців знаходиться замок у Скалі-Подільській, який також побудований на місці давньоруського городища, що влаштувалося на мисі біля берега Збруча. Ще одне городище в теорії могло перебувати в 5 км на південь від Чорнокозинців, на тому місці, де зараз можна побачити Кудринецький замок.
----------
Ни один источник не сообщает о существовании здесь древнерусского городища, но логично предположить, что оно здесь всё же было. К такому выводу подталкивают косвенные доказательства. Как уже выше было сказано, поселенцы это место облюбовали в давние времена, и место для городища здесь было подходящее – мыс, возвышающийся над долиной Збруча. Например, в 20 км к северу от Чернокозинцев находится замок в Скале-Подольской, который также построен на месте древнерусского городища, обосновавшегося на мысу у берега Збруча. Ещё одно городище в теории могло находиться в 5 км южнее Чернокозинцев, на том месте, где сейчас можно увидеть Кудринецкий замок.

Якщо замок в Чорнокозинцях дійсно був побудований Коріатовичами, то це також може свідчити про існування там городища, оскільки Коріатовичі практично всі свої укріплення будували не на порожньому місці, а там, де до них вже були облаштовані укріплені пункти (наприклад, у випадку зі Скалой- Подільської ситуація була саме такою).
----------
Если замок в Чернокозинцах действительно был построен Кориатовичами, то это также может свидетельствовать о существовании там городища, поскольку Кориатовичи практически все свои укрепления строили не на пустом месте, а там, где до них уже были обустроены укреплённые пункты (например, в случае со Скалой-Подольской ситуация была именно такой).більш історії в продовженні, а бо тут/больше истории в продолжении или тут

З. Щчепанек


Наполеон Орда

ну как то так =))
Tags: Хмельниччина, Хмільниччина, замок, руина, руїна
Subscribe

Recent Posts from This Journal

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments