m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина.Немішаєве(Мироцьке).СадибаОстен-Сакенов/Наследие. Немишаево(Мироцкое).Усадьба Остен-Сакенов


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/FEBRUARY/OSTEN_SAKEN/IMG_0858_0860_middle.png

Маєток знаходиться в селі Мироцьке, недалеко від Києва, яке розташоване впритул до села Немішаєве. Доїхати до села Немішаєве можна на маршрутці, а звідти пішки.
----------
Поместье находится в селе Мироцкое, недалеко от Киева, которое расположено впритык к селу Немешаево . Доехать до села Немешаево можно на маршрутке, а оттуда пешком.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/FEBRUARY/OSTEN_SAKEN/DJI00136_middle.pngІменнаий маєток було побудовано в середині 19 століття і належав графу Карлу Сакену. Однак на зміну роду Остен-Сакенів прийшов граф Воронцов-Дашков. Тому хтось знає цю садибу як Остен-Сакен, а хтось як «миле сільце Иваньково» ... А все тому, що нею в різний час володіли різні господарі.
----------
Именное поместье было построено в середине 19 века и принадлежало графу Карлу Сакену. Однако на смену роду Остен-Сакенов пришел граф Воронцов-Дашков. Поэтому кто-то знает эту усадьбу как Остен-Сакен, а кто-то как «милое сельцо Иваньково»… А всё потому, что ею в разное время владели разные хозяева.

Карл фон Остен-Сакен


герб графов Остен-Сакен
І так, історія починається з кінця 18 століття, коли маєток в околицях сіл Мироцьке, Микуличі, Бабинці, Пилиповичі було подаровано дійсному таємному раднику графу Карлу фон Остен-Сакену, який служив у той час в Ліфляндії і Курляндії. Але в садибі він майже не з’являвся.
----------
И так, история начинается с конца 18 века, когда поместье в окрестностях сёл Мироцкое, Микуличи, Бабинцы, Филиповичи было пожаловано действительному тайному советнику графу Карлу фон Остен-Сакену, служившему в то время в Лифляндии и Курляндии. Но в усадьбе он почти не появлялся.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/FEBRUARY/OSTEN_SAKEN/IMG_0864_0867_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/FEBRUARY/OSTEN_SAKEN/IMG_0865_middle.png

Після його смерті маєток дістався, камергеру Івану Христофоровичу фон дер Остен-Сакену, який помер в 1853 р, а після нього - його синові генерал-майору графу Карлу Івановичу фон дер Остен-Сакену.
----------
После его смерти имение досталось, камергеру Ивану Христофоровичу фон дер Остен-Сакену, который умер в 1853 г., а после него – его сыну генерал-майору графу Карлу Ивановичу фон дер Остен-Сакену.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/FEBRUARY/OSTEN_SAKEN/IMG_0869_0870_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/FEBRUARY/OSTEN_SAKEN/IMG_0871_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/FEBRUARY/OSTEN_SAKEN/IMG_0885_0892_middle.png

Генерал-майор володів вищезгаданими землями до 1861 року. З ліквідацією кріпосного права він вирішив продати землі, вважаючи їх збитковими.
----------
Генерал-майор владел вышеупомянутыми землями до 1861 года. С ликвидацией крепостного права он решил продать земли, посчитав их убыточными.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/FEBRUARY/OSTEN_SAKEN/IMG_0873_0879_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/FEBRUARY/OSTEN_SAKEN/IMG_0880_IMG_0884_middle.png

Наступним господарем став пан Оштахов (за іншими відомостями маєток купила його дружина на його ім'я), який володів землями близько 20 років, а згодом збожеволів і помер. Після його смерті господарством керувала дружина. Незабаром, вона так само продала землі німцю Варгену, а він - міністру двору графу Воронцову-Дашкову (нащадку намісника царя на Кавказі), якому належали десятки маєтків від Тамбова до Одеси.
----------
Следующим хозяином стал господин Оштахов (по другим сведениям имение купила его жена на его имя), который владел землями около 20 лет, а впоследствии тронулся умом и умер. После его смерти хозяйством управляла жена. Вскоре, она так же продала земли немцу Варгену, а он – министру двора графу Воронцову-Дашкову (потомку наместника царя на Кавказе), которому принадлежали десятки поместий от Тамбова до Одессы.


автор Іван Биков


автор @Thretion
автор @Thretion

У 1904 році землі і маєток Воронцов-Дашкова вирішено було продати як такі, які не приносили прибуток, маєток разом з палацом придбав селянин Андрій Кулик.
----------
В 1904 году земли и имение Воронцова-Дашкова решено было продать как такие, которые не приносили прибыль, имение вместе с дворцом приобрел крестьянин Андрей Кулик.


автор Іван Биков


автор @Thretion


автор @Thretion

Цікавить питання, хто ж побудував цей маєток? Але історія замовчує цей факт, але можна припустити, що все ж, цей палац був закладений ще за часів Остен-Сакен.
----------
Интересует вопрос, кто же построил это поместье? Но история замалчивает этот факт, но можно предположить, что все же, этот дворец был заложен еще во времена Остен-Сакен.

Маєток ще називають замком, це напевно через бічні вежі. Але на замок воно при всьому бажанні не тягне. Це одноповерхова будівля з башточками на кутах (збереглася одна, південно-східна). Виконано в романтичному неоготичному стилі. Палац мав великі підвали й льохи. В інших джерелах говориться що це шикарна двоповерхова будівля з каменю, садиба відповідала основним вимогам епохи романтизму. На вході були встановлені іонічні колони. Маєток оточували кущі бузку, а в хвойному парку знаходився ставок. Колись сюди наїжджали гості, і по паркетним полам стукали підбори бальних туфельок. У першій половині 19 століття садиба втрачає один поверх, але до неї додаються башточки і господарі розбивають навколо парк.
----------
Поместье ещё называют замком, это наверно из-за боковых башенок. Но на замок оно при всём желании не тянет. Это одноэтажное здание с башенками на углах (сохранилась одна, юго-восточная). Выполнено в романтичном неоготическом стиле. Дворец имел большие подвалы и погреба. В других источниках говорится что это шикарное двухэтажное здание из камня, усадьба соответствовала основным требованиям эпохи романтизма. На входе были установлены тосканские колонны. Поместье окружали кусты сирени, а в хвойном парке распологался пруд. Когда-то сюда наезжали гости, и по паркетным полам стучали каблучки бальных туфелек. В первой половине 19 столетия усадьба теряет один этаж, но к ней добавляются башенки и хозяева разбивают вокруг парк.


автор Іван Биков

До початку 20 століття, садиба складалася власне з палацу і 2 дерев'яних будинків в парку. У парку була альтанка. Парк був засаджений фруктовими деревами. У парку знаходився ставок на річці Орлянка, через який був перекинутий дерев'яний місток. З іншого боку ставка знаходилися поміщицькі оранжереї.
----------
К началу 20 века, усадьба состояла собственно из дворца и 2 деревянных домов в парке. В парке была беседка. Парк был засажен фруктовыми деревьями. В парке находился пруд на реке Орлянка, через который был перекинут деревянный мостик. С другой стороны пруда находились помещичьи оранжереи.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/FEBRUARY/OSTEN_SAKEN/DJI00123_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/FEBRUARY/OSTEN_SAKEN/DJI00124_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/FEBRUARY/OSTEN_SAKEN/DJI00125_middle.pngУ 1900 році, під час будівництва залізниці Київ-Ковель, було засновано селище Немішаєве і назване на честь тодішнього начальника Південно-Західної залізниці Клавдія Немішаєве. Швидко розвивається селище поглинув частину села Мироцьке разом з маєтком.
----------
В 1900 году, при строительстве железной дороги Киев-Ковель, был основан поселок Немешаево и назван в честь тогдашнего начальника Юго-Западной железной дороги Клавдия Немешаева. Быстроразвивающийся посёлок поглотил часть села Мироцкое вместе с имением.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/FEBRUARY/OSTEN_SAKEN/DJI00126_middle.png
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/FEBRUARY/OSTEN_SAKEN/DJI00127_middle.png
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/FEBRUARY/OSTEN_SAKEN/DJI00129_middle.pngПісля більшовицького перевороту в жовтні 1917 року маєток було націоналізовано в складі палацу, парку з садом, будинку контори спиртзаводу (останній побудований в 1905-06 рр.) І бараки для робітників. На відміну від багатьох дворянських садиб України, палац і парк не були знищені. Радянська влада влаштувала в замку дитячий садок, а пізніше заводський клуб при біохімічному заводі, під'їзд до якого "прикрашав" постамент гіпсового Леніна.
----------
После большевистского переворота в октябре 1917 года имение было национализировано в составе дворца, парка с садом, дома конторы спиртзавода (последний построен в 1905-06 гг.) и бараки для рабочих. В отличие от многих дворянских усадеб Украины, дворец и парк не были уничтожены. Советская власть устроила в замке детский садик, а позднее заводской клуб при биохимическом заводе, подъезд к которому "украшал" постамент гипсового Ленина.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/FEBRUARY/OSTEN_SAKEN/DJI00130_middle.png
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/FEBRUARY/OSTEN_SAKEN/DJI00131_middle.png
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/FEBRUARY/OSTEN_SAKEN/DJI00132_middle.pngУ 1990-х роках трапилася велика пожежа, в полум'ї якої загинули не тільки старовинні меблі, якаїі залишилися ще з часів Воронцова-Дашкова, а й всі будівлі. Після пожежі маєток не відбудовувалося і з плином часу було розібрано місцевим населенням на цеглини. Поступово палац перетворився на мальовничі руїни в стилі ландшафтних парків 18 століття.
----------
В 1990-х годах случился большой пожар, в пламени которого погибли не только старинная мебель, которая осталась еще со времен Воронцова-Дашкова, но и все здание. После пожара имение не отстраивалось и с течением времени было разобрано местным населением на кирпичи. Постепенно дворец превратился в живописные развалины в стиле ландшафтных парков 18 века.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/FEBRUARY/OSTEN_SAKEN/DJI00133_middle.png
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/FEBRUARY/OSTEN_SAKEN/DJI00134_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/FEBRUARY/OSTEN_SAKEN/DJI00135_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/FEBRUARY/OSTEN_SAKEN/DJI00139_midle.png

Від фасадних колон залишилися тільки бази, судячи з форми можна вважати, що це колони іонічного ордера. Всього їх було чотири. Зліва від головного фасаду був вихід в сад, в якому можна до сих пір прогулюватися. В саду є невелике декоративне озерце.
----------
От фасадных колонн остались только базы, судя по форме можно считать, что это колонны тосканский ордера. Всего их было четыре. Слева от главного фасада был выход в сад, в котором можно до сих пор прогуливаться. В саду есть небольшое декоративное озерцо.
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/FEBRUARY/OSTEN_SAKEN/DJI00145_middle.pngТепер фасад прикрашає хрест і напис «Власність УПЦ». Швидше за все, будівлю викуплено для монастиря. Але за останні 4-5 років ніяких рухів тіла з реставрації будівлі немає.
----------
Теперь фасад украшает крест и надпись «Собственность УПЦ». Скорее всего, здание выкуплено для монастыря. Но за последние 4-5 лет никаких телодвижений по реставрации здания нет.
автор Lena.traveler

Навіть почорнілі руїни маєтку притягують до себе величезну кількість туристів: в народі ходять чутки, що тут живуть духи.
----------
Даже почерневшие руины поместья притягивают к себе огромное количество туристов: в народе ходят слухи, что здесь обитают духи.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/FEBRUARY/OSTEN_SAKEN/DJI00146_00148_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/FEBRUARY/OSTEN_SAKEN/IMG_0863_middle.png

Не менш трагічна доля самих власників. На зорі радянської влади померла стара баронеса Катерина Остен-Сакен. Її сина Льва Остен-Сакена і його синів розстріляли. Як відомо, всіх офіцерів, що коли-небудь служили на царській яхті, було страчено більшовиками.
----------
Не менее трагична и судьба самих владельцев. На заре советской власти умерла старая баронесса Екатерина Остен-Сакен. Её сына Льва Остен-Сакена и его сыновей расстреляли. Как известно, все офицеры, когда-либо служившие на царской яхте, были казнены большевиками.

джерела/источники:
http://lenatraveler.blogspot.com/2012/10/21102012.html
http://velorout.com.ua/article/490-velomarshruty-velorout-usadba-osten-sakenov-dostoprimechatelnost-mirockoe.html
http://www.explorer.kiev.ua
http://m-a-d-m-a-x.livejournal.com/82083.html
http://x3m-slider.org.ua/blog/content/nemeshaevo-nemіshaєve
http://galleryua.com/photo/dostoprimechatelnosti/1000104-Nemeshaevskij-dvorec-ruiny/
http://thretion.ru/213
використані фотографії Івана Бикова, Lena.traveler та @Thretion/использованы фотографии Ивана Быкова, Lena.traveler и @Thretion.


ну как то так =))
Tags: Киевщина, Київщина, маєток, руина, руїна, садиба, усадьба
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 21 comments