m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Червоне. Інші споруди та парк/Наследие. Червоное. Другие постройки и парк.Крім авіації і перебудови палацу Федір Федорович за власним проектом переробив прилеглі до палацу парки і сади - 58 гектар. Наприклад, він влаштував 250 метрову липову алею, залишки від якої можна бачити на знімку внизу.
————————————
Кроме авиации и перестройки дворца Федор Федорович по собственному проекту переделал прилегающие ко дворцу парки и сады — 58 гектар. Например, он устроил 250 метровую липовую аллею, остатки от которой можно видеть на снимке внизу.фото с сайта chervono.at.ua/фото з сайту chervono.at.ua

У маєтку було два ставки, був острів з альтанкою, були лебеді. На знімку все, що від цього залишилося.
———————————— 
В имении было два пруда, был остров с беседкой, были лебеди. На снимке все, что от этого осталось.Крім палацу в маєтку Червоне були два службових корпуси, праворуч і ліворуч від палацу. Той що зліва був двоповерховим, праворуч - в один поверх. Обидва побудовані ще при Грохольських в одному неоготичному стилі з палацом.
————————————  
Помимо дворца в имении Червоне были два служебных корпуса, справа и слева от дворца. Тот что слева был двухэтажным, справа — в один этаж. Оба построены еще при Грохольских в одном неоготическом стиле с дворцом.На цьому фрагменті фотографії 1914 року зліва від палацу видно корпус з вежею, праворуч без неї.
————————————   
На этом фрагменте фотографии 1914 года слева от дворца виден корпус с башней, справа без нее.Корпус праворуч зберігся, якщо можна так сказати про цю розваену будівлю. Він більше скидається на великий палац, теж має вежу.
————————————   
Корпус справа сохранился, если можно так сказать об этом разваливающемся здании. Он более походит на большой дворец, тоже имеет башню.Штукатурка на вежі майже повністю відвалилася, ніхто нічого навіть не намагається виправити. Зараз тут житловий будинок, кілька квартир. З господинею однієї з них ми поговорили. У неї тут "дача".
————————————   
Штукатурка на башне почти полностью отвалилась, никто ничего даже не пытается исправить. Сейчас тут жилой дом, несколько квартир. С хозяйкой одной из них мы поговорили. У нее тут "дача" .Будинок в ще більш жахливому стані, ніж палац.
————————————   
Дом в еще более ужасном состоянии, чем дворец.

Вид на палац від баштового корпусу.
————————————   
Вид на дворец от башенного корпуса.

Три стрілчастих віконця зліва - сходи. Сходи старі, просто, дерев'яні. Призначення ж цього будинку мені достеменно невідомо, версії, які мені вдалося відшукати такі - будинок для гостей, готель для купців, господарський корпус, будинок керуючого, будинок сина власника палацу (версія господині "дачі"). У мене на цей рахунок своя версія - поруч з будинком ми знайшли великий панський льох. Тому звідси моє припущення, що це все-таки господарський, можливо кухонний корпус.
————————————   
Три стрельчатых окошка слева — лестница. Лестница старая, простая, деревянная. Предназначение же этого дома мне доподлинно неизвестно, версии, которые мне удалось отыскать следующие — дом для гостей, гостиница для купцов, хозяйственный корпус, дом управляющего, дом сына владельца дворца (версия хозяйки "дачи"). У меня на этот счет своя версия — рядом с домом мы нашли большой господский погреб. Поэтому отсюда мое предположение, что это все-таки хозяйственный, возможно кухонный корпус.Це пагорб і є льох. Зліва видно вхід.
————————————
Это холм и есть погреб. Слева виден вход.

https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/March/Chervone/AVIA%26PARK/SK/IMG_5013.jpg

У самому будинку теж є глибокі підвали.
————————————
В самом доме тоже есть глубокие подвалы.Будинок з усіх боків оточений міні огродами і зіпсованими прибудовами.
————————————
Дом со всех сторон окружен мини огродиками и испорчен пристройками.

Але ось з цього боку є приголомшливий зразок нашої культури. Ось ця гора - це гора сміття. Знімок має назву "Вид на палац з боку гори сміття". Знаходиться ця купа, як легко переконатися, прямо за парканами будинків. І нічого, живемо ...
Мене скажімо так, "просили" прибрати ці фотографії. Прицім навіть судом загрожують. У відповідь я готовий їх збільшити в розмірі. Зробити головними на сайті, щоб вони повторювалися на кожній сторінці. А тим, хто звертається до мене з подібними порадами - рекомендую просто прибрати купу сміття, щоб не доводилося знімати. І проявляти шанобливе ставлення до пам'яток архітектури, історії країни, оточуючих людей і до себе особисто. Тоді не буде соромно за показане.
Правий корпус був одноповерховим, але мав невеликий ризаліт, що нагадує вежу.
————————————
Но вот с этой стороны есть потрясающий образец нашей культуры. Вот эта гора — это гора мусора. Снимок назвается "Вид на дворец со стороны горы мусора". Находится эта куча, как легко убедится, прямо за заборами домов. И ничего, живем…
Меня скажем так, "просили" убрать эти фотографии. Причем даже судом угрожают. В ответ я готов их увеличить в размере. Сделать главными на сайте, чтоб они повторялись на каждой странице. А тем, кто обращается ко мне с подобными советами — рекомендую просто убрать кучу мусора, чтобы нечего было снимать. И проявлять уважительное отношение к памятникам архитектуры, истории страны, окружающим людям и к себе лично. Тогда не будет стыдно за показанное.
Правый корпус был одноэтажным, но имел небольшой ризалит, напоминавший башню.На цьому фрагменті фотографії видно, як виглядав правий одноповерховий корпус.
————————————
На этом фрагменте фотографии видно, как выглядел правый одноэтажный корпус. Також коорпус видно за літаком Фарман, що стоїть біля палацу.
————————————
Также коорпус виден за аэропланом Фарман, что стоит у дворца. Зараз, після ремонту, цей корпус виглядає ось так.
————————————
Сейчас, после ремонта, этот корпус выглядит вот так.

Крім двох службових корпусів була ще стайня, де ще Грохольський тримав своїх арабських скакунів і церква. На жаль змушений скористатися фотографіями своїх колег, тому що сам до цих споруд не добрався.
————————————
Помимо двух служебных корпусов была еще конюшня, где еще Грохольский держал своих арабских скакунов и церковь. К сожалению вынужден воспользоваться фотографиями своих коллег, т.к. сам до этих сооружений не добрался.


фотография с сайта doroga.ua/фотографія з сайту doroga.ua


фотография с сайта sumno.com/фотографія з сайту sumno.com

Наостанок трохи природи навколо ..
————————————
Напоследок немного природы вокруг..

А якщо йти по алеї від палацу і вийти через ворота, то зліва бачимо побудований чудово красивою кладкою з гранітних каменів черговий цукровий завод Терещенко. Не самий, справді, великий.
————————————
А если идти по аллее от дворца и выйти через ворота, то слева видим построенный замечательно красивой кладкой из гранитных камней очередной сахарный завод Терещенко. Не самый, правда, большой.
 
На цьому розповідь про Червоному закінчується .../На этом повествование о Червоном заканчивается...

Текст і частина фотографій наведених у даній статті використані з люб'язного дозволу Сергія Котелко, з його розповіді, після відвідин August 6, 2011 Червоного. Текст з того часу не втратив актуальності. Мої фотографії липня 2015 та березня 2016 року, як завжди, доповнять розповідь.
----------
Текст и часть фотографий приведенных в данной статье использована с любезного разрешения Сергея Котелко, из его рассказа, после посещений August 6, 2011 Червоного. Текст с того времени не потерял актуальности. Мои фотографии июля 2015 года и марта 2016 года, как всегда, дополнят повествование.
ну как то так =))
Tags: Житомирщина, дворец
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments