m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Тульчин. Палац Потоцьких. Частина 2/Наследие. Тульчин. Дворец Потоцких. Часть 2.

Продовження, початок тут/продолжение, начало здесь: http://m-a-d-m-a-x.livejournal.com/264829.html


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/TULCHIN/DVORETS/DJI00108_00110_middle.png


Бюро графів Потоцьких з Тульчина, СПб 1800-1810/Бюро графов Потоцких из Тульчина, СПб 1800-1810


Але щастя було недовгим - незабаром йому довелося пережити величезну особисту трагедію - зраду своєї коханої дружини, причому не з ким-небудь, а з власним сином, Єжи (Юрієм, Jerzy Szczensny Potocki herba Pilawa (Srebrna)) (1776-1809) від Мнішек! Він сам "застукав" їх ... Це загалом і звело його в могилу. Він помер в Тульчині в 1805 році у віці 63 років. Його смерть стала початком кінця Потоцьких. Похорон його був урочистим, але події в ніч відразу після них ще раз підкреслили неоднозначне ставлення до Щенсни Потоцького. Труну з його тілом було залишено на всю ніч в костелі. Невідомі зняли з небіжчика російський мундир, забрали всі ордени і коштовності, а зовсім оголене тіло поставили і сперли об стіну, поруч був приколотий клаптик паперу з написом "за зраду батьківщині" ...
Юрій (Єжи) Потоцький, був як би зараз сказали, гламур до мозку кісток. Вів абсолютно одноманітне життя, в основному в Петербурзі, що складалося виключно з задоволення і розпусти. Він став в Тульчині повновладним господарем. Чотири роки тут панували розпуста, пияцтво, карти тощо. Ну, так кажуть - я ж зі своєю свічкою не стоялв ...) Програно було 13 мільйонів рублів. Софія, яка відалася йому мачуха, наполягає на його поїздці за кордон, щоб він зайнявся лікуванням. У своїх листах Юрій пише про любов і просить вислати гроші. Софія виконує його прохання і просить схаменутися, але туберкульоз, ревматизм і нарешті венерична хвороба забирають в 1809 році Юрія в могилу. Тіло розкладалося і шматки відпадали, ніхто йому допомогти не зміг. Софія дуже болісно сприйняла цю смерть.
---------- 
Но счастье было не долгим — вскоре ему пришлось пережить огромную  личную трагедию — измену своей обожаемой жены, причем не с кем -нибудь, а собственным сыном, Ежи (Юрием, Jerzy Szczensny Potocki herba Pilawa (Srebrna)) (1776-1809)  от Мнишек! Он сам "застукал" их… Это в общем и свело его в могилу. Он умер в Тульчине в 1805 году в возрасте 63 лет. Его смерть стала началом конца Потоцких. Похороны его были торжественными, но события в ночь сразу после них еще раз подчеркнули неоднозначное отношение к Щенсны Потоцкому. Гроб с его телом был оставлен на всю ночь в костеле. Неизвестные сняли с покойника русский мундир, забрали все ордена и драгоценности, а совершенно обнажённое тело поставили и облокотили об стенку, рядом был приколот клочок бумаги с надписью "за измену отчизне"…
Юрий (Ежи) Потоцкий,  был как бы сейчас сказали, гламурен до мозга костей. Вел совершенно однообразную жизнь, в основном в Петербурге, состоящую из исключительно удовольствия и разврата. Он стал в Тульчине полновластным хозяином. Четыре года здесь царили разврат, пьянство, карты и пр. Ну, так говорят — я ведь со своей свечкой не стоял…) Проиграно было 13 миллионов рублей. София, отдавшаяся ему мачеха,  настаивает на его поездке за границу, чтобы он занялся лечением. В своих письмах Юрий пишет о любви и просит выслать деньги. София выполняет его просьбы и просит образумиться, но туберкулёз, ревматизм и наконец венерическая болезнь уносят в 1809 году Юрия в могилу.  Тело разлагались и куски отпадали, никто ему помочь не мог. София очень болезненно восприняла эту смерть. 


Єжи (Юрій) граф Потоцький портрет роботи Лампі-молодшого/Ежи (Юрий) граф Потоцкий портрет работы Лампи-младшего

Маєток переходить до сина Станіслава і Софії, Мечислава Станіславовича Потоцького (Mieczysław Franciszek Józef Potocki h. Pilawa (Srebrna)) (р. 12.11.1799, в Тульчині - у. 26.11.1878 в Парижі). Але це хлопець був крутіше свого зведеного брата - у нього був серйозний конфлікт з матір'ю через розділ батьківського майна, причому його старший брат Олександр (Aleksander Potocki h. Pilawa (Srebrna)) був на боці матері. До речі в Одесі, Олександру належав палац на Софіївській вулиці, будинок номер 7, пізніше конфіскований за його участь в польському повстанні 1831 року і з тих пір відомий як "архирейские будинок". Зараз в сильно перебудованому будинку - ювелірний завод. Конфлікт з матір'ю дійшов до такої міри, що в 1820 році вона опублікувала маніфест в Брацлавському земському суді. У ньому вона заявляє наступне:
"Мечислав, її син, не є законним спадкоємцем Станіслава Потоцького, її чоловіка, а син Караколлі, венеціанського розбійника, який в її поїздці [разом з чоловіком] по чужих краях під час відпочинку [в лютому 1799 в Італії] напав на її виїзд і згвалтував її. А тому, як незаконного спадкоємця, Станіслава Потоцького, Мечислава Какрраколлі слід позбавити маєтку і передати його для розділу законним спадкоємцям.
Мечислав в своєму маніфесті нагадав матері про її репутації і сказав що якщо він і не син Потоцького, то той все одно визнав його законним спадкоємцем. Далі починається просто якісь страшні середньовічні пристрасті - в 1826 році Мечислав влаштував пожежу в тому самому Брацлавському суді, щоб цей маніфест матері знищити. Потім він запросив до себе в Тульчин чиновників, які займалися розслідуванням цієї справи, троє з яких несподівано померли через кілька годин після від'їзду з Тульчина. Того, хто за його дорученням спалив архів в Брацлаві, Мечислав також розпорядився вбити. Жах.
Після відповідного маніфесту Мечислава, Софія прибрала його ім'я зі свого заповіту. Примирити їх намагався навіть Імператор Олександр I, але безуспішно. Тоді, щоб напоумити хлопця, його відправляють в гвардію. Однак там він довго не затримується. Мечислав був нещасливий у шлюбі. Його першою дружиною була Дельфиния Комар (Delfina Komar h. Korczak) (1807-1877), була чертовски приваблива і ... велелюбна. Вона двічі народила йому дітей-калік. Зради дружини довели Мечислава до рукоприкладства. Сам Мечислав, будучи в Одесі (1829) закрутив любовну інтрижку із заміжньою красунею Меллер-Закомельське і втік з нею в Тульчин. Микола I наказав Меллер-Закомельське відправити в монастир в Херсон а Мечислава вислати до Воронежа. У тому ж році Мечислав поїхав до Франції. Під час польського повстання 1831 він був у Франції, але ніяких відносин з повстанцями начебто не мав. Незабаром він був змушений повернутися в Тульчин. Йому вдалося розлучитися з Дельфінією (1843), він призначив їй пенсію в сто тисяч франків. Пізніше вона стала музою Шопена ... Мечислав в своєму палаці завів гарем з місцевих дівчат, причому були вони нібито в підвалі, де була обладнана в'язниця. Після того, як вони йому набридали, їх нібито топили в ставку парку "Хороше". Легенда ?. Помоєму хороше кіно можна зняти …
---------- 
Имение переходит к сыну Станислава и Софии, Мечиславу Станиславовичу Потоцкому (Mieczysław Franciszek Józef Potocki h. Pilawa (Srebrna)) (р. 12.11.1799, в Тульчине — у. 26.11.1878 в Париже). Но это парень был похлеще своего  сводного брата — у него был серьезный конфликт с матерью из-за раздела отцовского имущества, причем его старший брат Александр (Aleksander Potocki h. Pilawa (Srebrna)) был на стороне матери. Кстати в Одессе, Александру принадлежал дворец на Софиевской улице, дом номер 7, позже конфискованный за его участие в польском мятеже 1831 года и с тех пор известный как "Архирейский дом". Сейчас в сильно перестроенном доме — ювелирный завод. Конфликт с матерью дошел до такой степени, что в 1820 году она опубликовала манифест в Брацлавском земском суде. В нем она заявляет следующее:
"Мечислав, ее сын, не является законным наследником Станислава Потоцкого, ее мужа, а сын Караколли, венецианского разбойника, который в ее поездке [вместе с мужем] по чужим краям во время отдыха [в феврале 1799 в Италии] напал на ее выезд и изнасиловал ее. А поэтому, как незаконного наследника Станислава Потоцкого. Мечислава Какрраколли следует лишить имения и передать его для раздела законным наследникам". (Привожу в переводе с украинского).
Мечислав в  своем манифесте напомнил матери о ее репутации и сказал что если он и не сын Потоцкого, то тот все равно признал его законным наследником. Далее начинается просто какие то жуткие средневековые страсти — в 1826 году Мечислав устроил пожар в том самом Брацлавском суде, чтобы это манифест матери уничтожить. Затем он пригласил к себе в Тульчин чиновников, занимавшихся расследованием этого дела, трое из которых неожиданно умерли  через несколько часов после отъезда из Тульчина. Того, кто по его поручению спалил архив в Брацлаве, Мечислав также распорядился убить. Ужас.
После ответного манифеста Мечислава София убрала его имя из своего завещания. Примирить их пытался даже Император Александр I, но безуспешно. Тогда, чтобы образумить молодого человека, его отправляют в гвардию. Однако там он долго не задерживается. Мечислав был несчастлив в браке. Его первой женой была Дельфиния Комар (Delfina Komar h. Korczak) (1807-1877), была чертовски привлекательна и … любвеобильна. Она дважды родила ему детей-калек. Измены жены довели Мечислава до рукоприкладства. Сам Мечислав, будучи в Одессе (1829) закрутил любовную интрижку с замужней красавицей Меллер-Закомельской и сбежал с ней в Тульчин. Николай I велел Меллер-Закомельскую отправить в монастырь в Херсон а Мечислава выслать  в Воронеж. В том же году Мечислав уехал во Францию. Во время польского восстания 1831 он был во Франции, но никаких сношений с восставшими вроде бы не имел. Вскоре он был вынужден вернуться в Тульчин.  Ему удалось развестись с Дельфинией (1843), он назначил ей пенсию в сто тысяч франков. Позже она стала музой Шопена…  Мечислав  в своем дворце завел гарем из местных девушек, причем содержались они якобы в подвале, где была оборудована тюрьма. После того, как они ему надоедали, их якобы топили в пруду парка "Хороше". Легенда?. Помоему хорошее кино можно снять…


Граф Мечислав Потоцький/Граф Мечислав Потоцкий
 
У лютому 1844 він одружується вдруге на Емілії Свейковській (Emilia Świeykowska h. Trzaska) (30.5.1821 - 13.7.1894), яка народжує йому сина Миколу Щенсни (Mikołaj Szczęsny Potocki h. Pilawa (Srebrna)) (1845-1921), причому за це Мечислав обіцяв їй мільйон злотих, або навіть два. Однак та ж історія - дружина нібито зраджує йому з доктором Леруа. За іншою версією, після року спільного життя вона не витримала його жорстокості і скупості. Вона неодноразово скаржилася Миколі I на свого чоловіка. Де там правда невідомо. Відомо що Емілія виїхала з Тульчина під охороною князя Любомирського до Києва. Микола Перший в 1845 році перебував у Києві, і на одному з прийомів Мечислав, в порушенні етикету, не вклонявся Імператору. Це, а також скарги про жорстоке поводження його зі своїми селянами, переповнило чашу терпіння Миколи І і в 1845 році він велів вислати Мечислава в Саратов. Він намагався задобрити Миколу І і навіть в 1847 році перейшов у православ'я, став іменуватися Михайлом. Але поведінка його від цього не змінилося і він навіть провів кілька років у Шліссельбурзькій в'язниці. У 1851 році Микола I видав указ про вилучення доходів з тульчинського маєтку в скарбницю. Олександр II амністував Мечіслова і він поїхав до Франції (1858).
----------
В феврале 1844 он женится второй раз на Эмилии Свейковской (Emilia Świeykowska h. Trzaska) (30.5.1821 — 13.7.1894), которая рожает ему сына Николая Щенсны (Mikołaj Szczęsny Potocki h. Pilawa (Srebrna)) (1845-1921), причем за это Мечислав обещал ей миллион злотых, или даже два. Однако та же история — жена якобы изменяет ему с доктором Леруа. По другой версии, после года совместной жизни она не выдержала его жестокости и скупости. Она неоднократно жаловалась Николаю I на своего мужа. Где там правда неизвестно. Известно что Эмилия выехала из Тульчина под охраной князя Любомирского в Киев. Николай Первый в 1845 году находился в Киеве, и на одном из приемов Мечислав, в нарушении этикета, не поклонился Императору. Это, а также жалобы о жестоком обращении его со своими крестьянами, переполнило чашу терпения Николая Первого и в 1845 году он велел выслать Мечислава в Саратов. Он пытался задобрить Николая и даже в 1847 году перешел в православие, стал именоваться Михаилом. Но поведение его от этого не изменилось и он даже провел несколько лет в Шлиссельбургской тюрьме. В 1851 году Николай I издал указ об изъятии доходов с тульчинского имения в казну. Александр II амнистировал Мечислова  и он уехал во Францию (1858).

Очень интересное описание Тульчина прислал мне Владимир Набойченко — это отрывок из неопубликованных мемуаров( генерала В,С.Таргонского, датируемыз 1850-ми годами:
«14-го и 15-го декабря, был я в Тульчине. Местечко графа Николая, по первому крещению Владислава Потоцкого, лучшее из всех, которые мы встречали во время теперешнего похода. От въезда, красуется огромный став по правой, и огромнейший еще сад по левой стороне дороги. Первым делом по приезду, было осмотреть палац Потоцких. Действительно, есть что увидеть, несмотря на огромное запустение, в котором он находится. По правой и левой стороне от входа, построены красивые оффицины для прислуги и позади их конюшни, амбары и т.п. Прямо, большой двухэтажный дом, тоже для прислуги. Через ворота в этом доме вход в главный двор, посередине которого сделан огромный кломб, в центре которого бьет фонтан. По правой руке, главный двухэтажный дом с надписью «Niechon zawszemie sekaniem wolnych Icnofliwychobywateli 1786 r., ниже надписи балкон во всю длину фронта и колоннады. Лестница в главный вход чугунная. В сенях, наверх ведет по обе стороны мраморная лестница, где их фамильные Потоцких портреты, во весь рост. По левой стороне сеней, внизу, кабинет управляющего, в котором бюро с чугунным Коперником и портретом нынешнего Потоцкого; далее кругом, все большие комнаты обвешанные картинами, между которыми есть много замечательных своею отделкою. Здесь есть портреты первой жены Потоцкого, его и брата, который теперь в Умани и многих, тому подобных лиц. Портрета же последней его жены Софии (автор путает, мужем Софии был граф Станислав-Феликс Францевич Потоцкий (1753—14.03.1805); польск. Stanislaw Szczesny Feliks Potocki)., нет в целом палаце. Верхний этаж, оставлен в таком виде, в каком был он сейчас же, после вывезенья Потоцкого в Пермь, после известной истории с последнею его женою. Между многими чрезвычайно любопытными предметами, на столике в ее спальне находятся разные альбомы, с ее собственными замечаниями и выписками из разных лучших писателей, журналы должно быть только что тогда полученные и несколько сочинений любимейших ею поэтов. Левее столика этого, красивейший молильник противу изображений разных святых, еще левее чудная кровать, на которой она спала, вправо же за диванчиком бюро ее с разными причудами. В его кабинете, тоже прекрасно умебелированном, на столе между другими лежит книга, по которой должно быть учился и в последнее время английскому языку. Между картинами находящимися в салонах, есть многие оригиналы известнейших мастеров, например: Рафаэля, Тициана, Рубенса и т.п.; в огромной столовой великолепное собрание антиков. Одним словом, нужно было бы не 3-х часов, а 3-х дней, чтобы все это пересмотреть, как следует, любопытному туристу. Вид из палаца тоже великолепный, с одной стороны на чудный сад, а с другой, на бывший прежде Доминиканский монастырь, теперь же церковь и какой то древний памятник. Кстати о памятниках, в Тульчине есть еще другой на площади покрасивей, (гранитная высокая пирамида, поставленная на гранитном же основании) в память установления в Тульчине мещанства Станиславом Августом.»

Фото alexandr@tulchin.com

Можливо це і є вхід до в'язниці палацу Потоцьких. Згідно з деякими історичними документами Мечислав часто використовував цей бункер, щоб мучити і вбивати тут своїх слуг і рабів. Він нібито любив в цьому бункері вирізати зірки та інші символи на лобах своїх жертв.
----------
Возможно это и есть вход в  тюрьму дворца Потоцких. Согласно некоторым историческим документам Мечислав часто использовал этот бункер, чтобы мучить и убивать здесь своих слуг и рабов. Он якобы любил в этом бункере вырезать  звезды и другие символы на лбах своих жертв. 
 

Маневри в середині XIX століття під Тульчином/Маневры  в середине XIX  века под Тульчином.
 
У 1822 році в Тульчині проходили маневри Другої армії, на які приїхав Олександр I. Послали до Мечислава Потоцького запитати, чи може він скористатися його гостинністю і розташуваєтися в його палаці. Мечислав відповів Олександру ... ні! Він сказав що це його палац і він не може його ні з ким ділити. Олександр промовчав і розташувався в будинку поштмейстера Романенко.
----------
В 1822 году в Тульчине проходили маневры Второй армии, на которые приехал Александр I. Послали к Мечиславу Потоцкому спросить, может ли он воспользоваться его гостеприимством и расположится в его дворце. Мечислав ответил Александру … нет! Он сказал что это его дворец и он не может его ни с кем делить. Александр промолчал и расположился в доме почтмейстера Романенко.


План маєтку, складений у 1875 році/План имения, составленный в 1875 году.
 
Стратегічно вигідне географічне розташування Тульчина на карті Російської Імперії зумовило дислокацію в місті російських військ на південно-західних її кордонах. Тульчин і до цього більш ніж був пов'язаний з історією російської армії - У березні 1796 великий полководець, фельдмаршал Олександр Суворов (1730-1800), призначається головнокомандувачем 80-тисячного угруповання російських військ на Поділлі зі штабом в місті Тульчині. Тут він створює і навчає свою непереможну армію, яка вже тоді була готова запобігти нашестю Наполеона на Росію. Квартирував полководець в одній з кімнат флігеля палацу Потоцького. Саме в Тульчині (і в сусідній Тиманівці, де було по-спокійніше) Суворов завершує свою знамениту працю «Наука перемагати», класичні положення якої не одне століття служать військовослужбовцям усього світу.
----------
Стратегически выгодное географическое расположение Тульчина на картеРоссийской Империи обусловило дислокацию в городе российских войск на юго-западных ее границах. Тульчин и до этого более чем был связан с историей русской армии — В марте 1796 года великий полководец, фельдмаршал Александр Суворов (1730-1800), назначается главнокомандующим 80-тысячной группировки российских войск на Подолье со штабом в городе Тульчине. Здесь он создает и учит свою непобедимую армию, которая уже тогда была готова предотвратить нашествие Наполеона на Россию. Квартировал полководец в одной из комнат флигеля дворца Потоцкого. Именно в Тульчине (и в соседней Тимановке, где было по-спокойнее) Суворов завершает свой знаменитый труд «Наука побеждать», классические положения которой не один век служат военнослужащим всего мира. 


а це те ж саме, тільки 1912 рік/а это тоже самое, только 1912 год
 
У 1814-1815 роках з Європи на Поділля повертається овіяна славою перемог над Наполеоном Друга Російська Армія під командуванням фельдмаршала П. Вітгенштейна зі штабом, який тепер буде базуватися в Тульчині. Ад'ютантом командувача Другої армії з 1818 року був полковник Павло Пестель, який згодом став командиром Вятського полку і ідейним главою радикальних декабристів. Що стосується Олександра Сергійовича, то історики і вчені-пушкіністи стверджують, що неодноразові візити Пушкіна в Тульчин були викликані не стільки його симпатіями до друзів-декабристів, але швидше за палкою (а як же ще у Пушкіна ?!)) любов'ю поета до юної польської красуні Софії - дочки графині Софії Потоцької, а згодом - дружини генерала графа П. Кисельова.
Починаючи з 1827 року, коли Друга Російська Армія вирушила на Кавказьку війну, суспільно-політичне життя в Тульчині, колись повне бурхливих подій і діянь видатних історичних особистостей, в якійсь мірі стихає, немов відпочиває та осмислює всю велич тут здійсненого. Хороша фраза.
----------
В 1814-1815 годах из Европы на Подолье возвращается овеянная славой побед над Наполеоном Вторая Российская Армия под командованием фельдмаршала П. Витгенштейна со штабом, который теперь будет базироваться в Тульчине. Адъютантом  командующего Второй армии с 1818 года был полковник Павел Пестель, который впоследствии стал командиром Вятского полка и идейным главой радикальных декабристов. Что касается Александра Сергеевича, то историки и ученые-пушкинисты утверждают, что неоднократные визиты Пушкина в Тульчин были вызваны не столько его симпатиями к друзьям-декабристам, но скорее страстной (а как же еще у Пушкина?!)) любовью поэта к юной польской красавице Софии — дочери графини Софии Потоцкой, а впоследствии — жены генерала графа П. Киселева.
Начиная с 1827 года, когда Вторая Российская Армия отправилась на Кавказскую войну, общественно-политическая жизнь в Тульчине, когда-то полная бурных событий и деяний выдающихся исторических личностей, в какой-то мере стихает, словно отдыхает и осмысливает все величие здесь осуществленного. Хорошая фраза.


Маневри Радянської армії перед Тульчинським палацом - на мою думку 50-і роки. Внизу є фотографії як це місце виглядає зараз/Маневры Советской армии перед Тульчинским дворцом —  помоему 50-е годы. Внизу есть фотографии как это место выглядит сейчас.

 
Подальша доля Тульчина така: - після від'їзду Мечислава в Париж, над Тульчином була призначена опіка, в яку увійшли його брат Болеслав, племінник П. Потоцький, Л. Свейковських, Зенон Бжозовський і генерал Абаза, будинок якого ви можете побачити у другій частині розповіді про Тульчин. У 1863 році маєток було звільнено від опіки і передано в "дистанційне" управління Мечислава Потоцького, який продовжував жити у Франції. Мечислав передав Тульчин в оренду генералу Абазі, після смерті якого оренда перейшла до його двох синів - Віктору та Валериану. У 1869 році Мечислав Потоцький продає Тульчин донці свого брата Болеслава Марії Болеславівні Потоцькій (Maria Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna)), на той час носила вже прізвище Строганова. Тульчин був проданий за 1 мільйон 250000 рублів на що 15 січня 1869 в Києві була складена купча, Гроші повинні були бути отримані в Парижі (ця сума в рублях дорівнювала 3 млн 430 тисячам франків) через банк Ротшильдів. Вже 8 лютого чоловік Марії Болеславівни, граф Григорій Сергійович Строганов, отримав від Мечислава роспіску в тому, що всі гроші отримані *. Перед продажем Мечислав встиг вивести з Тульчина частину картин, меблів, порцеляни, колекцію зброї і більшу частину бібліотеки. Бажаючим дізнатися, де спадкоємець тульчинської лінії Потоцьких оселився в Парижі слід пройти за цим посиланням. Але оскільки головною резиденцією Марія Болеславівна та її чоловік, граф Строганов обрали Немирів, Тульчин вони вирішили продати. Тут дві версії - по першій вони продали його принцу Петру Ольденбургському, родичу Романових. Далі сам Петро Ольденбургский продав Міністерству Імператорського Двору і Доль. За іншою версією - Строганови самі продали його в скарбницю, і держава передала його для потреб Військового міністерства. Яка з двох версій правильна я не можу сказати. Після цього тут не раз проходили "Великі маневри".
Величезні мідні літери, якими було викладено девіз Потоцьких на фронтоні палацу, йдуть на покриття куполів Успенської церкви.
Довгий час палац не мав певного призначення. З 1892 року і до революції в ньому містилося офіцерське казино. У 1928 році пожежа знищила верхній поверх.
* В. Колесник. "Вiдомі поляки в icторii Вiннічіні: Бioграфiчній довідник" Вінниця, 2007
----------
Дальнейшая судьба Тульчина такова: — после отъезда Мечислава в Париж, над Тульчиным была назначена опека, в которую вошли его брат Болеслав, племянник П. Потоцкий, Л. Свейковский, Зенон Бжозовский и генерал Абаза, дом которого вы можете увидеть во второй части рассказа о Тульчине. В 1863 году имение было освобождено от опеки и передано в "дистанционное" управление Мечислава Потоцкого, продолжавшего жить во Франции. Мечислав передал Тульчин в аренду генералу Абазе, после смерти которого аренда перешла к его двум сыновьям — Виктору и Валериану. В 1869 году Мечислав Потоцкий продает Тульчин дочери своего брата Болеслава Марии Болеславовне Потоцкой (Maria Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna)), к тому времени носившей уже фамилию Строганова. Тульчин был продан за 1 миллион 250000 рублей на что 15 января 1869 года в Киеве была составлена купчая, Деньги должны были быть получены в Париже (эта сумма в рублях равнялась 3 млн 430 тысячам франков) через банк Ротшильдов. Уже 8 февраля муж Марии Болеславовны, граф Григорий Сергеевич Строганов, получил от Мечислава росписку в том, что все деньги получены*. Перед продажей Мечислав успел вывести из Тульчина часть картин, мебели, фарфора, коллекцию оружия и большую часть библиотеки. Желающим узнать, где наследник тульчинской линии Потоцких поселился в Париже следует пройти по этой ссылке. Но поскольку главной резиденцией Мария Болеславовна и ее муж, граф  Строганов избрали Немиров, Тульчин они решили продать. Тут две версии — по первой они продали его принцу Петру Ольденбургскому, родственнику Романовых. Далее сам Петр Ольденбургский продал Министерству Императорского Двора и Уделов. По другой версии — Строгановы сами продали его в казну, и государство передало его для нужд Военного министерства. Какая из двух версий правильная я не сказать не могу. После этого здесь не раз проходили "Большие Маневры".
Огромные медные буквы, которыми был выложен девиз Потоцких на фронтоне дворца, идут на покрытие куполов Успенской церкви. 
Долгое время дворец не имел определенного предназначения. С 1892 года и до революции в нем помещалось офицерское казино. В 1928 году пожар уничтожил верхний этаж.
* В. Колесник. "Вiдоми поляки в icторii Вiнничини: Бioграфiчний справочник" Винница, 2007
 переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/TULCHIN/DVORETS/IMG_273_277_middle.png
Праворуч від палацу є площа і службові споруди при палаці. На цій фотографії видно правий корпус палацу з протилежного боку, і площа перед ним. Фото 50-х рр ХХ століття. Внизу - те ж саме в 2007 році.
----------
Справа от дворца есть площадь и придворцовые служебные сооружения. На этой фотографии виден правый корпус дворца с противоположной стороны, и площадь перед ним. Фото 50-х гг ХХ века. Внизу — то же самое в 2007 году.
 Протилежний фасад правого бокового корпусу палацу. Прикрашений портиком з шістьма колонами/Противоположный фасад правого бокового корпуса дворца. Украшен портиком с шестью колоннами.
 

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/TULCHIN/DVORETS/DJI00118_middle.png


Тут же збереглися залишки дерев'яного балкона/Здесь же сохранились остатки деревянного балкона.
 переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/TULCHIN/DVORETS/file278_middle.png


На фронтоні портика великий барельєф з елементами гербу Потоцьких/На фронтоне портика большой барельеф с элементами герба Потоцких.
 

Герб, до якого належить рід Потоцьких (Pilawa (Srebrna)). Хрест на гербі проглядається на щиті на барельєфі/Герб, к которому принадлежит род Потоцких (Pilawa (Srebrna)). Крест на гербе просматривается на щите на барельефе
 


Задній "Парковий" фасад палацу. Взагалі палац досить хитро зроблений. Я не заперечую могутності Потоцьких, але напівкруглі галереї, що з'єднують центральний корпус з бічними, винесені далеко назад, для створення ефекту ще більших розмірів палацу. Це видно на верхньому фото. Мимоволі крутиться слово “залепуха"))
----------
Задний "Парковый" фасад дворца. Вообще дворец  довольно хитро сделан. Я не отрицаю могущества Потоцких, но полукруглые галереи, соединяющие центральный корпус с боковыми, вынесены далеко назад, для создания эффекта еще больших размеров дворца. Это видно на верхней фото.  Невольно вертится слово "залепуха"))
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/TULCHIN/DVORETS/pototsky_middle.png
Парковий фасад/Парковый фасад
 

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/TULCHIN/DVORETS/DJI00112_middle.png

А це і є парк "Хорошо", і знаходиться він позаду палацу. На малюнку і фотографії нижче видно той самий парковий фасад/А это и есть парк "Хорошо", и находится он позади дворца. На рисунке и фотографии ниже виден тот самый парковый фасад
 
Парк Хороше (Добре) був видатним творінням. У ньому була грандіозна система шлюзів, яка дозволяла човнам плисти самостійно, без весел за певним маршрутом. Вода надходила з шести невеликих ставків вище головного. Був навіть організований спеціальний маршрут - в одному човні пливли прекрасні дівчата, а в іншому - юнаки. Маршрут був розрахований так, що плавання супроводжувалося різними пригодами. Дівчата долали чимало страшних місць на кшталт скель, крутих спусків і підйомів. У найбільш страшних ділянках повз пропливали юнаки, але, позбавлені весел, вони не в силах були допомогти прекрасним дівчатам. Все це супроводжувалося своєрідною музикою, що видавалася проходячи по спеціальних трубах різного діаметра водою. Зрештою, дівчата припливали на Острів Любові, і спостерігали там за юнаками. Маршрут же юнаків був організований так, що вони неминуче опинялися в воді - пливучи в легкому човні, вони потрапляли під штучний водоспад і виявлялися зовсім мокрі. Мокрі і збентежені, юнаки крутилися в човні і неминуче наближалися до великого каменя. У підсумку, юнаки опинялися у воді, і прекрасні дівчата рятували їх, будучи на острові, простягаючи їм заздалегідь приготовані на березі довгі палиці. В нагороду дівчатам діставалися юнаки, що знімають з себе одяг, щоб просушити ... Ось такий "Острів кохання" ..
----------
Парк Хороше (Хорошо) был выдающимся творением. В нем была грандиозная система шлюзов, которая позволяла лодкам плыть самостоятельно, без весел по определенному маршруту. Вода поступала из шести небольших прудов выше главного. Был даже организован специальный маршрут — в одной лодке плыли прекрасные девушки, а в другой — юноши. Маршрут был рассчитан так, что плавание сопровождалось разными приключениями. Девушки преодолевали немало пугающих мест вроде скал, крутых спусков и подъемов. В самых пугающих участках мимо проплывали юноши, но, лишенные весел, они не в силах были помочь прекрасным девушкам. Все это сопровождалось своеобразной музыкой, издаваемой проходящей по специальным трубам разного диаметра водой. В конце концов, девушки приплывали на Остров Любви, и наблюдали там за юношами. Маршрут же юношей был организован так, что они неминуемо оказывались в воде — плывя в лёгкой лодке, они попадали под искусственный водопад и оказывались совершенно мокрыми. Мокрые и смущенные, юноши крутились в лодке и неминуемо приближались к большому камню. В итоге, юноши оказывались в воде, и прекрасные девушки спасали их, будучи на острове, протягивая им заранее приготовленные на берегу длинные палки. В награду девушкам доставались юноши, снимающие с себя одежду, чтобы просушить… Вот такой вот "Остров любви".. 


Тульчин. Палац. парк Хорошее.1900/Тульчин. Дворец. Парк Хорошее.1900 
 

На цій фотографії ще видно різноманітні невеликі службові будівлі, яких вже немає, і лівий корпус палацу в хорошому стані/На этой фотографии еще видны разнообразные небольшие служебные постройки, которых уже нет,  и левый корпус дворца в хорошем состоянии.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/TULCHIN/DVORETS/IMG_291_293_small.png


а це наш час.../а это наше время...


Парк "Хороше", фотографія приблизно 1900-го року. Видно місток. Його немає і сліду. Далі кілька видів парку приблизно 1900-го року/Парк "Хороше", фотография примерно 1900-го года. Виден мостик. Его нет и следа. Далее несколько видов парка примерно 1900-го года.
 

А це все, що від парку залишилося. Нічого плюс захащілий ставок/А это все, что от парка осталось. Ничего плюс заросший пруд.

ще трохи того, що не ввійшло в розповідь/еще немного того, что не вошло в повествование

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/TULCHIN/DVORETS/IMG_270_272_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/TULCHIN/DVORETS/IMG_285_287_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/TULCHIN/DVORETS/DJI00113_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/TULCHIN/DVORETS/DJI00115_00117_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/TULCHIN/DVORETS/DJI00111_middle.pngТекст і частина фотографій наведених у даній статті використані з люб'язного дозволу Сергія Котелко, з його розповіді, після відвідин 30 вересня 2007 Тульчина. Текст з того часу не втратив актуальності. Мої фотографії квітня 2015, як завжди, доповнять розповідь.
----------
Текст и часть фотографий приведенных в данной статье использована с любезного разрешения Сергея Котелко, из его рассказа, после посещений 30 сентября 2007 Тульчина. Текст с того времени не потерял актуальности. Мои фотографии апреля 2015 года, как всегда, дополнят повествование.

Про палац Потоцьких в Парижі/о дворце Потоцких в Париже: http://sergekot.com/dvorets-pototskih-v-parizhe-2/


ну как то так =))
Tags: Винничина, Віннічина, дворец, палац
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 4 comments