m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Categories:

Спадщина. Данилово. Церква Миколи Чудотворця/Наследие. Данилово. Церковь Николая Чудотворца.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/22. DANILOVO/IMG_1920_1922_middle.png

Село Данилово знаходиться на території Хустського району, раніше входив в князівство Трансільванія, що вважається місцем винаходу комбайна і є епіцентром формування Карпатської України, в період між відторгненням краю від Австро-Угорщини і приєднанням його до СРСР.
Однj. з головних прикрас Данилова, крім яскравої історії і дивовижної природи, є місцевий дерев'яний храм Миколи Чудотворця , побудований в 1779 році, в той час, коли на Гавайських островах аборигени «доїдали» Джеймса Кука, полягав Тішенскій мир, а Іспанія нападала на Гібралтар, чим спровокувала моторошну немилість Британського Льва. В цей же час, в мальовничій долині Чорної Тиси місцева угорсько-українська громада почала зведення Миколаївської церкви, одного з найкрасивіших храмів Закарпаття. До речі, ще за радянської влади вона була визнана «пам'ятником архітектури Української РСР», що послужило їй гарну службу, дозволивши зберегти оригінальну красу.
——————————
Село Данилово находится на территории Хустского района, ранее входившего в княжество Трансильвания, считающегося местом изобретения комбайна и являющегося эпицентром формирования Карпатской Украины, в период между отторжением края от Австро-Венгрии и присоединением его к СССР.
Одним из главных украшений Данилова, кроме яркой истории и удивительной природы, является местный деревянный храм Николая Чудотворца, построенный в 1779 году, в то время, когда на Гавайских островах аборигены «доедали» Джеймса Кука, заключался Тишенский мир, а Испания нападала на Гибралтар, чем спровоцировала жуткую немилость Британского Льва. В это же время, в живописной долине Черной Тисы местная венгерско-украинская община начала возведение Николаевской церкви, одного из самых красивых храмов Закарпатья. Кстати, еще при Советской власти она была признана «памятником архитектуры Украинской ССР», что сослужило ей хорошую службу, позволив сохранить оригинальную красоту.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/22. DANILOVO/IMG_1911_1914_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/22. DANILOVO/IMG_1915_1919_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/22. DANILOVO/IMG_1912_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/22. DANILOVO/danilovo_out_middle.png

панорама


До індивідуальних особливостей цієї сакральної споруди відноситься його несхожість на звичайний український храм. Швидше за все, його можна порівняти з готичними соборами Західної Європи, зі сторожовими вежами замків Трансильванського плато або укріпленими містами Київської Русі. Такий мілітаризований і похмурий вигляд Миколаївської церкви села Данилово пов'язаний з «трохи» неспокійною історією самого краю, розташованого в місці, де сходяться Закарпатська і Верхнетісская низовини, і який був транзитною територією для кам'яної солі, везомой з Солотвина на територію Угорського королівства.
——————————
К индивидуальным особенностям этого сакрального сооружения относится его непохожесть на обычный украинский храм. Скорее всего, его можно сравнить с готическими соборами Западной Европы, со сторожевыми башнями замков Трансильванского плато или укрепленными городами Киевской Руси. Такой милитаризированный и мрачный облик Николаевской церкви села Данилово связан с «немного» неспокойной историей самого края, расположенного в месте, где сходятся Закарпатская и Верхнетисская низменности, и который был транзитной территорией для каменной соли, везомой из Солотвина на территорию Венгерского королевства.декілька фотографій Юрія Крилівця/несколько фотографий Юрия Криливца


Миколаївська церква була побудована в 1779 році. Про це свідчить різьблений напис на її вхідних дверях. Як матеріал був використаний дубовий брус. Це вигідно відрізняє Даниловський храм від сакральних споруд інших сіл Закарпаття, при будівництві яких використовувалася переважно ялина і сосна. До того ж, він поставлений на кам'яний фундамент, на з'єднує розчин якого пішло більше 5 тисяч курячих і гусячих яєць, «відірваних від серця» місцевими газдинями, тоб то господарками.
——————————
Николаевская церковь была построена в 1779 году. Про это свидетельствует резная надпись на ее входных дверях. В качестве материала был использован дубовый брус. Это выгодно отличает даниловский храм от сакральных сооружений прочих сел Закарпатья, при строительстве которых использовалась преимущественно ель и сосна. К тому же, он поставлен на каменный фундамент, на соединяющий раствор которого ушло более 5 тысяч куриных и гусиных яиц, «оторванных от сердца» местными газдынями, то есть хозяйками.

підемо в середину/пойдем в середину

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/22. DANILOVO/IMG_1926_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/22. DANILOVO/danilovo_front_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/22. DANILOVO/danilovo_back_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/22. DANILOVO/danilovo_in_middle.pngDanilovo. Nicholas the Wonderworker Church

Храм складається з двох зрубів, колоди яких з'єднані врубками. Над бабинцем знаходиться головна прикраса церкви - висока тонка вежа. Здається, що вона протикає закарпатське небо своїм гострим шпилем і нанизує хмари на чотири башточки, розташовані по кутах гранованою верхівки. Під дахом зрубу з вежею розташована аркада - в ній легше уявити фліртуючих дам і кавалерів в середньовічному вбранні, ніж Даниловський селян в домотканому одязі, але саме так і є. Ті ж самі асоціації викликає ажурний ганок, різьблені вікна і арка між бабинцем і нефом. Інтер'єр дивного храму прикрашали розписи, нанесені на стіни в 1828 році художником І. Корнмаером, яких більш нема.
——————————
Храм состоит из двух срубов, бревна которых соединены врубками. Над бабинцем находится главное украшение церкви – высокая тонкая башня. Кажется, что она протыкает закарпатское небо своим острым шпилем и нанизывает облака на четыре башенки, расположенные по углам граненой верхушки . Под крышей сруба с башней расположена аркада – в ней легче представить флиртующих дам и кавалеров в средневековых одеждах, чем даниловских крестьян в домотканом облачении, но именно так и есть. Те же самые ассоциации вызывает ажурное крыльцо, резные окна и арка между бабинцем и нефом. Интерьер удивительного храма украшалі росписи, нанесенные на стены в 1828 году художником И. Корнмаером, которых больше нет.

2013


2015

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/22. DANILOVO/IMG_1949_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/22. DANILOVO/IMG_1940_1945_middle.png

Данилівська готична церква – наймолодша серед готичних церков Хустщини і, можливо, найгарніша. При підході до храму з боку північного сходу виходить цікавий ефект. Перший час церква захована за пагорбом, проте, пройшовши по пагорбу вище можна побачити як шпиль церкви спрямовується вгору і пронизує небесну матерію. У цей момент погляд втрачає всю навколишню обстановку, залишається лише купол церкви, вся увага зупиняється на конусі шпиля. Через момент знову відбувається зміна обстановки і вже в уяві постає картину глибокого колодязя, і ніби пробивається світло, розсічений стрункою лінією шпиля. Навколо розташувалися пологі пагорби Закарпаття і цей контрастує ансамбль поєднує сувору геометрію церкви і спокій природи.
——————————
Даниловская готическая церковь - самая молодая среди готических церквей Хустского и, возможно, самая красивая. При подходе к храму со стороны северо-востока получается интересный эффект. Первое время церковь спрятана за холмом, однако, пройдя по холму выше можно увидеть как шпиль церкви устремляется вверх и пронзает небесную материю. В этот момент взгляд теряет всю окружающую обстановку, остается лишь купол церкви, все внимание останавливается на конусе шпиля. Спустя момент снова происходит смена обстановки и уже воображение рисует картину глубокого колодца, и будто пробивается свет, рассеченный стройной линией шпиля. Вокруг расположились пологие холмы Закарпатья и этот контрастирующий ансамбль соединяет строгую геометрию церкви и спокойствие природы.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/22. DANILOVO/IMG_1927_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/22. DANILOVO/IMG_1928_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/22. DANILOVO/IMG_1930_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/22. DANILOVO/IMG_1932_middle.png

Враження, яке робить церква на гостей, підсилює потужна дзвіниця. Вона мало схожа на традиційно витончені європейські кампанелли. Ця дзвіниця масивна, двоярусні, вкрита гонтом і здається страшним, крислатим монстром, що охороняє спокій своєї напів-готичної дами.
Незвичайна для української землі церква і її звіроподібна дзвіниця пройшли якісну реконструкцію в 1968 році, тому є одними з кращих зразків дерев'яних церков Карпат XVIII століття.
——————————
Впечатление, которое производит церковь на гостей, усиливает мощная колокольня. Она мало походит на традиционно изящные европейские кампанеллы. Эта колокольня массивна, двухъярусна, укрыта гонтом и кажется жутким, разлапистым монстром, охраняющим покой своей полу-готической дамы.
Необычная для украинской земли церковь и ее звероподобная колокольня прошли качественную реконструкцию в 1968 году, поэтому являются одними из лучших образчиков деревянных церквей Карпат XVIII века.
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/22. DANILOVO/IMG_1934_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/22. DANILOVO/IMG_1935_middle.png

І на останок/И на последок

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/22. DANILOVO/IMG_1925_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/22. DANILOVO/IMG_1950_1953_middle.png

проїзд:
1. Від Ужгорода до Хуста дизель "Едельвейс", далі на будь-якому дизелі в сторону Солотвино до пл. Стеблівка. Далі пішки або автостопом ок. 6 км
2. на автомобілі або маршрутному автобусі від м Хуст проїхати 12 км на південний схід по національному шосе Н-09 (Мукачево-Рахів-Яремче) до с. Сокирниця, де потрібно повернути ліворуч і проїхати 7,5 км по територіальному шосе Т0733 до с. Данилово.
----------
Проезд:
1. От Ужгорода до Хуста дизель "Эдельвейс", далее на любом дизеле в сторону Солотвино до пл. Стеблевка. Далее пешком или автостопом ок. 6 км
2. на автомобиле или маршрутном автобусе от г. Хуст проехать 12 км на юго-восток по национальному шоссе Н-09 (Мукачево-Рахов-Яремче) до с. Сокирница, где нужно свернуть налево и проехать 7,5 км по территориальному шоссе Т0733 до с. Данилово.

Джерела/источники:
http://www.transcarpathiatour.com.ua/ru/Деревяні_церкви_Хустського_району
Юрий Криливец
http://otdyhaem.com.ua/zakarpatskaja/hust/danilovo-cerkov.html
http://www.doroga.ua/poi/Zakarpatskaya/Danilovo/Nikolaevskaya_cerkovj/1500
ну как то так =))
Tags: Закарпаття, Закарпатье, деревяна церква, деревянная церковь, дзвіниця, иконостас, колокольня, іконостас
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 7 comments