m_a_d_m_a_x

Проект "Українські Пам'ятки Архітектури. Спадщина"

*УкраинскиеАрхитектурныеДостопримечательности.Наследие * UkrainianArchitecturalAttractions.Heritage*


Previous Entry Share Next Entry
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Безпечна. Костел Св. Ізідора/Наследие. Беспечная. Костёл Святого Изидора.І адже є ще люди, які, шукають невідомі місця на карті. Ті самі білі плями, яких ніхто не знає або не пам'ятає.
Один з них Роман Маленков )) розповідав на своїх екскурсіях, як на старих картах Генштабу виявив хрестик в селі Безпечна.
----------
И ведь есть еще люди, которые, ищут неизвестные места на карте. Те самые белые пятна, которых никто не знает или не помнит.
Один из них Роман Маленков)) рассказывал на своих экскурсиях, как на старых картах Генштаба обнаружил крестик в селе Беспечная.У реєстрі пам'ятників і в сучасних путівниках (на 2007 рік) ні слова про релігійні споруди в цьому селі не було!
Поїхав в село, запитує місцевих: де тут церква у вас - і карту тицяє. Так зроду у нас церкві не стояло! Може і не хрестик це, а так - павучка хтось прихлопнул.
----------
В реестре памятников и в современных путеводителях (на 2007 год) ни слова о религиозных сооружениях в этом селе не было!
Поехал в село, спрашивает местных: где тут церковь у вас - и карту тычет. Да отродясь у нас церкви не стояло! Может и не крестик это, а так - паучка кто-то прихлопнул.

Питав-питав, коли раптом синя п'яничка по забору повзе і голосом людським мовить: мож ця ... капличку тобі треба?
Капличка у нас є, - закивали місцеві, тільки там, на польському кладовищі. Дорога заплутана, через ще одне кладовище. Загалом, знайшли нарешті.
----------
Спрашивал-спрашивал, когда вдруг синяя пьянчужка по забору ползёт и голосом человечьим молвит: мож эта... каплычку тебе надо?
Каплычка у нас есть, - закивали местные, только там, на польском кладбище. Дорога запутанная, через ещё одно кладбище. В общем, нашли наконец."У селі слід повернути праворуч, на бруківку, котра піднімається стрімко вгору, до фермам. На пагорбі знову поверніть праворуч (на вулицю) і, пройшовши одне кладовище, прямуйте до кінця вулиці, де розташовано інше. І тільки тут, над глибокою мальовничою долиною Роставиці , дізнаєтеся, що позначено хрестиком на вашій "кілометрівці". А це ще один нікому невідомий "не пам'ятник" архітектури - костел Святого Ізидора. "
----------
"В селе следует повернуть направо, на мостовую, поднимающуюся стремительно вверх, к фермам. На холме снова поверните направо (на улицу) и, пройдя одно кладбище, направляйтесь до конца улицы, где расположено другое. И только здесь, над глубокой живописной долиной Роставицы, узнаете, что обозначено крестиком на вашей "километровке". А это еще один никому неизвестный "не памятник" архитектуры - костел Святого Изидора."
путеводитель: Дванадцять маршрутів Київщиною. - К.: Грані-Т, 2008. Автори: Роман Маленков та Олег Година.У Білій Церкві, каже Роман, католицький священик на його прохання до Ватикану запит відправляв. І отримав відповідь, що у Ватикані костел значиться, і документи про закінчення його будівництва є. Місцеві римо-католики побудували костел ще в 1870-х роках!
----------
В Белой Церкви, говорит Роман, католический священник по его просьбе в Ватикан запрос отправлял. И получил ответ, что в Ватикане костёл значится, и документы об окончании его строительства есть. Местные римо-католики построили костёл еще в 1870-х годах!Уявляєте - акуратний цвінтар, відразу видно - за ним ретельно доглядають, навіть за чужими могилами.
Костел Святого Ізидора нештукатуренний, небілений, видно як стіни з цілого каменю складені, готичні вікна, все ціле, парафія невелика, але богослужіння щотижня проводяться.
----------
Представляете - аккуратное кладбище, сразу видно - за ним старательно ухаживают, даже за чужими могилами.
Костёл Святого Изидора нештукатуренный, небелёный, видно как стены из целого камня сложены, готичные окна, всё целое, парафия небольшая, но богослужения каждую неделю проводятся.Римо-католицький храм в Безпечної звели майже одночасно з костелом в Руді. Та й архітектори, ймовірно, були ті ж, адже відразу видно подібність споруд. Але костел в Безпечної поменше і краще зберігся. Тут до сих пір функціонує прихід.
----------
Римско-католический храм в Беспечной свели почти одновременно с костелом в Рудой. Да и архитекторы, вероятно, были те же, ведь сразу видно сходство сооружений. Но костел в Беспечной поменьше и лучше сохранился. Здесь до сих пор функционирует приход.Відстань між костелами в Рудой і Безпечної сім кілометрів. Звідки вони в цій місцевості? Справа в тому, що в XIX столітті тут проживало багато католиків. Наприклад, в 1864 році в селі Дулицьке, частиною якого тоді була Безпечна, серед 1800 жителів 453 були римо-католицького віросповідання ".
----------
Расстояние между костелами в Рудой и Беспечной семь километров. Откуда они в этой местности? Дело в том, что в XIX веке здесь проживало много католиков. Например, в 1864 году в селе Дулицкое, частью которого тогда была Беспечная, среди 1800 жителей 453 были римско-католического вероисповедания".P.S. Але все-таки цікаво: це не той Святий Ісидор, якого нинішні католики вшановують як покровителя Інтернету, м-м? Дядько був першим енциклопедистом, саме він вперше застосував у своїй праці систему перехресних посилань, що віддалено нагадує гіперпосилання. От така справа...
----------
P.S. но все-таки интересно: это не тот ли Святой Исидор, которого нынешние католики почитают как покровителя Интернета, м? Дядька был первым энциклопедистом, именно он впервые применил в своем труде систему перекрестных ссылок, отдаленно напоминающую гиперссылки. Вот такое дело...

Джерела/источники
http://stihiynaya-haha.livejournal.com/174856.html
Роман Маленков
http://ukrainaincognita.com/ru/khramy/bespechnaya
http://mnogomest.info/attractions/item/kostel-svyatogo-isidora/#
ну как то так =))

  • 1

Безпечна. Костел Св. Ізідора.

Пользователь holicin сослался на вашу запись в своей записи «Безпечна. Костел Св. Ізідора.» в контексте: [...] л взят у в Наследие. Беспечная. Костёл Святого Изидора/Спадщина. Безпечна. Костел Св. Ізідора. [...]

  • 1
?

Log in

No account? Create an account