m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Верхівка. Палац Собанських/Наследие. Верховка. Дворец Собанских.

Верховка - Верхівка - Wierzchowka

Тростянецький район Вінницької області/Тростянецкий район Винницкой области
раніше - містечко Верхівка Брацлавського повіту Подільської губернії/ранее  — местечко Верховка Брацлавского уезда Подольской губернии

Текст і частина фотографій наведених у даній статті використані з люб'язного дозволу Сергія Котелко, з його розповіді, після відвідин 12 жовтня 2008 і 26 вересня 2009 Верхівки. Текст з того часу не втратив актуальності. Мої фотографії квітня 2015, як завжди, доповнять розповідь.
----------
Текст и часть фотографий приведенных в данной статье использована с любезного разрешения Сергея Котелко, из его рассказа, после посещений 12 октября 2008 и 26 сентября 2009 Верховки. Текст с того времени не потерял актуальности. Мои фотографии апреля 2015 года, как всегда, дополнят повествование.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/VERKHOVKA/file22_middle.png

Після занепаду і печалі, побаченої нами в сусідній Ободівці, де колишня велич архітектури та роду власників тепер тільки вгадується, проїхавши всього якихось вісім кілометрів, потрапити в практично не зворушений часом прекрасний палац - це з розряду фантастики. Але ми ж для того і є, щоб казку робити буттям - і ось, ми у Верхівці!
——————————
После разрухи и печали, уведенной нами в соседней Ободовке, где былое величие архитектуры и рода владельцев теперь только угадывается, проехав всего каких-то восемь километров, попасть в практически не тронутый временем прекрасный дворец — это из разряда фантастики. Но мы ж для того и есть, чтоб сказку делать былью — и вот, мы в Верховке!
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/VERKHOVKA/file6_middle.png

Поблукавши по поганих дорогах і двічі звернув не туди, ми переїхали через міст і побачили ось це диво. Попереду нас чекав чудово оформлений в'їзд до маєтку, з прівратним будиночком, який власно сам міг би цілком зійти за палац
——————————
Поблуждав по плохим дорогам и дважды свернув не туда, мы переехали через мост и увидели вот это чудо. Впереди нас ждал великолепно оформленный въезд в имение, с привратным домиком, который уже мог бы вполне сойти за дворец
 

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/VERKHOVKA/IMG_2_5_middle.png

По-моєму дивовижний сільський поміщицький пейзаж.
——————————
По-моему чудесный сельский помещичий пейзаж.
 
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/VERKHOVKA/file9_middle.png

Красива стіна червоного, саме червоної цегли огороджує володіння уздовж старої дороги.
——————————
Красивая стена красного, именно красного кирпича огораживает владения вдоль старой дороги
 

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/VERKHOVKA/file8_middle.png

Стіна закінчується вежею, що стоїть на березі.
——————————
Стена заканчивается башней, стоящей на берегу.
 переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/VERKHOVKA/file7_middle.pngПройшовши ворота потрапляєш в прекрасний парк, вузька головна алея якого веде прямо до палацу, розташованому на пагорбі.
——————————
Пройдя ворота попадаешь в прекрасный парк, узкая главная алея которого ведет прямо ко дворцу, расположенному на холме
 
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/VERKHOVKA/file10_middle.pngГерб Собанських (Юнак)/Герб Собанских (Юноша)
 переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/VERKHOVKA/file11_middle.pngГанок, що виходить в парк. Коли спочатку бачиш палац, не чекаєш ще, яким буде його головний фасад.
——————————
Крыльцо, выходящее в парк. Когда вначале видишь дворец, не ожидаешь еще, каким будет его главный фасад.
 

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/VERKHOVKA/file12_middle.png
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/VERKHOVKA/file13_middle.pngОсь він, головний фасад палацу у Верхівці! Франція, та й годі!)
——————————
Вот он, главный фасад дворца в Верховке! Франция, да и только!)
 
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/VERKHOVKA/file23_middle.png

Палац по наших мірках у відмінному стані, навколо клумби з квітами - видно, що навчальний заклад, в ньому розташований, намагається доступними засобами підтримувати красу.

——————————
Дворец по нашим меркам в отличном состоянии, вокруг клумбы с цветами — видно, что учебное заведение, в нем расположенное, пытается доступными средствами поддерживать красоту.
 


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/VERKHOVKA/file38_middle.png

Головний фасад і головний вхід до палацу. У палаці цілих чотири ганка, на кожній стороні, хоча він не дуже великий. Думаю це пов'язано з особливостями власників. Їх було двоє. Два брата Собанських.
——————————
Главный фасад и главный вход во дворец. Во дворце целых четыре крыльца, на каждой стороне, хотя он не слишком большой. Думаю это связано с особенностями владельцев. Их было двое. Два брата Собанских.

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/VERKHOVKA/file43_middle.png


зосереджуємо увагу на п'ятикутну зірку .../состредотачиваем внимание на пятиконечную звезду...

Фігури лицарів охороняють головний вхід
——————————
Фигуры рыцарей охраняют главный вход
 переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/VERKHOVKA/file25_middle.png

Верхівка ймовірно була заснована в 1600-му році, хоча особливо точних даних немає. Проте є легенда, з якої випливає, що своїм виникненням Верхівка була зобов'язана підприємницькому духу - колись через ці місця тягнувся "чумацкій шлях" до Чорного моря - тут слідували вервечки обозів, возів і т.п. Заповзятливий єврей заснував тут невелику корчму, "коршомку". Місце ставало популярним і незабаром "коршомка" перетворилася на повноцінну корчму, біля неї з'являються безліч єврейських крамниць, торгуючими тим, що потрібно в дорозі. Повшльно це перетворюється на єврейське містечко, селище. Чумаки роблять його постійним пунктом своїх зупинок. Така ось легенда. * Розташувалася Верхівка при злитті річок Дохно і БЕРЛАДИНКА, знайомої нам по Ободівці. Давнє володіння Потоцьких (Potocki), потім перейшло до Собанських (Sobański). Поблизу Верхівці були укріплення, збудовані Богданом Хмельницьким в 1654 році. Довгий час Верхівка входила в Ободовский ключ і розділяла з Ободівка спільну історію. З початку XIХ століття користується правами містечка. У 1857 році у Верхівці налічувалося 415 дворів і 2973 мешканьця, з яких 722 єврея. Наприкінці 1880-х було вже 357 дворів і 2467 мешканцшв, з яких 690 євреї **. Цікаво що зараз у Верхівці числиться 1261 мешканець - тенденція до скорочення населення триває.
——————————
Верховка вероятно была основана в 1600-м году, хотя особо точных данных нет. Зато есть легенда, из которой следует, что своим возникновением Верховка была обязана предпринимательскому духу — когда-то через эти места тянулся "чусацкий шлях" к Черному морю — здесь следовали вереницы обозов, телег и т.п. Предприимчивый еврей основал тут небольшую корчму, "коршомку". Место становилось популярным и вскоре "коршомка" превратилась в полноценную корчму, около нее появляются множество еврейских лавок, торгующими тем, что нужно в дороге. Мало по малу этот превращается в еврейское местечко, поселок. Чумаки делают его постоянным пунктом своих остановок. Такая вот легенда.* Расположилась Верховка при слиянии рек Дохны и Берладинки, знакомой нам по Ободовке. Давнее владение Потоцких (Potocki), затем перешедшее к Собанским (Sobański). Близ Верховки были укрепления, построенные Богданом Хмельницким в 1654 году. Довгий час Верхівка входила в Ободовський ключ і розділяла з Ободівка спільну історію. Долгое время Верховка входила в Ободовский ключ и разделяла с Ободовкой общую историю. С начала XIХ века пользуется правами местечка.  В 1857 году в Верховке насчитывалось 415 дворов и 2973 жителя, из которых 722 еврея. В конце 1880-х было уже 357 дворов и 2467 жителей, из которых 690 евреи**. Интересно что сейчас в Верховке числится 1261 житель — тенденция к сокращению населения продолжается.

* Праці Подільського єпархіального історико-статистичного комітету/Труды Подольского епархиального историко-статистического комитета, 1901, стр 151-152.
**  Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich 
 
Панорама Верхівці. 1914 рік/Панорама Верховки. 1914 год.
 
У своїй розповіді про сусідню Баланівку я описував її власника, Ієроніма Собанського (Hieronim Sobański) - чоловіка музи Пушкіна Кароліни Собанської (Karolina Sobańska), і, за однією з версій, засновницю одеського курорту Королин-Бугаз. Ієронім, мав велике хліборобне підпріемство в Одесі, залишив нам (в Одесі) величезні "Собанські казарми" і Собанський провулок. Ієронім і був першим з Собанських, що володіли Верхівкою. Розлучившись із Королин, Ієронім одружився вдруге на Анні Дзіржек (Anna Dzierzek h. Nieczuja) від якої мав зокрема сина Станіслава (Izydor Stanisław Sobański) (1828 (7?) - 1884 (6?)), який володів Верхівкою після батька. Проте ніякої садиби у Верхівці ні при Ієронімі, ні при Станіславі не було. Станіслав Іеронімович в 1852 році одружився на графині Теклі Єфросинії Тишкевич (Tekla Tyszkiewicz-Łohojska h. Leliwa), яка подарувала Станіславу трьох дітей - двох синів - Вітольда Станіславовича (Witołd Sobański) і Генріха Станіславовича (Henryk Sobański) і дочку, Єфросинію-Марію ( Eufrozyna-Maria Tyszkiewicz-Łohojska h. Leliwa). Ієронім, і сам Станіслав Іеронімович поховані поблізу звідси, у Чечельнику, в тамтешній усипальниці Собанських.
У Чечельнику же, в костелі, вінчалися колись мої прабабуся і прадідусь ... Хоча до чого це я ...
——————————
В своем рассказе о соседней Балановке я описывал ее владельца, Иеронима Собанского (Hieronim Sobański) — мужа музы Пушкина Каролины Собанской (Karolina Sobańska), и, по одной из версий, основательницы одесского курорта Королино-Бугаз. Иероним, имел обширное хлебное дело в Одессе, оставивил нам (в Одессе) огромные "Собанские казармы" и Собанский переулок. Иероним и был первым из Собанских, владевших Верховкой. Разведясь с Королиной, Иероним женился второй раз на Анне Дзиржек (Anna Dzierzek h. Nieczuja) от которой имел в том числе сына Станислава (Izydor Stanisław Sobański) (1828(7?)- 1884(6?)), владевшего Верховкой после отца. Однако никакой усадьбы в Верховке ни при Иерониме, ни при Станиславе не было. Станислав Иеронимович в 1852 году женился на графине Текле Ефросинии Тышкевич (Tekla Tyszkiewicz-Łohojska h. Leliwa), которая подарила Станиславу троих детей — двух сыновей — Витольда Станиславовича (Witołd Sobański) и Генриха Станиславовича (Henryk Sobański) и дочь, Ефросинью-Марию (Eufrozyna-Maria Tyszkiewicz-Łohojska h. Leliwa). Иероним, и сам Станислав Иеронимович похоронены недалеко отсюда, в Чечельнике, в тамошней усыпальнице Собанских.
В Чечельнике же, в костеле, венчались когда то мои прабабушка и прадедушка… Хотя к чему это я…


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/VERKHOVKA/IMG_14_19_middle.png

Верхівка, місць. - Подільської губ., Брацлавського повіту; 1738 мешканців, Дворів 251, православна церква, єврейські синагога і молитовний будинок, школа, 4 постояв. двору, 3 харчевні. Поблизу містечка є залишки укріплень, споруджених Богданом Хмельницьким у 1654 р .. *
* Енциклопедичний словник Брокгауза і Ефрона. Санкт-Петербург, 1890-1907
——————————
Верховка, мест. — Подольской губ., Брацлавского уезда; жит. 1738, дворов 251, православная церковь, еврейские синагога и молитвенный дом, школа, 4 постоял. двора, 3 харчевни. Близ местечка есть остатки укреплений, сооруженных Богданом Хмельницким в 1654 г.. *
* Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Санкт-Петербург, 1890—1907

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/VERKHOVKA/file27_middle.png

Після смерті Станіслава Іеронімовича, що послідувала в 1886 році * маєток достався двом його синам, які вирішили перетворити це найкрасивіше місце в одну з великих фамільних резиденцій. У 1891 році Вітольд і Генріх Станіславовичі влаштовують тут красивий парк, загальною площею в 30 гектар. Для цього був запрошений відомий майстер паркових і садових справ В. Кроненберг (Kronenberg). І незабаром ж починається будівництво палацу в стилі необароко. Архітектор, на жаль, не відомий. Палац внутрішньо поділений на дві частини, тому тут є чотири входи - по два на кожного брата). Тоді ж були збудовані вже бачені нами романтичні ворота, а також стайні.

* Напис на надгробній плиті Станіслава Іеронімовіча Собанського в Чечельнику. Польські джерела дають іншу дату - 1884.
——————————

После смерти Станислава Иеронимовича, последовавшей в 1886 году* имение досталость двум его сыновьям, решившим превратить это красивейшее место в одну из больших фамильных резиденций. В 1891 году Витольд и Генрих Станиславовичи устраивают тут красивейший парк, общей площадью в 30 гектар. Для этого был приглашен известный мастер парковых и садовых дел В. Кроненберг (Kronenberg). И вскоре же начинается строительство дворца в стиле необарокко.  Архитектор, к сожалению, не известен. Дворец внутренне поделен на две части, поэтому тут есть четыре входа — по два на каждого брата). Тогда же были выстроены уже виденные нами романтические ворота, а также конюшни.

*  надпись на надгробной плите Станислава Иеронимовича Собанского в Чечельнике. Польские  источники  дают другую дату — 1884 год.
 

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/VERKHOVKA/file25_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/VERKHOVKA/file26_middle.png

Брати Вітольд і Генрик були погодками, 1854 і 1855 народження відповідно. Вони обидва не були одружені. Тільки не варто їм приписувати вже сподіваюся старомодні нетрадиційні потяги - серед мешканців Верхівці збереглися додання, як чоловіки (!) водили до них своїх дружин на ніч ... Ну і звичаї у них там були.
Ось що пише про це Володимир Шмерлінг (Viktor Schmerling)
"Дружно жили з дівками холостяки Сабанські.
- Вони всіх ЖІНОК ублаготворяли що називається.
У Щетиніхи був чоловік, любив чарку випити. "Якщо пан не дасть наган мені, не дасть сорочку з манжетами, так не приходь до дому", говорив він дружині. Прийшла Щетиніха до пана, сорочку і наган просить. З тих пір стали панови для чоловіків, у яких дружини на буряках працюють, щоранку по бочці вина виставляти. Юхтім - чоловік Щетиніхи ходив у сорочці з пресованими манжетами, а в базарний день розгулював по селу з наганом. Привозили чоловіки своїх ЖІНОК до воріт графським. Жінок на роботу, а самі пити йдуть.
——————————
Братья Витольд и Генрик были погодками, 1854 и 1855 года рождения соответственно. Оони оба не были женаты. Только не стоит им припысывать уже надеюсь старомодные нетрадиционные влечения — среди жителей Верховки сохранились придания, как мужья (!) водили к ним своих жен на ночь… Ну и нравы у них там были).
Вот что пишет об этом Владимир Шмерлинг (Viktor Schmerling)
"Дружно жили с девками холостяки Сабанские. 
— Они всех жинок ублаготворяли что называется. 
У Щетинихи был муж, любил чарку выпить. "Если пан не даст наган мне, не даст сорочку с манжетами, так не приходи до дому", говорил он жене. Пришла Щетиниха к пану, сорочку и наган просит. С тех пор стали пановья для мужей, у которых жены на буряках работают, каждое утро по бочке вина выставлять. Юхтим — муж Щетинихи ходил в сорочке с прессованными манжетами, а в базарный день разгуливал по селу с наганом. Привозили мужья своих жинок к воротам графским. Жинок на работу, а сами пить идут. 


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/VERKHOVKA/DJI00047_1_middle.png


Вже дуже жінки ці на мене сердиті були. Натру з ночі підлогу мастикою, а вранці дивлюся - навіть на килимах сліди босих ніг. Що за чорти ходили, думаю. А потім чую пан каже дівчатам: "не потрапляйте Івану в руки, ходити-то ходіть, та не ставайте на підлогу босими ногами" - згадує колишній лакей верховських Сабанських Тесменетский.
Якщо в селі Стратівці або Верхівці хата під залізним дахом, "бляхою", значить ходила жинка не тільки на буряки, але й до пана в спальню ". *
Сам маєток, або економія, якщо завгодно, був не найбільшим - в 1897 році за ним значилося "всього" 789 десятин землі (приблизно 800 гектар) і включав в себе крім самої Верхівці ще й сусідню Верховську Дубину - ферму, за якою значилося ще 581 десятина *. У 1914 році вона трохи збільшилася - за Верхівкою значилося вже 893 десятини **.
——————————

Уж очень жинки эти на меня сердиты были. Натру с ночи пол мастикой, а утром гляжу — даже на коврах следы босых ног. Що за черти ходили, думаю. А потом слышу пан говорит девчатам: "не попадайтесь Ивану в руки, ходить-то ходите, да не становитесь на пол босыми ногами" — вспоминает бывший лакей верховских Сабанских Тесменетский.
Если в селе Стратевке или Верховке хата под железной крышей, "бляхой", значит ходила жинка не только на буряки, но и к пану в спальню".*
Само имение, или экономия, если угодно, было не самое большое — в 1897 году за ним числилось "всего" 789 десятин земли (примерно 800  гектар) и включало в себя помимо самой Верховки еще и соседнюю Верховскую Дубину — ферму, за которой числилось еще 581 десятина*. В 1914 году оно немного увеличилось — за Верховкой числилось уже 893 десятины**.
 


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/VERKHOVKA/DJI00049_1_middle.png

А ось що пише про них у своїх спогадах їх далекий родич Леон Липківський:
"Станіслав Собанський залишив двох синів: Генріха і Вітольда, які жили дуже усамітнено в резиденції, ними самими ж побудованої; своєю працею і хазяйновитістю вони примножили батьківський наділ, і не раз приходили на допомогу знайомим землевласникам у важкий для них час, позичаючи грошима на тривалий строк та під дуже маленький відсоток, при цьому абсолютно не афішуючи це "
* Moje Wspomneienia. 1849-1912. Krakow, 1913. репринт. стор 106-107
——————————
А вот что пишет о них в своих воспоминаниях их дальний родственник Леон Липковский:
"Станислав Собанский оставил двух сыновей: Генриха и Витольда, которые жили очень уединенно в резиденции, ими самими же построенной; своим трудом и хозяйственностью они приумножили отцовский надел, и не раз приходили на помощь знакомым землевладельцам в трудное для них время, ссужая деньгами на длительный срок и под очень маленький процент, при этом совершенно не афишируя это"
*Moje Wspomneienia. 1849-1912. Krakow, 1913. репринт. стр 106-107
 переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/VERKHOVKA/file28_middle.png

Крім маєтку, у Верхівці, до кінця XIX століття була православна церква, синагога і ще один єврейський молитовний будинок. У 1871 році була відкрита однокласна школа Міністерства Народної освіти, на кінець 1880-х там було 2 вчителі і 50 учнів. У 1901 році вчителями були священик Овсій Михайлович Глованский і вчитель Сергій Дмитрович Гадзінський. Крім цієї школи, існували ще дві школи грамоти - для хлопчиків і дівчаток.
Був у Верхівці пивоварний завод, водяний млин, 63 ремісника і поштова станція. Верхівка мала власного міщанського старосту - ним був в 1901 році Азріль Шимонович Мельников.
У 1884 році у Верхівці була побудована кам'яна п'ятикупольна церква в ім'я з дзвіницею. Будівництво велося на пожертвування місцевих парафіян і допомогу від скарбниці. Освячена була в ім'я Св. Апостола Іоанна Богослова. До 1888 року парафіян, серед яких були і жителі сусідньої Малої Стратіївка налічувалося 3 471 душа.Церква мала в користуванні 67 десятин землі. Церква ця повідомимо є і зараз - за описом вона збігається з тим, що ми бачили в Малій Стратіївці. Якщо я раптом помилився в атрибутуванні її місця розташування - виправлю.

* Володимир Шмерлінг. "Повість про Бессарабської комуни”
** Помісної землеволодіння в Подільській Губернії. Упорядник - В.К. Гульдман, 1898 рік
*** Список землевласників Брацлавського повіту на 1914
——————————
Помимо имения, в Верховке, к концу XIX века имелась православная церковь, синагога и еще один еврейский молитвенный дом. В 1871 году была открыта одноклассная школа Министерства Народного просвещения, на конец 1880-х там было 2 учителя и 50 учеников. В 1901 году учителями были священик Евсей Михайлович Глованский и учитель Сергей Дмитриевич Гадзинский.  Помимо этой школы, существовали еще две школы грамоты — для мальчиков и девочек.
Был в Верховке пивоваренный завод, водяная мельница, 63 ремесленника и почтовая станция.  Верховка имела собственного мещанского старосту — им  был в 1901 году Азриль Шимонович Мельников.
В 1884 году в Верховке была построена каменная пятикупольная церковь во имя с колокольней. Строительство велось на пожертвования местных прихожан и помощь от казны. Освящена была во имя Св. Апостола Иоанна Богослова. К 1888 году прихожан, среди которых были и жители соседней Малой Стратиевки насчитывалось 3471 душа.Церковь имела в пользовании 67 десятин земли. Церковь эта повидимому есть и сейчас — по описанию она совпадает с тем, что мы видели в Малой Стратиевке. Если я вдруг ошибся в атрибутировании ее местоположения — исправлю.

*   Владимир Шмерлинг. "Повесть о Бессарабской коммуне"
** Поместное землевладение в Подольской Губернии. Составитель — В.К. Гульдман, 1898 год
*** Список землевладельцев Брацлавского уезда на 1914 год
 
Парковий фасад палацу, протилежний головному. Тут ганок з терасою, досить великий.
——————————
Парковый фасад дворца, противоположный главному. Тут крыльцо с террасой, довольно большой.
 

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/VERKHOVKA/file31_middle.png


Цю сторону лицарі не охороняють, зате прикрашають вази.
——————————
Эту сторону рыцари не охраняют, зато украшают вазы.
 


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/VERKHOVKA/file42_middle.pngТут є щось італійське ...
——————————
Тут есть что-то итальянское…
 
Ці балкони були закладені при капітальному ремонті будівлі в 1958 році. У 1954 в будівлі був повністю відремонтований дах.
——————————
Эти балконы были заложены при капитальном ремонте здания в 1958 году. В 1954 в здании была полностью отремонтирована крыша.
 переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/VERKHOVKA/file30_middle.pngВід ганку в парк вели сходи. Її ще можна побачити крізь зарощі.
——————————
От крыльца в парк вела лестница. Ее еще можно увидеть сквозь заросли.
 

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/VERKHOVKA/file29_middle.png

А далі у парку можна знайти залишки від фонтану/А дальше в парке можно найти остатки от фонтана.
 


Ось що пише про парк у Верхівці відомий збірник "Пам'ятки містобудування і архітектури Української РСР":
"Планувальне рішення парку визначалося характером побудови пейзажу в бік ставку, за яким на пологому схилі розмістилося село Верхівка. Велику увагу приділено підбору і розміщенню рослин уздовж головної алеї, криволінійна форма якої дозволяє послідовно розгортати видові перспективи. Парк добре зберігся, в ньому особливо ефектні посадки бука, дуба, ялини, сосни, ялиці, явора, платана. Це добре організований комплекс, в якому глибоко промірковани всі сторони композиційного рішення пейзажу ".
* Пам'ятники містобудування та архітектури Української РСР. Головний редактор: Н. Л. Жаріков
——————————
Вот что пишет о парке в Верховке известный сборник "Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР" :
"Планировочное решение парка определялось характером построения пейзажа в сторону пруда, эа которым на пологом склоне разместилось село Верховка. Большое внимание уделено подбору и размещению растений вдоль главной аллеи, криволинейная форма которой позволяет последовательно разворачивать видовые перспективы. Парк хорошо сохранился, в нем особенно эффектны посадки бука, дуба, ели, сосны, пихты, явора, платана. Это хорошо организованный комплекс, в котором глубоко продуманы все стороны композиционного решения пейзажа".
* Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР. Главный редактор: Н. Л. Жариков


Доля братів Собанських була трагічна. У 1919 році вони обидва виїхали в маєток Волочиськ, що належало Леону Ледоховському. Там, разом з господарем маєтку, вони були розстріляні.
Якщо пройти вздовж головного фасаду палацу, в глибині парку видно палацові стайні.
——————————
Судьба братьев Собанских была трагична. В 1919 году они оба выехали в имение Волочиск, принадлежавшее Леону Ледоховскому. Там, вместе с хозяином имения, они были расстреляны.
Если пройти вдоль главного фасада дворца, в глубине парка видны дворцовые конюшни
 
Побудовані в один час з палацем і воротами, вони виконані в тому ж стилі необорокко.
——————————
Построенные в одно время с дворцом и воротами, они выполнены в том же стиле необорокко.
 


Дах стаєнь підтримується і прикрашається великими дерев'яними кронштейнами.
——————————
Крыша конюшен поддерживается и украшается большими деревянными кронштейнами.
 
ще декилька кадрів/еще несколько кадров
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/VERKHOVKA/file44_middle.png

погляд з неба/взгляд с небес


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/VERKHOVKA/DJI00038_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/VERKHOVKA/DJI00039_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/VERKHOVKA/DJI00041_middle.png
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/VERKHOVKA/DJI00042_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/VERKHOVKA/DJI00044_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/VERKHOVKA/DJI00047_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/VERKHOVKA/DJI00049_middle.png

ось такою вийшла розповідь про Верхівку/вот таким получился рассказ о ВерховкеЩе раз висловлюю подяку за можливість використовувати текст і фотоматеріли Сергію Котелко і його сайту http://sergekot.com/verhovka/, де за посиланням ви можете дізнатися про Верхівку. знімки зроблені 12 жовтня 2008 і 26 вересня 2009, 12 квітня 2015 року.
----------
Еще раз выражаю благодарность за возможность использовать текст и фотоматериалы Сергею Котелко и его сайту http://sergekot.com/verhovka/, где по ссылке вы можете узнать о Верховке. Снимки сделаны 12 октября 2008 и 26 сентября 2009, 12 апреля 2015 года.
ну как то так =))
Tags: Винничина, Віннічина, дворец, палац
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments