m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Копилів. Садиба фон Мекков/Наследие. Копылов. Усадьба фон Мекков.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/FEBRUARY/KOPYLOV/IMG_3768_3771_middle.png

Усадьба фон Мекков - здание 19 века в селе Копылов, Макаровского района, Киевской области.
----------
Садиба фон Мекків - будівля 19 століття в селі Копилів, Макарівського району, Київської області.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/FEBRUARY/KOPYLOV/DJI00105_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/FEBRUARY/KOPYLOV/DJI00106_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/FEBRUARY/KOPYLOV/DJI00111_middle.png

Колишня садиба "залізничних королів" - сім'ї фон Мекк, друзів і родичів П. Чайковського. Будинок побудований Миколою Карловичем фон Мекком в 1888 році.
----------
Бывшая усадьба "железнодорожных королей" - семьи фон Мекк, друзей и родственников П. Чайковского. Дом построен Николаем Карловичем фон Мекком в 1888 году.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/FEBRUARY/KOPYLOV/DJI00112_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/FEBRUARY/KOPYLOV/DJI00113_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/FEBRUARY/KOPYLOV/DJI00114_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/FEBRUARY/KOPYLOV/DJI00115%202.pngМикола Карлович був одним з тих, хто залишився у живих з 11 дітей фон Мекків (взагалі-то, Надія Філаретівна, мати Миколи Карловича, народжувала 18 разів! Надія Філаретівна була родичкою Потьомкіна по материнській лінії.
----------
Николай Карлович был одним из выживших 11 детей фон Мекков (вообще-то, Надежда Филаретовна, мать Николая Карловича, рожала 18 раз! Надежда Филаретовна была родственницей Потемкина по материнской линии.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/FEBRUARY/KOPYLOV/DJI00117_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/FEBRUARY/KOPYLOV/DJI00119_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/FEBRUARY/KOPYLOV/DJI00120_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/FEBRUARY/KOPYLOV/DJI00121_middle.pngВ юниі роки Микола Карлович вступив до училища правознавства, але не закінчив його, а в 20-річному віці вирішив зайнятися сімейною справою - залізничною. Почав він з помічника кочегара; потім - машиніст, а вже потім - начальник станції. У 25 років його обрали директором, а потім вже і Головою правління Московсько-Казанської залізниці. Він досить вміло керував великим концерном, та й робітників своїх не забував.
----------
В юности Николай Карлович поступил в училище правоведения, но не закончил его, а в 20-летнем возрасте решил заняться семейным делом – железнодорожным. Начал он с помощника кочегара; затем – машинист, а уж потом – начальник станции. В 25 лет его избрали директором, а потом уж и Главой правления Московско-Казанской железной дороги. Он довольно умело управлял крупным концерном, да и рабочих своих не забывал.

прогуляємося навколо будівлі/прогуляемся вокруг здания:


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/FEBRUARY/KOPYLOV/IMG_3764_middle.pngмабуть тут був фонтан/видимо тут был фонтанпереросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/FEBRUARY/KOPYLOV/IMG_3807_3811_middle.png

У 1884 році Барон фон Мекк Микола Карлович - залізничний магнат, колекціонер, меценат, син великого капіталіста, залізничного інженера, співвласника низки залізниць Росії К.Ф. одружився з племінницею П. І. Чайковського, внучці декабриста В.Л. Давидова Ганні Львівні Давидовій, доньки рідної сестри Чайковського Олександри Іллівни. Ганна Львівна народила йому 5 дітей. Чайковський (дядько дружини Миколи Карловича) називав його «очаровательным человеком» і «добрым Колей». Чайковський бував в Копилівському маєтку, коли ще не був повністю добудований садибний будинок. Петро Ілліч бачив, як зводять стіни кімнати для гостей, яка була призначена і для нього.
----------
В 1884 году Барон фон Мекк Николай Карлович - железнодорожный магнат, коллекционер, меценат, сын крупного капиталиста, железнодорожного инженера, совладельца ряда железных  дорог России К.Ф. женился на племяннице П. И. Чайковского, внучке декабриста В.Л. Давыдова Анне Львовне Давыдовой, дочери родной сестры Чайковского Александры Ильиничны. Анна Львовна родила ему 5 детей. Чайковский (дядя жены Николая Карловича) называл его «очаровательным человеком» и «добрым Колей». Чайковский бывал в копыловском имении, когда еще не был полностью достроен усадебный дом. Петр Ильич видел, как возводят стены комнаты для гостей, которая была предназначена и для него.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/FEBRUARY/KOPYLOV/IMG_3772_middle.png
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/FEBRUARY/KOPYLOV/IMG_3774_3775_middle.png

Перший будинок склали з колод на цегляному цоколі в стилі «дачного модерну». І це, дійсно, була дача, хоча фон Мекки приїжджали сюди і взимку. Так, в 1909 році на Різдво тут відзначали Срібне весілля Миколи Карловича і Анни Львівни. Чайковський бував в цьому будинку як мінімум два рази - в 1889 і 1890 роках, про що він із захопленням згадує в листах (в садибі нерідко бували художники, поети, музиканти. Тут велися бесіди, влаштовувалися музичні вечори та вистави).
----------
Первый дом сложили из бревен на кирпичном цоколе в стиле «дачного модерна». И это, действительно, была дача, хотя фон Мекки приезжали сюда и зимой. Так, в 1909 году на Рождество здесь отмечали Серебряную свадьбу Николая Карловича и Анны Львовны. Чайковский бывал в этом доме как минимум два раза – в 1889 и 1990 годах, о чем он с восторгом упоминает в письмах (в усадьбе нередко бывали художники, поэты, музыканты. Здесь велись беседы, устраивались музыкальные вечера и представления).


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/FEBRUARY/KOPYLOV/IMG_3778_3779_middle.pngУ 1898 році сталося нещастя - через несправність димоходу будинок загорівся і згорів дотла. Його досить швидко відновили. Обриси садиби відтворили практично без змін, але зовні бревенчату кладку обшили дошками, дранкою і обштукатурити, будівля була дуже цікава, ошатною і зручною. Будинок був побудований в стилі "дачний модерн".
----------
В 1898 году случилось несчастье – из-за неисправности дымохода дом загорелся и сгорел дотла. Его довольно быстро восстановили. Очертания усадьбы воссоздали практически без изменений, но снаружи бревенчатую кладку обшили досками, дранкой и оштукатурили, строение было очень интересным, нарядным и удобным. Дом был построен в стиле "дачный модерн”.
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/FEBRUARY/KOPYLOV/IMG_3789_3794_middle.png
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/FEBRUARY/KOPYLOV/IMG_3796_middle.pngБудівля має 2 поверхи, мансарду і невелику терасу. Прикрашена геометричним орнаментом, виконаним з дерева і романтичними загостреними башточками на даху. Навколо будинку був розбитий парк площею 9 гектарів. Старі мешканці згадують, що колись тут була прекрасна алея тополь, які, стикаючись кроною, утворювали над дорогою романтичний зелений тунель. До наших днів збереглися ялинова і липова алеї. Ялини привозили в маєток вже «дорослими», у великих діжках-бочках. У парку було безліч хвойних дерев упереміш з липою і дубом.
----------
Здание имеет 2 этажа, мансарду и небольшую террасу. Украшенная геометрическим орнаментом, выполненным из дерева и романтическими остроконечными башенками на крыше. Вокруг дома был разбит парк площадью 9 гектаров. Старожилы вспоминают, что некогда здесь была прекрасная аллея тополей, которые, соприкасаясь кроной, образовывали над дорогой романтический зеленый тоннель. До наших дней сохранились еловая и липовая аллеи. Ели привозили в имение уже «взрослыми», в больших кадках-бочках. В парке было множество хвойных деревьев в вперемешку с липой и дубом.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/FEBRUARY/KOPYLOV/IMG_3798_3802_middle.png

Фон Мекк вирив в селі Копилів два ставки, в які надходила вода з річки Здвиж. Один з них, поменше, був присадибним, інший - для селян. Це був один з етапів створення складної системи меліорації, яка за кілька років зробила родючими піщані ґрунти села. Ще Микола наказав провести дорогу від Київської траси до села і засадити її тополями, добре вбирають вологу. Уздовж дороги вирили канави, в яких збиралася дощова вода.
----------
Фон Мекк вырыл в Копылове два пруда, в которые поступала вода из речки Здвиж. Один из них, поменьше, был приусадебный, другой – для селян. Это был один из этапов создания сложной системы мелиорации, которая за несколько лет сделала плодородными песчаные почвы села. Еще Николай приказал провести дорогу от Киевской трассы до села и засадить ее тополями, хорошо впитывающими влагу. Вдоль дороги вырыли канавы, в которых собиралась дождевая вода.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/FEBRUARY/KOPYLOV/IMG_3812_3813_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/FEBRUARY/KOPYLOV/IMG_4502_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/FEBRUARY/KOPYLOV/IMG_4503_middle.png

Були й інші нововведення, які побудував і організував Микола Карлович уселі Копилів - водонапірна вежа, конезавод, молочна ферма, млин, розарій. Селяни цінували свого енергійного пана - адже він створив для них можливість хорошого заробітку. Крім того, фон Мекк допоміг місцевим жителям заснувати кооперативне товариство і місцевий банк. Та й людьми фон Мекки були простими, не зарозумілими - дружелюбно спілкувалися з сусідами, ходили разом з усіма до церкви, їздили на ярмарок.
----------
Были и другие новшества, которые построил и организовал Николай Карлович в Копылове - водонапорная башня, конезавод, молочная ферма, мельница, розарий. Селяне ценили своего энергичного помещика – ведь он создал для них возможность хорошего заработка. Кроме того, фон Мекк помог местным жителям основать кооперативное товарищество и местный банк. Да и людьми фон Мекки были простыми, не заносчивыми – дружелюбно общались с соседями, ходили вместе со всеми в церковь, ездили на ярмарку.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/FEBRUARY/KOPYLOV/IMG_4504_middle.png
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/FEBRUARY/KOPYLOV/IMG_4505_middle.png
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/FEBRUARY/KOPYLOV/IMG_4507_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/FEBRUARY/KOPYLOV/IMG_4509_middle.png

Микола був абсолютно відчайдушним автолюбителем, як і його син Марк і донька Галина. Микола Карлович сам брав участь в гонках, був у автомобільних товариствах, організовував автопробіги. Першим його автомобілем був німецький «Даймлер». Згодом Микола «зібрав» у себе найбільший автопарк у Москві: 10 автомобілів і 2 автобуси. Один зі своїх автомобілів фон Мекк привіз до Копиліва. Його притягли з залізничної станції на спеціальному возі з платформою. Селяни довго потім згадували це механічне диво, адже машина була першою в окрузі.
----------
Николай был совершенно отчаянным автолюбителем, как и его сын Марк и дочь Галина. Николай Карлович сам участвовал в гонках, состоял в автомобильных обществах, организовывал автопробеги. Первым его автомобилем был немецкий «Даймлер». Со временем Николай «собрал» у себя самый крупный автопарк в Москве: 10 автомобилей и 2 автобуса. Один из своих автомобилей фон Мекк привез в Копылов. Его притащили с железнодорожной станции на специальной телеге с платформой. Селяне долго потом вспоминали это механическое чудо, ведь машина была первой в округе.

зайдемо подивляться на жахи всередині/зайдем взглянут на ужасы внурти
" alt="" />

У 1910 році маєток було продано, більше 30 молодих копильчан пішли за фон Мекком в Росію, щоб отримати роботу при інших його підприємствах. А купив садибу інший поміщик для своєї поміщиці-дружини. Вона не сподобалася місцевим жителям, так і сама не дуже-то сюди прагнула. У маєтку вона практично не з'являлася, тут жив один тільки керуючий.
----------
В 1910 году имение было продано, более 30 молодых копылчан последовали за фон Мекком в Россию, чтобы получить работу при других его предприятиях. А купил усадьбу другой помещик для своей помещицы-жены. Она не понравилась местным жителям, да и сама не очень-то сюда стремилась. В имении она практически не появлялась, здесь жил один только управляющий.тамбур з ганком/тамбур за крыльцом


Після революції тут була агрошкола (тополі вирубали, а канави засипали, і тепер, в дощову погоду, уздовж дороги тягнуться безмежні калюжі.). Фашисти тут влаштували свій штаб. У 1943-45 роках в будівлі був госпіталь для поранених, який в мирний час став лікарнею.
З 1954 року в будівлі садиби розмістилася школа, потім - здається, музична школа.
----------
После революции здесь была агрошкола (тополя вырубили, а канавы засыпали, и теперь, в дождливую погоду, вдоль дороги тянутся безбрежные лужи.). Фашисты здесь устроили свой штаб. В 1943-45 годах в здании был госпиталь для раненых, который в мирное время стал больницей.
С 1954 года в здании усадьбы разместилась школа, потом – кажется, музыкальная школа.

сходи на другий поверх/лестница на второй этаж


Микола Карлович на відміну від деяких своїх родичів не емігрував після революції. Він продовжував працювати на залізницях, брав участь в проектуванні перших ліній Московського метрополітену. Його кілька разів заарештовували, але потім випускали. За нього клопоталис то колеги-залізничники, то друзі по автоклубу. Однак в 1929 році Микола Карлович був заарештований за звинуваченням у шкідництві і розстріляний. Його донька, Галина Миколаївна фон Мекк поїхала за кордон. Вона написала книгу спогадів англійською мовою, яка вийшла нещодавно і на російській. До сих пір жива і процвітає внучка Миколи Карловича Тетяна Олексіївна фон Мекк-Себенцева. Зараз вона бере діяльну участь в збереженні та відродженні садиб, пов'язаних з іменами її предків.
----------
Николай Карлович в отличии от некоторых своих родственников не эмигрировал после революции. Он продолжал работать на железных дорогах, участвовал в проектировании первых линий Московского метрополитена. Его несколько раз арестовывали, но потом выпускали. За него хлопотали то коллеги-железнодорожники, то друзья по автоклубу. Однако в 1929 году Николай Карлович был арестован по обвинению во вредительстве и расстрелян. Его дочь, Галина Николаевна фон Мекк уехала за границу. Она написала книгу воспоминаний на английском языке, которая вышла недавно и на русском. До сих пор жива и здравствует внучка Николая Карловича Татьяна Алексеевна фон Мекк-Себенцева. Сейчас она принимает деятельное участие в сохранении и возрождении усадеб, связанных с именами ее предков.Будівлю внесено до Державного реєстру архітектурних пам'яток національного значення. Знаходиться в катастрофічно-аварійному стані. Однак, ще до кінця 1990-х років, за словами місцевих жителів, спорудження виглядала досить пристойно і вимагала тільки звичайного ремонту. У 2000-х роках ділянку з садом і будівлею були віддані в оренду столичному бізнесмену, після чого дача фон Мекків почала напрочуд швидко руйнуватися. Мешканці селеща Копилів припускають, грунтуючись на відповідних чутках, що ця занедбаність має свідому природу - відверті руїни без особливих проблем будуть зняті з державного обліку, земельна ділянка перестане вважатися охоронною зоною і там можна буде будувати що завгодно.
----------
Здание внесено в Государственный реестр архитектурных памятников национального значения. Находится в катастрофически-аварийном состоянии. Однако, еще до конца 1990-х годов, по словам местных жителей, сооружение выглядела довольно прилично и требовала только обычного ремонта. В 2000-х годах участок с садом и зданием бели отданы в аренду столичном бизнесмену, после чего дача фон Мекков начала на удивление быстро разрушаться. Жители села Копылов предполагают, основываясь на соответствующих слухах, что эта запущенность имеет сознательную природу - откровенные развалины без особых проблем будут снять с государственного учета, земельный участок перестанет считаться охранной зоной и там можно будет строить что угодно.Реконструкція садибно-паркового комплексу до Євро-2012 передбачала повне відтворення атмосфери 19 століття. В рамках проекту садиба барона фон Мекка повинна була бути відновлена ​​з камерним музичним салоном П. Чайковського, побудований театр на 500 місць, планувалося обладнати співоче поле для проведення масових фестивальних дійств. В архітектурному стилі тієї епохи також хотіли побудувати п'ятизірковий готель на 50 місць. На жаль, до реалізації цього проекту так і не приступили, а інформацію про реконструкцію з офіційних інвестиційних сайтів після закінчення чемпіонату вилучили.
----------
Реконструкция усадебно-паркового комплекса к Евро-2012 предусматривала полное воссоздание атмосферы 19 века. В рамках проекта усадьба барона фон Мекка должна была быть восстановлена ​​с камерным музыкальным салоном П. Чайковского, построен театр на 500 мест, планировалось оборудовать певческое поле для проведения массовых фестивальных действ. В архитектурном стиле той эпохи также хотели построить пятизвездочный отель на 50 мест. К сожалению, до реализации этого проекта так и не приступили, а информацию о реконструкции с официальных инвестиционных сайтов по окончании чемпионата изъяли.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/FEBRUARY/KOPYLOV/IMG_4485_middle.png

Може нарешті, садибу все-таки відновлять? Адже не дарма вона простояла 120 років і пережила стільки господарів.
----------
Может быть, усадьбу все-таки восстановят? Ведь не зря же она простояла 120 лет и пережила столько хозяев.

Джерела/источники:
http://agritura.livejournal.com/25270.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/Садиба_фон_Мекк
http://sights.com.ua/dostoprimechatelnosti-v-ukraine/pamyatniki-arhitektury/kievskaya-oblast/kopilov/usadba-fon-mekka-v-kopilove/
http://www.doroga.ua/poi/Kievskaya/Kopylov/Usadjba_fon_Mekka/1062
ну как то так =))
Tags: Киевщина, Київщина, руина, руїна, садиба, усадьба
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 19 comments