m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

 • Mood:

Спадщина. Клевань. Благовіщенський костел/Наследие. Клевань. Благовещенский костел.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/KLEVAN_kostel/IMG_5328_5331_middle.jpg
Бароковий Благовіщенський костел, який непогано видно з траси/Барокковый Благовещенский костел, который неплохо видно с трассы.

Благовіщенський костел (Клевань) - відомий пам'ятник архітектури, побудований в 1590 році в стилі раннього бароко на Рівненщині в селищі міського типу Клевань, на вул. Міцкевича, недалеко від крутого плато.
——————————
Благовещенский костел (Клевань) - известный памятник архитектуры, построенный в 1590 году в стиле раннего барокко на Ровенщине в поселке городского типа Клевань, на ул. Мицкевича, недалеко от крутого плато.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/KLEVAN_kostel/IMG_5205_5209_middle.jpg
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/KLEVAN_kostel/IMG_5213_5224_middle.jpgЗасновник храму Єжи Чарторийський, отримавши освіту у віленських єзуїтів, перший з цього княжого роду перейшов в католицизм. Зміна віросповідання вимагала матеріального свідоцтва, чим і стало будівництво костелу в Клевані. Перший, дерев’яний костел Благовіщення Пресвятої Діви Марії, св. Станіслава, єпископа і мученика, св. Юрія і св. Анни був збудований у 1590 р. і в тому ж році заснована католицька парафія, якій, окрім різних дарів, надали село Новий Став.
Князь Юрій мав двох синів, з яких Андріан був бернардином, а Миколай-Юрій у 1630 р. дав пожертвування на новий мурований костел. Він дарує костелу село Пересопницю з обов’язком відправляти щомісяця Месу за здоров’я королів польських. Костел був консекрований у 1637 р. луцьким суфраганом єпископом Станіславом Лозою. У 1642 р. князь Миколай-Юрій урочисто вносить до костелу реліквії св. Боніфатія, привезені з Риму сином князя, Флоріаном. Один з парохів Клеваня, о. Ієронім Єловицький (1672-1732), від 1725 р. був львівським суфраганом. У 1739 р. костел згорів від удару блискавки. У 1747 р. завдяки старанням князівни Ізабелли Чарторийської храм був відбудований і наново освячений у 1799 р.
——————————
Основатель храма Ежи Чарторийский, получив образование у виленских иезуитов, первый из этого княжеского рода перешел в католицизм. Изменение вероисповедания требовало материального свидетельства, чем и стало строительство костела в Клевани. Первый, деревянный костел Благовещения Пресвятой Девы Марии, св. Станислава, епископа и мученика, св. Юрия и св. Анны был построен в 1590 и в том же году основан приход, которой, кроме различных даров, получил село Новый Став.
Князь Юрий имел двух сыновей, из которых Андриан был бернардцем, а Николай-Юрий в 1630 дал пожертвования на новый костел. Он дарит костелу село Пересопницу с обязанностью отправлять ежемесячно Мессу за здоровье королей польских. Костел был консекрований в 1637 луцким суфраганом епископом Станиславом Лозой. В 1642 г.. Князь Николай-Юрий торжественно вносит в костел реликвии св. Бонифация, привезенные из Рима сыном князя, Флорианом. Один из настоятелей Клеваня, о. Иероним Еловицький (1672-1732), от 1725 был львовским суфраганом. В 1739 г. костел сгорел от удара молнии. В 1747 благодаря стараниям княжны Изабеллы Чарторыйской храм был отстроен и заново освящен в 1799 году.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/KLEVAN_kostel/IMG_5281_5286_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/KLEVAN_kostel/IMG_5287_middle.jpg
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/KLEVAN_kostel/IMG_5288_5295_middle.jpg

Чудотворна ікона Матері Божої Клеванської спочатку зна-ходилася у замковій каплиці, з якої була перенесена, скоріш за все, разом із реліквіями св. Боніфатія до парафіяльного костелу. У 1639 р. луцьким єпископом Єнджеєм Гембицьким була призначена комісія, в якій теж засідав о. Ян Бросціуш, для підтвердження чудес, які відбувалися за посередництвом ікони. Ікона була визнана чудотворною.
——————————
Чудотворная икона Матери Божьей Клеванской сначала находилась в замковой часовне, из которой была перенесена, скорее всего, вместе с реликвиями св. Бонифация в приходской костел. В 1639 году луцким епископом Енджеем Гембицкий была назначена комиссия, в которой тоже заседал в. Ян Бросциуш, для подтверждения чудес, которые происходили при посредничестве иконы. Икона была признана чудотворной.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/KLEVAN_kostel/IMG_5225_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/KLEVAN_kostel/IMG_5226_5234_middle.jpg

Ще в першій третині ХХ ст. храм прикрашав чималих розмірів вівтарний образ пензля Карла Дольче, майстра болонської школи XVII ст.
——————————
Еще в первой трети ХХ ст. храм украшал немалых размеров алтарный образ кисти Карла Дольче, мастера болонской школы XVII ст.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/KLEVAN_kostel/IMG_5235_5237_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/KLEVAN_kostel/IMG_5238_5240_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/KLEVAN_kostel/IMG_5242_5254_middle.jpgПізніше, трохи південніше біля костелу була споруджена мальовнича дзвіниця, що складається з двох ярусів, вершину якої прикрасили красивим декоративним ліхтариком. Освячення храму відбулося лише в 1637 році.
——————————
Позднее, немного южнее у костела была сооружена живописная колокольня, состоящая из двух ярусов, вершину которой украсили красивым декоративным фонариком. Освящение храма состоялось только в 1637 году.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/KLEVAN_kostel/IMG_5257_middle.jpg
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/KLEVAN_kostel/IMG_5261_5263_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/KLEVAN_kostel/IMG_5264_middle.jpg

Під кінець XIX ст. костел почав занепадати; у 1901 р. був відреставрований. У міжвоєнний період місцева парафія нараховувала бл. 2200 віруючих. Останній передвоєнний парох Клевані, о. Олександр Пєжхала (1890-1964), побоюючись радянських репресій, у вересні 1939р. виїхав до центральної Польщі; вікарій о. Станіслав Солтис, попереджений про його запланований арешт, теж покинув Клевань. На прохання віруючих парохом місцевої парафії став о. Петро Сонсядек з Сарн, який влітку 1944 р. пішов добровольцем у Польське Народне Військо. Після виселення поляків з Клевані в травні 1945 р. парафію обслуговували священики із Рівненського деканату. Польські переселенці забрали із собою більшу частину рухомого майна костелу (в т.ч. ікону Матері Божої Клеванської, реліквії св. Боніфатія, монстранції, чаші, хоругви. Хресну Дорогу, ризи, літургійні книги та ін.). Так ці речі потрапили до костелу св. Миколая в Сквєжині біля Гожова Великопольського.
——————————
К концу XIX в. костел начал приходить в упадок; в 1901 был отреставрирован. В межвоенный период местная приход начисчитывал около 2200 верующих. Последний предвоенный настоятель Клевани, о. Александр Пежхала (1890-1964), опасаясь советских репрессий, в сентябре 1939г. уехал в центральную Польшу; викарий о. Станислав Солтис, предупрежденый о планируемом аресте, тоже покинул Клевань. По просьбе верующих настоятелем местного прихода стал о. Петр Сонсядек из Сарн, который летом 1944 ушел добровольцем в Польское Народное Войско. После выселения поляков из Клевани в мае 1945 года приход обслуживали священники из Ровенского деканата. Польские переселенцы забрали с собой большую часть движимого имущества костела (в т.ч. икону Божьей Клеванской, реликвии св. Бонифация, монстранции, чаши, хоругви. Крестный Путь, ризы, Литургийных книги и др.). Так эти вещи попали в костел св. Николая в Сквежини у Гожова Великопольского.
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/KLEVAN_kostel/IMG_5266_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/KLEVAN_kostel/IMG_5267_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/KLEVAN_kostel/IMG_5268_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/KLEVAN_kostel/IMG_5269_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/KLEVAN_kostel/IMG_5270_middle.jpg

Після виїзду більшості поляків з Клевані костел було замкнено, а його приміщення віддано місцевому технікуму. Потім певний час тут містилися склади. Поволі храм руйнувався, на поч. 90-х рр. стан його був трагічний: зруйнований дах, підмоклі стіни, штукатурка відпадала, вибиті вікна та двері, підлога пов-ністю згнила. Весь інтер’єр був знищений, особливий вандалізм видно всередині будівлі.
——————————
После выезда большинства поляков с Клевани костел был закрыт, а его помещение отдано местному техникуму. Потом некоторое время здесь находились склады. Медленно храм разрушался, нач. 90-х годов состояние его было трагичен: разрушена крыша, подмокшие стены, штукатурка отпадала, выбиты окна и двери, пол полностью сгнил. Весь интерьер был уничтожен, особый вандализм видно внутри здания.
захрістя


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/KLEVAN_kostel/IMG_5275_middle.jpg

За часів Радянського Союзу костел, як і більшість релігійних об'єктів, припиняв свою діяльність. За десятки років його чудова будівля значно постаріла, що позначилося негативно не тільки на архітектурному ансамблі храму, а й на його унікальному інтер'єрі. На щастя для всіх поціновувачів старовинної релігійної архітектури, костел активно відновлюється, щоб, як і раніше, збирати в своїх живописних стінах віруючих з різних куточків нашої країни та зарубіжжя.
——————————
Во времена Советского Союза костел, как и большинство религиозных объектов, приостанавливал свою деятельность. За десятки лет его чудесное здание значительно обветшало, что сказалось негативно не только на архитектурном ансамбле храма, но и на его уникальном интерьере. К счастью для всех ценителей старинной религиозной архитектуры, костел активно восстанавливается, чтобы, как и прежде, собирать в своих живописных стенах верующих из разных уголков нашей страны и зарубежья.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/KLEVAN_kostel/IMG_5313_5324_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/KLEVAN_kostel/IMG_5310_5312_middle.jpgВ даний час Благовіщенський костел належить католицькій церкві. У ньому ведуться реставраційні роботи, щоб повернути будівлі колишню привабливість, велич і архітектурну пишність. Храм являє собою високу цінність як з архітектурної і релігійної, так і з історичної точки зору. Його відвідує безліч віруючих, які бажають познайомитися з його неповторною енергетикою і історичним багатством.
——————————
В настоящее время Благовещенский костел принадлежит католической церкви. В нем ведутся реставрационные работы, чтобы возвратить зданию былую привлекательность, величие и архитектурное великолепие. Храм представляет собой высокую ценность как с архитектурной и религиозной, так и с исторической точки зрения. Его посещает множество верующих, которые желают познакомиться с его неповторимой энергетикой и историческим богатством.


Благовіщенський костел діючий. У ньому регулярно проводяться богослужіння, на які зможе потрапити будь-хто. Тут можна не тільки познайомитися з божественним, а й відкрити для себе найпотаємніші куточки власної душі.
——————————
Благовещенский костел действующий. В нем регулярно проводятся богослужения, на которые сможет попасть любой желающий. Здесь можно не только соприкоснуться с божественным, но и открыть для себя самые сокровенные уголки собственной души.

трохі історії/немного истории

1919-1921


Klewań, 1993 r. Msza św. odpustowa wewnątrz zniszczonego kościoła z 1630 r. Własność M. Matyjaszewskiej.

погляд на останок/взгляд на прощанье

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/KLEVAN_kostel/IMG_5327_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/KLEVAN_kostel/IMG_5333_5335_middle.jpg

погляд на костел з небес/взгляд на костел с небес

Джерела/источники:
http://photohunt.org.ua/Klevan.html
http://hotels24.ua/news/Благовещенский-костел-Клевань-10231666.html
http://www.wolaniecom.parafia.info.pl/?p=main&what=70
http://www.kresy.pl/kresopedia,architektura,swiatynie?zobacz/klewan-kosciol-parafialny,115#f,115
http://polona.pl
ну как то так =))
Tags: Волинщина, Волыньщина, костел, реставрация
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 2 comments