?

Log in

No account? Create an account

m_a_d_m_a_x

Проект "Українські Архітектурні Пам'ятки. Спадщина"

*УкраинскиеАрхитектурныеДостопримечательности.Наследие * UkrainianArchitecturalAttractions.Heritage*


Previous Entry Share Next Entry
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Сокирниця. Церква св. Миколи/Наследие. Сокирница. Церковь св. Николая.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/20. SOKIRNITSA/IMG_1830_1835_middle.png

Миколаївський храм у Сокирниці побудований в 1709 році, як свідчить дата на зрубі. Він здається трохи великоваговим, дах його доволі широкий і тому не настільки різко здіймається вгору, дерев'яний, двозрубний, трьохмастний. Зведений з міцних дубових брусів, покритий лемешем. До загального п'ятистінного зрубу нефа і бабинця примикає прямокутний східний зруб.
------------------
Николаевский храм в Сокирнице построен в 1709 г., как гласит дата на срубе. Он кажется немного тяжеловесным, крыша его довольно широкая и поэтому не столь резко вздымается вверх, деревянный, двухсрубный, трехмастный. Возведен из крепких дубовых брусьев, покрыта лемехом. К общему пятистенному срубу нефа и бабинца примыкает прямоугольный восточный сруб.
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/20. SOKIRNITSA/IMG_1842_1845_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/20. SOKIRNITSA/Sokirnitsa_pano_middle.png


transcarpathiatour.com.ua

У кількох кілометрах від м. Хуста звернувши з шосе вліво, проїжджаємо (проходимо) залізничний переїзд і відразу ж потрапляємо в село Сокирниця, де зберігся один з найдавніших готичних дерев'яних храмів краю. Миколаївська церква розташована в самому центрі села, поруч з мурованим православним храмом, сільрадою та поштою.
----------------
В нескольких километрах от г. Хуста свернув с шоссе влево, проезжаем (проходим) железнодорожный переезд и сразу же попадаем в село Сокирница, где сохранился один из самых древних готических деревянных храмов края. Николаевская церковь расположена в самом центре села, рядом с мурованым православным храмом, сельсоветом и почтой.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/20. SOKIRNITSA/IMG_1734_1738_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/20. SOKIRNITSA/IMG_1729_1732_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/20. SOKIRNITSA/IMG_1727_middle.png

зі східного боку церква майже не видно з-за дерев/с восточной стороны церковь почти не видно из-за деревьев


Тільки й видно з дороги, що той шпиль - нові будівлі щільним кільцем оточили старовинну церкву. Підходиш ближче - крізь зелений тенек з'являється спочатку дзвіниця в бойківському стилі, а потім вже і храм. В даний час в храмі не проводять служби. Щоб оглянути його, ключи можна попросити у людей, які живуть через дорогу.
---------------
Только и видно с дороги, что тот шпиль – новые здания плотным кольцом окружили старинную церковь. Подходиш ближе – из-за зеленого тенька появляется сначала колокольня в бойковском стиле, а потом уже и храм. В настоящее время в храме не проводят службы. Чтоб осмотреть его, ключи можна попросить у людей, которые живут через дорогу.
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/20. SOKIRNITSA/IMG_1725_middle.png

Рубаний ганок у бабинця висвітлюється вікнами гострої форми (відчувається вплив готичної стрілчастої арки), верхній ярус галереї над ганком - відкритий, каркасний. Неф і бабинець з галереєю перекриті високим стрімким двосхилим дахом. Більш низький дах східного обсягу зливається з широким піддашшям, влаштованим на випусках вінців зрубів.
------------------
Срубленное крыльцо у бабинца освещается окнами остроконечной формы(чувствуется влияние готической стрельчатой арки), верхний ярус галереи над крыльцом — открытый, каркасный. Неф и бабинец с галереей перекрыты высокой стремительной двускатной крышей. Более низкая крыша восточного объема сливается с широким поддашием, устроенным на выпусках венцов срубов." alt="" />


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/20. SOKIRNITSA/IMG_1798_1805_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/20. SOKIRNITSA/IMG_1814_1820_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/20. SOKIRNITSA/IMG_1821_middle.png

Вежа побудована над бабинцем (в плані - квадратна, сильно звужена до верху), каркасна з підсебіттям, увінчана високим шпилем. Шпиль спирається на шатрове завершення, по кутах якого поставлені чотири невеликі вежі, також увінчані шпилями. Ободок бабинця декоровано різьбленням. Іконостас зроблений в 1748 році.
----------------
Башня помещена над бабинцем(в плане –  квадратная, сильно зауженная к верху), каркасная с подсебитьем, увенчана высоким шпилем. Шпиль опирается на шатровое завершение, по углам которого поставлены четыре маленькие башенки, также увенчанные шпилями. Ободок бабинца декорирован резьбой. Иконостас сделан в 1748 г.

зайдемо всередину/зайдем во внутрь

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/20. SOKIRNITSA/IMG_1828_middle.png
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/20. SOKIRNITSA/front_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/20. SOKIRNITSA/back_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/20. SOKIRNITSA/leviybik_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/20. SOKIRNITSA/pravybik_middle.png
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/20. SOKIRNITSA/Sokitnitsa_in_middle.png
transcarpathiatour.com.uaЗгідно з версією реставраторів, церква була побудована в селі Шашвар на початку 17 ст. в 1770 р. після перенесення в Сокирницю, церкву перебудовують і встановлюють вежу над бабинцем. Того ж року була побудована висока каркасна дзвіниця. Розташована в південно-західному куті двору, в плані - квадратна, двоярусна з оперізуванням і шатровим дахом. Стіни і дах покриті лемешем.
--------------------
Согласно с версией реставраторов, церковь была построена в селе Шашвар в начале 17 ст.. в 1770 г. после перенесения в Сокирницу, церковь перестраивают и устанавливают башню над бабинцем. Того же года была построена высокая каркасная колокольня. Расположена в юго-западном углу двора, в плане – квадратная, двухярусная с опаясением и шатровой крышей. Стены и крыша покрыты лемехом.

2015переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/20. SOKIRNITSA/IMG_1748_1754_middle.pngЦей храм відкриває своєрідну групу дерев'яних храмів, так звану мараморошську дерев'яну готику. Назва ця умовна, бо епоху кам'яної готики від дерев'яної мараморошської відокремлює більше 200 років. У 2015 році місцеві вирішили своїми силами розпочати ремонт церкви, все познімали зі стін і знесли в вівтар. На цьому все і закінчилося, "ремонтувати" заборонили. Я так розумію, що церква уникла доморощеного ремонту, але розруха висить в повітрі, і нікуди про це не зникає ... Церква плакала і не давала себе фотографувати, адже як ще можна пояснити що більше 80 відсотків фотографій всередині невдалого ...
----------------
Этот храм открывает своеобразную группу деревянных храмов, т. н. мараморошскую деревянную готику. Название это условное, ибо эпоху каменной готики от деревянной мараморошской отделяет более 200 лет. В 2015 году местные решили своими силами начать ремонт церкви, всё поснимали со стен и снесли в алтарь. На этом всё и закончилось, “ремонтировать” запретили. Я так понимаю, что церковь избежала доморощенного ремонта, но разруха висит в воздухе, и никуда о этого не исчезает… Церковь плакала и не давала себя фотографировать, ведь как еще можно объяснить что более 80 процентов фотографий внутри неудались…

вівтарний камень, фото до 2014 року/алтарный камень, фото до 2014 року


фото до 2014 року/фото до 2014 року


Джерела/источники
http://www.transcarpathiatour.com.ua/ru/Деревяні_церкви_Хустського_району
http://www.karpatinfo.net.ua/sokirnica-hustskiy-rayon-zakarpate-ukraina/derevyannaya-cerkov-sv-nikolaya-xvii-st-s-sokirnica
http://ukrainaincognita.com/ru/zakarpatska-oblast/khustskyi-raion/sokyrnytsya/derevyannaya-gotyka-marmarosha-sokyrnytsa
фото Роман Бречко
http://www.derev.org.ua/zakarp/sokyrnytsia.htm


ну как то так =))


  • 1
Удивительно красивая церковь. Особенно боковой фасад.

Мармарошская готика, однако... =)

Теперь буду знать!) Спасибо.

А зачем вы все фотки в png грузите (оригиналы не в счет)? Ладно с компа, при нормальном инете, прогружается более-менее быстро. С планшета же ваши посты полностью не открываю почти, ибо даже при неплохом вай-файе кафешки создается впечатление что вернулся в эпоху диал-апа. Думаю я не один такой. Да и смысла...

зачем?
- очень не люблю jpg, как портящий картинку. что в качестве, что в цвете,
- автоматизированные пресеты по сохранению файлов сделаны под png,
- по кафешкам искать шаринг не пробовал и не тестил, но на некоторых заправках и на 3G у меня проблем не возникало,
- ну и избалованность быстрым интернетом дает знать своё...

сделаю опросничек - и далее порешаем: качественно, но медленно или зажато, но быстро...

У jpg и png принципиально разные назначения, png шикарен для нескольких цветов, но не для многоцветных картинок. Разницу в качестве вижу я (бывший веб-разработчик, и то если совсем уж буду присматриваться), видите вы, но 99% ваших подписчиков разницу и не заметят, так как далеки от этого.

Быстрый интернет есть далеко не у всех. Не смотря на новые технологии большая часть частного сектора сидит на телефонных интернет линиях без возможности выбора, пропускная способность которых очень огорчает. По крайней мере так в Украине и Белоруссии.

Кроме прочего, гугл/яша тяжелые сайты не любит, сказывается на той же выдаче, да и некоторіе залетные скорее его закроют (и пойдут в другое место) чем будут ждать качественной загрузки.

В любом случае спасибо вам за интересный контент. Я его и в tiff буду смотреть)

спасибо за ...Я его и в tiff буду смотреть)...

много написал, потом стёр =) будем думать...
видимо превью верну в jpg, ну а кто захочет в полный рост - тому и png будет =)

Очень медленно загружается при быстром интернете.

Очень красивая церковь.

Необычная архитектура, никогда не встречали деревянных церквей с такими готическими чертами

всё в жизни единожды бывает в первый раз =))

Шановний! У Вас знову фото Сокирниці змішані з фото церкви в Шандрові. Таке вражеення що Ви в темі мало орієнтуєтесь. А коли так то навіщо робите таку роботу?!

А хто казав шо я в темі орієнтуюсь? Я не маю фахової архітектурної освіти, не мистецтвознавець, я фотографую та розповидаю про те що зняв. Мені це подобається, роблю я це за власний рахунок. Як що вам є що розповість - розповідайте, можете підказати - будь ласка, но не в такий тон, згори та по снобіські.
Вернемось до фото. Частина зроблена власноручь і підписана, частина зроблена з панорами, декілька взяті з іншіх ресурсів.
Як кажуть - "мопед не мой, я просто покататься взял". Єдиним фото яке може бути не з Сокірниці, це останне, зроблено Романом Бречко та знаходиця в статті про Сокирницю на Україна Інкогніта - http://ukrainaincognita.com/ru/zakarpatska-oblast/khustskyi-raion/sokyrnytsya/derevyannaya-gotyka-marmarosha-sokyrnytsa. Стаття вже не одін рік на цому сайті і шось ті хто в темі гарно орієтуються, за такий строк не вказали на помилку...
Якщо Ви впевнені про останнє фото, яке по Вашому з Шандрова, то я Вам вдячен за підказку та приберу його...

Шановний!
Я напевно дісно сноб. Бо впевнений що розповідати про один об'єкт, а ілюстувати це фотографіями іншого об'єкту (а в вашому пості їх цілих 5 , як мінімум безвідповідально.
Мені дуже приемно що Вас цікавить сакральна дерев'яна архітектура і Виїї популяризуєте. Але було б ще краще якби ви розібрались в тому що Ви пишите. Є немало цікавих книжок на цю тему. Є сайт Олени Крушинської... Щиро бажаю Вам успіхів у Вашій не легкій просвітницькій справі!

Шановний Юрію.
У двох ваших коментарів корисними були всього два слова - "ціліх 5", за які я Вам безмежно вдячний.

Визнаю, була технічна помилка, коли файли з однаковими назвами та ракурсами вперед-назад-вліво-вправо-вгору потрапили з одного проекту в інший =) Важко, коли все робиш сам, без пари-трійки консультантів та творчої группи, одночасно робити кілька статей в своєму хоббі, та ще й чогось встигнути за основною роботою. Це я не скаржуся, а прошу поблажливості =)).
Так буває, приношу свої вибачення тим, кого ввів в оману не правильними знімками.

Думаю, що маю права на помилки, про що завжди згадую і прошу допомоги в їх виправленні... Хто може и хоче допомогти, прошу допомагати. Тільки, будь ласка, з конкретним зазначенням помилки або неточності.

Edited at 2016-03-03 11:35 pm (UTC)

Наследие. Сокирница. Церковь св. Николая/Спадщина. Соки

Пользователь vol_majya сослался на вашу запись в своей записи «Наследие. Сокирница. Церковь св. Николая/Спадщина. Сокирниця. Церква св. Миколи.» в контексте: [...] Оригинал взят у в Наследие. Сокирница. Церковь св. Николая/Спадщина. Сокирниця. Церква св. Миколи. [...]

  • 1