m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Українська ікона. Частина 1/Наследие. Украинская икона. Часть 1.01. Це Богоматір Холмська - стародавня візантійська ікона, привезена з Візантії в Київську Русь. Вона сучасниця Володимирській і теж, швидше за все, має константинопольське походження. Датується різними дослідниками дуже широко від кордону 11-12 століть до початку XIII століття. Після Другої світової війни її розташування було невідомо, але відносно недавно ікона спливла в родині священика з Луцька, який довгий час її зберігав. Спадкоємці передали образ в музей в Луцьку, де і з'ясувалося, що ікона дуже давня. Її цікава деталь - врізані в дошку золоті пластини з перегородчастої емаллі - техніка, типова для Київської Русі. Це деталі одягу Богородиці. Очевидно, такий принцип прикраси був досить поширений в давнину. Ікона, до речі, чудотворна. А музей в Луцьку - чудовий і дуже активний.
----------
01. Это Богоматерь Холмская - древняя византийская икона, привезенная из Византии в Киевскую Русь. Она современница Владимирской и тоже, скорее всего, имеет константинопольское происхождение. Датируется разными исследователями очень широко от рубежа 11-12 веков до начала XIII века. После Второй мировой войны ее местоположение было неизвестно, но относительно недавно икона всплыла в семье священника из Луцка, который долгое время ее хранил. Наследники передали образ в музей в Луцке, где и выяснилось, что икона очень древняя. Ее интересная деталь - врезанные в доску золотые пластины с перегородчатой эмалью - техника, типичная для Киевской Руси. Это детали одежды Богородицы. Очевидно, такой принцип украшения был достаточно распространен в древности. Икона, к кстати, чудотворная. А музей в Луцке - замечательный и очень активный.02. Це теж Візантія, фрагмент Менологія початку 13 століття. Живопис знаходиться на звороті ікони Іоанна Златоуста, яка була виконана пізніше на древньої дошці. На фотографії добре видно паз від пізніше врізаної шпонки. Походить з Явори, зберігається в Національному музеї у Львові.
----------
02. Это тоже Византия, фрагмент Менология начала 13 века. Живопись находится на обороте иконы Иоанна Златоуста, которая была выполнена позднее на древней доске. На фотографии хорошо виден паз от позднее врезанной шпонки. Происходит из Яворы, хранится в Национальном музее во Львове.03. А це вже власна традиція, десь кордон 13-14 століть з орієнтацією ще на домонгольскую стилістику. Відбувається з Волині, зберігається в приватній колекції.
----------
03. А это уже собственная традиция, где-то рубеж 13-14 веков с ориентацией еще на домонгольскую стилистику. Происходит с Волыни, хранится в частном собрании.

04. Преображення першої половини 14 століття. Була храмовим чином в Спаському монастирі в Старому Самборі, потім опинилася в сільській церкві. Зараз в Національному музеї у Львові.
----------
04. Преображение первой половины 14 века. Была храмовым образом в Спасском монастыре в Старом Самборе, потом оказалась в деревенской церкви. Сейчас в Национальном музее во Львове.05. Рідкісний Георгій на чорному коні. Для западноруськой ікони, як бачите, досить раннє рішення. Ікона другої половини 14 століття, відбувається з під Дрогобича, зберігається у Львові.
----------
05. Редкостный Георгий на черном коне. Для западноруськой иконы, как видите, достаточно раннее решение. Икона второй половины 14 века, происходит из под Дрогобыча, хранится во Львове.06. Одна з ранніх житійних западноруських ікон, відбувається з тієї ж церкви с. Станиля під Дрогобичем, що і Георгій. Датується кордоном 14-15 ст., Зберігається в НМЛ. Це не Стрітення, як може здатися, а Іоаким і Анна з Марією в храмі. Це, до речі, зрозуміло зі складу персонажів і сюжетики клейм - богородичний цикл. А також кольору одягу жінки - вони червоні, як у Анни.
----------
06. Одна из ранних житийных западноруських икон, происходит из той же церкви с. Станиля под Дрогобычем, что и Георгий. Датируется рубежом 14-15 вв., хранится в НМЛ. Это не Сретение, как может показаться, а Иоаким и Анна с Марией в храме. Это, кстати, понятно из состава персонажей и сюжетики клейм - богородичный цикл. А также цвета одежд женщины - они алые, как у Анны.07. Кілька ікон з Радружа - це територія т.зв. Підляшшя. Це зараз польські землі в районі Перемишля. У цього Миколи типове для західноукраїнської ікони розташування клейм - неповною рамою, а перевернутою буквою П. З 15 століття таке рішення стає загальновживаним. Ця ікона датується кордоном 14-15 ст., Зберігається у Львові.
----------
07. Несколько икон из Радружа - это территория т.н. Подляшья. Это сейчас польские земли в районе Перемышля. У этого Николы типичное для западнорусской иконы расположение клейм - не полной рамой, а перевернутой буквой П. С 15 века такое решение становится общеупотребительным. Эта икона датируется рубежом 14-15 вв., хранится во Львове.08. Теж Радруж. Датувалася по різному. Є навіть датування 13 століттям, але, швидше за все, це теж рубіж 14-15 вв. НМЛ.
----------
08. Тоже Радруж. Датировалась по разному. Есть даже датировка 13 веком, но, скорее всего, это тоже рубеж 14-15 вв. НМЛ.09. Це Зішестя, звичайно, більш культурне по живопису. Того ж часу і походження. Дуже цікава композиція кутом. НМЛ.
----------
09. Это Сошествие, конечно, более культурное по живописи. Того же времени и происхождения. Очень интересная композиция углом. НМЛ.10. Подібне рішення з горизонтально розтягнутим платом теж типово для західноукраїнської традиції. Це одна з найперших ластівок, та ще з кольоровим, незвично темним платом. Теж Радруж, теж рубіж 14-15 вв., НМЛ. До речі, використовувалися такі ікони, судячи з пізніш збереженим іконостасом зовсім виразно, що і пояснює їх широкий формат. Ставили їх над Царськими воротами.
----------
10. Подобное решение с горизонтально растянутым платом тоже типично для западнорусской традиции. Это одна из самых первых ласточек, да еще с цветным, необычно темным платом. Тоже Радруж, тоже рубеж 14-15 вв., НМЛ. Кстати, использовались такие иконы, судя по более поздним сохранным иконостасам совершенно определенно, что и объясняет их широкий формат. Ставили их над Царскими вратами.

джерело/источник - https://www.facebook.com/natalia.komashko
ну как то так =))
Tags: икона, ікона
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 2 comments