?

Log in

No account? Create an account

m_a_d_m_a_x

Проект "Українські Архітектурні Пам'ятки. Спадщина"

*УкраинскиеАрхитектурныеДостопримечательности.Наследие * UkrainianArchitecturalAttractions.Heritage*


Previous Entry Share Next Entry
m_a_d_m_a_x

Спадщина.Немішаєве(Мироцьке).СадибаОстен-Сакенов/Наследие. Немишаево(Мироцкое).Усадьба Остен-Сакенов


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/FEBRUARY/OSTEN_SAKEN/IMG_0858_0860_middle.png

Маєток знаходиться в селі Мироцьке, недалеко від Києва, яке розташоване впритул до села Немішаєве. Доїхати до села Немішаєве можна на маршрутці, а звідти пішки.
----------
Поместье находится в селе Мироцкое, недалеко от Киева, которое расположено впритык к селу Немешаево . Доехать до села Немешаево можно на маршрутке, а оттуда пешком.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/FEBRUARY/OSTEN_SAKEN/DJI00136_middle.pngІменнаий маєток було побудовано в середині 19 століття і належав графу Карлу Сакену. Однак на зміну роду Остен-Сакенів прийшов граф Воронцов-Дашков. Тому хтось знає цю садибу як Остен-Сакен, а хтось як «миле сільце Иваньково» ... А все тому, що нею в різний час володіли різні господарі.
----------
Именное поместье было построено в середине 19 века и принадлежало графу Карлу Сакену. Однако на смену роду Остен-Сакенов пришел граф Воронцов-Дашков. Поэтому кто-то знает эту усадьбу как Остен-Сакен, а кто-то как «милое сельцо Иваньково»… А всё потому, что ею в разное время владели разные хозяева.

Карл фон Остен-Сакен


герб графов Остен-Сакен
І так, історія починається з кінця 18 століття, коли маєток в околицях сіл Мироцьке, Микуличі, Бабинці, Пилиповичі було подаровано дійсному таємному раднику графу Карлу фон Остен-Сакену, який служив у той час в Ліфляндії і Курляндії. Але в садибі він майже не з’являвся.
----------
И так, история начинается с конца 18 века, когда поместье в окрестностях сёл Мироцкое, Микуличи, Бабинцы, Филиповичи было пожаловано действительному тайному советнику графу Карлу фон Остен-Сакену, служившему в то время в Лифляндии и Курляндии. Но в усадьбе он почти не появлялся.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/FEBRUARY/OSTEN_SAKEN/IMG_0864_0867_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/FEBRUARY/OSTEN_SAKEN/IMG_0865_middle.png

Після його смерті маєток дістався, камергеру Івану Христофоровичу фон дер Остен-Сакену, який помер в 1853 р, а після нього - його синові генерал-майору графу Карлу Івановичу фон дер Остен-Сакену.
----------
После его смерти имение досталось, камергеру Ивану Христофоровичу фон дер Остен-Сакену, который умер в 1853 г., а после него – его сыну генерал-майору графу Карлу Ивановичу фон дер Остен-Сакену.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/FEBRUARY/OSTEN_SAKEN/IMG_0869_0870_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/FEBRUARY/OSTEN_SAKEN/IMG_0871_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/FEBRUARY/OSTEN_SAKEN/IMG_0885_0892_middle.png

Генерал-майор володів вищезгаданими землями до 1861 року. З ліквідацією кріпосного права він вирішив продати землі, вважаючи їх збитковими.
----------
Генерал-майор владел вышеупомянутыми землями до 1861 года. С ликвидацией крепостного права он решил продать земли, посчитав их убыточными.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/FEBRUARY/OSTEN_SAKEN/IMG_0873_0879_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/FEBRUARY/OSTEN_SAKEN/IMG_0880_IMG_0884_middle.png

Наступним господарем став пан Оштахов (за іншими відомостями маєток купила його дружина на його ім'я), який володів землями близько 20 років, а згодом збожеволів і помер. Після його смерті господарством керувала дружина. Незабаром, вона так само продала землі німцю Варгену, а він - міністру двору графу Воронцову-Дашкову (нащадку намісника царя на Кавказі), якому належали десятки маєтків від Тамбова до Одеси.
----------
Следующим хозяином стал господин Оштахов (по другим сведениям имение купила его жена на его имя), который владел землями около 20 лет, а впоследствии тронулся умом и умер. После его смерти хозяйством управляла жена. Вскоре, она так же продала земли немцу Варгену, а он – министру двора графу Воронцову-Дашкову (потомку наместника царя на Кавказе), которому принадлежали десятки поместий от Тамбова до Одессы.


автор Іван Биков


автор @Thretion
автор @Thretion

У 1904 році землі і маєток Воронцов-Дашкова вирішено було продати як такі, які не приносили прибуток, маєток разом з палацом придбав селянин Андрій Кулик.
----------
В 1904 году земли и имение Воронцова-Дашкова решено было продать как такие, которые не приносили прибыль, имение вместе с дворцом приобрел крестьянин Андрей Кулик.


автор Іван Биков


автор @Thretion


автор @Thretion

Цікавить питання, хто ж побудував цей маєток? Але історія замовчує цей факт, але можна припустити, що все ж, цей палац був закладений ще за часів Остен-Сакен.
----------
Интересует вопрос, кто же построил это поместье? Но история замалчивает этот факт, но можно предположить, что все же, этот дворец был заложен еще во времена Остен-Сакен.

Маєток ще називають замком, це напевно через бічні вежі. Але на замок воно при всьому бажанні не тягне. Це одноповерхова будівля з башточками на кутах (збереглася одна, південно-східна). Виконано в романтичному неоготичному стилі. Палац мав великі підвали й льохи. В інших джерелах говориться що це шикарна двоповерхова будівля з каменю, садиба відповідала основним вимогам епохи романтизму. На вході були встановлені іонічні колони. Маєток оточували кущі бузку, а в хвойному парку знаходився ставок. Колись сюди наїжджали гості, і по паркетним полам стукали підбори бальних туфельок. У першій половині 19 століття садиба втрачає один поверх, але до неї додаються башточки і господарі розбивають навколо парк.
----------
Поместье ещё называют замком, это наверно из-за боковых башенок. Но на замок оно при всём желании не тянет. Это одноэтажное здание с башенками на углах (сохранилась одна, юго-восточная). Выполнено в романтичном неоготическом стиле. Дворец имел большие подвалы и погреба. В других источниках говорится что это шикарное двухэтажное здание из камня, усадьба соответствовала основным требованиям эпохи романтизма. На входе были установлены тосканские колонны. Поместье окружали кусты сирени, а в хвойном парке распологался пруд. Когда-то сюда наезжали гости, и по паркетным полам стучали каблучки бальных туфелек. В первой половине 19 столетия усадьба теряет один этаж, но к ней добавляются башенки и хозяева разбивают вокруг парк.


автор Іван Биков

До початку 20 століття, садиба складалася власне з палацу і 2 дерев'яних будинків в парку. У парку була альтанка. Парк був засаджений фруктовими деревами. У парку знаходився ставок на річці Орлянка, через який був перекинутий дерев'яний місток. З іншого боку ставка знаходилися поміщицькі оранжереї.
----------
К началу 20 века, усадьба состояла собственно из дворца и 2 деревянных домов в парке. В парке была беседка. Парк был засажен фруктовыми деревьями. В парке находился пруд на реке Орлянка, через который был перекинут деревянный мостик. С другой стороны пруда находились помещичьи оранжереи.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/FEBRUARY/OSTEN_SAKEN/DJI00123_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/FEBRUARY/OSTEN_SAKEN/DJI00124_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/FEBRUARY/OSTEN_SAKEN/DJI00125_middle.pngУ 1900 році, під час будівництва залізниці Київ-Ковель, було засновано селище Немішаєве і назване на честь тодішнього начальника Південно-Західної залізниці Клавдія Немішаєве. Швидко розвивається селище поглинув частину села Мироцьке разом з маєтком.
----------
В 1900 году, при строительстве железной дороги Киев-Ковель, был основан поселок Немешаево и назван в честь тогдашнего начальника Юго-Западной железной дороги Клавдия Немешаева. Быстроразвивающийся посёлок поглотил часть села Мироцкое вместе с имением.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/FEBRUARY/OSTEN_SAKEN/DJI00126_middle.png
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/FEBRUARY/OSTEN_SAKEN/DJI00127_middle.png
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/FEBRUARY/OSTEN_SAKEN/DJI00129_middle.pngПісля більшовицького перевороту в жовтні 1917 року маєток було націоналізовано в складі палацу, парку з садом, будинку контори спиртзаводу (останній побудований в 1905-06 рр.) І бараки для робітників. На відміну від багатьох дворянських садиб України, палац і парк не були знищені. Радянська влада влаштувала в замку дитячий садок, а пізніше заводський клуб при біохімічному заводі, під'їзд до якого "прикрашав" постамент гіпсового Леніна.
----------
После большевистского переворота в октябре 1917 года имение было национализировано в составе дворца, парка с садом, дома конторы спиртзавода (последний построен в 1905-06 гг.) и бараки для рабочих. В отличие от многих дворянских усадеб Украины, дворец и парк не были уничтожены. Советская власть устроила в замке детский садик, а позднее заводской клуб при биохимическом заводе, подъезд к которому "украшал" постамент гипсового Ленина.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/FEBRUARY/OSTEN_SAKEN/DJI00130_middle.png
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/FEBRUARY/OSTEN_SAKEN/DJI00131_middle.png
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/FEBRUARY/OSTEN_SAKEN/DJI00132_middle.pngУ 1990-х роках трапилася велика пожежа, в полум'ї якої загинули не тільки старовинні меблі, якаїі залишилися ще з часів Воронцова-Дашкова, а й всі будівлі. Після пожежі маєток не відбудовувалося і з плином часу було розібрано місцевим населенням на цеглини. Поступово палац перетворився на мальовничі руїни в стилі ландшафтних парків 18 століття.
----------
В 1990-х годах случился большой пожар, в пламени которого погибли не только старинная мебель, которая осталась еще со времен Воронцова-Дашкова, но и все здание. После пожара имение не отстраивалось и с течением времени было разобрано местным населением на кирпичи. Постепенно дворец превратился в живописные развалины в стиле ландшафтных парков 18 века.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/FEBRUARY/OSTEN_SAKEN/DJI00133_middle.png
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/FEBRUARY/OSTEN_SAKEN/DJI00134_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/FEBRUARY/OSTEN_SAKEN/DJI00135_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/FEBRUARY/OSTEN_SAKEN/DJI00139_midle.png

Від фасадних колон залишилися тільки бази, судячи з форми можна вважати, що це колони іонічного ордера. Всього їх було чотири. Зліва від головного фасаду був вихід в сад, в якому можна до сих пір прогулюватися. В саду є невелике декоративне озерце.
----------
От фасадных колонн остались только базы, судя по форме можно считать, что это колонны тосканский ордера. Всего их было четыре. Слева от главного фасада был выход в сад, в котором можно до сих пор прогуливаться. В саду есть небольшое декоративное озерцо.
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/FEBRUARY/OSTEN_SAKEN/DJI00145_middle.pngТепер фасад прикрашає хрест і напис «Власність УПЦ». Швидше за все, будівлю викуплено для монастиря. Але за останні 4-5 років ніяких рухів тіла з реставрації будівлі немає.
----------
Теперь фасад украшает крест и надпись «Собственность УПЦ». Скорее всего, здание выкуплено для монастыря. Но за последние 4-5 лет никаких телодвижений по реставрации здания нет.
автор Lena.traveler

Навіть почорнілі руїни маєтку притягують до себе величезну кількість туристів: в народі ходять чутки, що тут живуть духи.
----------
Даже почерневшие руины поместья притягивают к себе огромное количество туристов: в народе ходят слухи, что здесь обитают духи.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/FEBRUARY/OSTEN_SAKEN/DJI00146_00148_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/FEBRUARY/OSTEN_SAKEN/IMG_0863_middle.png

Не менш трагічна доля самих власників. На зорі радянської влади померла стара баронеса Катерина Остен-Сакен. Її сина Льва Остен-Сакена і його синів розстріляли. Як відомо, всіх офіцерів, що коли-небудь служили на царській яхті, було страчено більшовиками.
----------
Не менее трагична и судьба самих владельцев. На заре советской власти умерла старая баронесса Екатерина Остен-Сакен. Её сына Льва Остен-Сакена и его сыновей расстреляли. Как известно, все офицеры, когда-либо служившие на царской яхте, были казнены большевиками.

джерела/источники:
http://lenatraveler.blogspot.com/2012/10/21102012.html
http://velorout.com.ua/article/490-velomarshruty-velorout-usadba-osten-sakenov-dostoprimechatelnost-mirockoe.html
http://www.explorer.kiev.ua
http://m-a-d-m-a-x.livejournal.com/82083.html
http://x3m-slider.org.ua/blog/content/nemeshaevo-nemіshaєve
http://galleryua.com/photo/dostoprimechatelnosti/1000104-Nemeshaevskij-dvorec-ruiny/
http://thretion.ru/213
використані фотографії Івана Бикова, Lena.traveler та @Thretion/использованы фотографии Ивана Быкова, Lena.traveler и @Thretion.


ну как то так =))


  • 1
После его смерти имение досталось, камергеру Ивану Христофоровичу фон драл Остен-Сакену, который умер в 1853 г., а после него – его сыну генерал-майору графу Карлу Ивановичу фон драл Остен-Сакену.


Простите, у вас получился фон ДРАЛ Остен-Сакен)
Два раза)

Спасибо большое за репортаж, я и не знал, что под Киевом такое великолепие есть!

спасибо - поправил =)

Там еще вот:
От фасадных колонн остались только базы, судя по форме можно считать, что это колонны ионического ордера.

Но на черно-белом фото советских времен видно, что это тосканский ордер.

еще раз спасибо, поправил и это. Так было в оригинальном тексте, а я к сожалению в колонах ни бум=бум =)

Вам большое спасибо за репортажи.
Ну, и за то, что так быстро реагируете на поправки со стороны читателей)

Нуу, человеку свойственно ошибаться, ни кто не гарантирован от очЕпяток =)
Другое дело, что зачастую в истории существуют пробелы или сомнительные факты, и как по мне, они все должны быть предоставлены на рассмотрение.
Тексты к статьям часто собираются из нескольких источников, которые бывает противоречат друг-другу.
Читатель, может иметь свою информацию, не найденую на момент публикации.
Поэтому мы всегда с радостью принимаем и правки орфографических ошибок и добавочную, либо иную от нашей, информацию.

Читайте, пишите, всегда Вам рады...

Большое спасибо.
Чрезвычайно интересно.
Замечательно, что Вы указали, как туда добираться. Было бы очень хорошо, если бы такая информация была во всех Ваших постах.

спасибо, будем стараться не забывать, хотя с местами расположений в наш век гуглмапа и его собрата от Яндекса всё как правило просто. А насчет местного транспорта, я увы не всегда могу даже предположить, так как сам катаюсь на своих колёсах =)

Это Вам кажется, что просто. К сожалению, ни гугл, ни Яндекс не выдают ответа про проезд общественным транспортом вот в такие места. А если нет своих колёс, то подобная информация крайне важна. И наверное, Вам не стОит большого труда поинтересоваться о возможности проезда.
Вы показываете, действительно, уникальные места, которые хочется увидеть своими глазами. Потому и обращаюсь к Вам с этой просьбой.

ок =) попробую не забывать Вашу просьбу...

От ж.д. платформы "Немешаево" в Мироцкое ходит маршрутка, правда, редко, приходит только под электричку. Остановка в Немеше - на привокзальной площади, в Мироцком - метров за 300 от усадьбы, нужно попросить водителя остановить возле химзавода (об усадьбе они не знают).

Большое СПАСИБО!

Не самое красивое поместье из тех, что я у Вас видела.

красивым оно было каких то двадцать с лишним лет назад, до пожара =( теперь это руина, она может быть живописной, но красивой ей быть не суждено...

Мне, собственно, не понравилась чрезмерная пластика фасада...

2014 год, с тех пор ничего не поменялось... фото в статье от 2013 до вчерашнего дня...

Я там впервые побывала в 2009... Биохим стоял в руинах, теперь цеха работают, а усадьба всё в том же состоянии...

Про духів це вже занадто, у мене матір там деякий час жила, казала що нічого странного там взагалі не було.

ну так то ж народные "балачки" =), как без них...

  • 1