m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Збараж. Замок. Анонс/Наследие. Збараж. Замок. Анонс.

Тип споруди: замок, що виконує роль міської цитаделі
Також відомий як:
- Замок в Збараже (рус.)
- Збаразька крепость (рус.), Збаразька фортеця (укр.).
Перший етап будівництва: кінець 16 століття.
Останній етап будівництва: середина 18 століття.
----------
Тип сооружения: замок, выполнявший роль городской цитадели
Так же известен как:
- Замок в Збараже (рус.)
- Збаражская крепость (рус.), Збаразька фортеця (укр.).
Первый этап строительства: конец 16 века.
Последний этап строительства: середина 18 века.12 - 16 століття. На території сучасного села Старий Збараж розвивалися міські та замкові укріплення Стародавнього Збаража.
1570 рік. У 3-х кілометрах східніше Старого Збаража знаходилося звичайне село, на місці якого пізніше виросте місто.
1583 рік. Перша письмова згадка Нового Збаража, який починає розвиватися паралельно зі Старим містом.
1580-і роки. Початок будівництва перших замкових споруд нового Збаража.
----------
12 - 16 века. На территории современного села Старый Збараж развивался городские и замковые укрепления Древнего Збаража.
1570 год. В 3-х километрах восточней Старого Збаража находилось обычное село, на месте которого позже вырастет город.
1583 год. Первое письменное упоминание Нового Збаража, который начинает развиваться параллельно со Старым городом.
1580-е годы. Начало строительства первых замковых сооружений Нового Збаража.1589 рік. Потужне татарське військо взяло в облогу Старий Збараж. Осаджуючи, вдавшись до допомоги масованого артобстрілу міста і замку, примусили захисників до капітуляції. Укріплення були здані ворогові, орда зруйнувала вщент всі оборонні споруди міста. Після цього Старий Збараж більш не відновлювався.
1598 рік. За даними Олександра Чоловського в цьому році Криштоф Збаразький під час перебування у Венеції замовив архітектору-фортифікатору Вінченцо Скамоцці проект укріпленого палацу-резиденції, який би міг виконувати функції фортеці (Palazzoinfortezza). Ця подія згадується в трактаті Скамоцци «Про ідею універсальної архітектури» ( «Idea della Architettura Universale»), написаному в 1615 році. Згідно з цим проектом Збаразький комплекс повинен був представляти собою палац розмірами 50х33,5 метра, укріплений по кутах бастіонами, які були безпосередньо пов'язані з палацовими стінами. Очевидно, в ході подальшого зведення Збаразького замку ідеї Скамоцци враховувалися, проте замковий комплекс у фінальній стадії будівництва все ж значно відрізнявся від проекту італійця.
----------
1589 год. Мощное татарское войско осадило Старый Збараж. Осаждающие, прибегнув к помощи массированного артобстрела города и замка, принудили защитников к капитуляции. Укрепления были сданы врагу, орда разрушила до основания все оборонные сооружения города. После этого Старый Збараж более не восстанавливался.
1598 год. По данным Александра Чоловского в этом году Криштоф Збаражский во время пребывания в Венеции заказал архитектору-фортификатору Винченцо Скамоцци проект укреплённого дворца-резиденции, который бы мог выполнять функции крепости (Palazzoinfortezza). Это событие упоминается в трактате Скамоцци «Об идее универсальной архитектуры» («Idea della Architettura Universale»), написанном в 1615 году. Согласно этому проекту Збаражский комплекс должен был представлять собой дворец размерами 50х33,5 метра, укреплённый по углам бастионами, которые были непосредственно связаны с дворцовыми стенами. Очевидно, в ходе последующего возведения Збаражского замка идеи Скамоцци учитывались, однако замковый комплекс в финальной стадии строительства всё же значительно отличался от проекта итальянца.1612 рік. Деякі дослідники вважають, що саме в цьому році був створений проект майбутнього Нового замку.
Місце для спорудження укріплень вибрали на піднесеному лівому березі річки Гнєзна, яка розділяла Збараж на дві частини. Таким чином, замок, який виконував роль цитаделі, розмістився на одному березі річки, а основна міська забудова - на іншому. Замок був домінуючим спорудження в силуеті і плануванні міста. Між містом і територією, що належала замку (приблизно в 100 - 150 метрів на захід від замку) знаходився крутий обрив глибиною близько 20 метрів. Замкову гору колись оточували болота, забезпечуючи штучні укріплення додатковом природним захистом.
----------
1612 год. Некоторые исследователи считают, что именно в этом году был создан проект будущего Нового замка.
Место для постройки укреплений выбрали на возвышенном левом берегу реки Гнезна, которая разделяла Збараж на две части. Таким образом, замок, выполнявший роль цитадели, разместился на одном берегу реки, а основная городская застройка – на другом. Замок был доминирующим сооружение в силуэте и планировке города. Между городом и территорией, принадлежавшей замку (приблизительно в 100 - 150 метров на запад от замка) находился крутой обрыв глубиной около 20 метров. Замковую гору некогда окружали болота, обеспечивая искусственные укрепления дополнительной естественной защитой.1620-і роки. У цей період формується основний замковий ансамбль. У період 1620 - 1627 роки будівництвом замку займався Криштоф Збаразький, а з 1627-го по 1631 роки - Юрій Збаразький. Обидва князя здобували освіту в Італії, що дало їм можливість використовувати європейський досвід зведення фортифікаційних споруд в ході будівництва своєї резиденції. Хоча до цих пір точно невідомо хто був архітектором замку - голландський архітектор Генріх ван Пеен, Андреа дель Аква або хтось інший.
----------
1620-е годы. В этот период формируется основной замковый ансамбль. В период 1620 - 1627 годы строительством замка занимался Криштоф Збаражский, а с 1627-го по 1631 годы - Юрий Збаражский. Оба князя получали образование в Италии, что дало им возможность использовать европейский опыт возведения фортификационных сооружений в ходе строительства своей резиденции. Хотя до сих пор точно неизвестно кто был архитектором замка - голландский архитектор Генрих ван Пеен, Андреа дель Аква или кто-то другой.Далі буде.../ Продолжение следует...

Джерело/источник - zamki-kreposti.com
ну как то так =))
Tags: Тернопольщина, Тернопілля, замок, крепость, реставрация, реставрація, фортеця
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 2 comments