m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Київ. 1912. Частина 3/Наследие. Киев. 1912. Часть 3.

початок/начало - http://m-a-d-m-a-x.livejournal.com/244510.html

фотографії клікабельні/фотографии кликабельны31. Царський палац. Він же Маріїнський. Під час Громадянської війни Маріїнський палац використовувався як військовий штаб. У пізніх 1920-х будівля належала сільськогосподарській школі, пізніше стало музеєм. Під час Великої Вітчизняної війни палац сильно постраждав і був відреставрований наприкінці 1940-х. Ще одна велика реставрація була проведена в 1980-х.
----------
31. Царский дворец. Он же Мариинский. Во время Гражданской войны Мариинский дворец использовался как военный штаб. В поздних 1920-х здание принадлежало сельскохозяйственной школе, позже стало музеем. Во время Великой Отечественной войны дворец сильно пострадал и был отреставрирован в конце 1940-х. Ещё одна крупная реставрация была произведена в 1980-х.32. Імператорська Олександрівська Гімназія. Після революційних подій 1917 р. року припинила своє існування. Зараз - Жовтий копус Київського національного університету.
----------
32. Императорская Александровская Гимназия. После революционных событий 1917 года прекратила своё существование. Сейчас - Жёлтый копус Киевского национального университета.33. Нікольський фортечні ворота. У 1934-36 роках проїзди воріт були закладені.
----------
33. Никольские крепостные ворота. В 1934–36 годах проезды ворот были заложены.34. Міський музей. Сьогодні - Національний художній музей України - музей українського мистецтва.
----------
34. Городской музей. Сегодня - Национальный художественный музей Украины - музей украинского искусства.35. Педагогічний музей цесаревича Олексія. З 1924 року в будівлі музею став повновладним господарем ідеологічно вірний Музей революції, який, починаючи з 1937 року, буде існувати до 1982 року в якості української філії музею В.І.Леніна. Фактично будівлю у Педагогічного музею відібрали, і в 1934 році він припинив своє існування - експозиція була розграбована, фонди загублені. Другим народженням або відродженням музею можна вважати 1948, коли він знову відновив свою діяльність в якості Республіканського педагогічного музею. Але тільки в 1992 році Педагогічний музей зміг повернутися в свої рідні стіни на вулиці Володимирській, хоча і не на всю колишню площу.
----------
35. Педагогический музей цесаревича Алексея. С 1924 года в здании музея стал полновластным хозяином идеологически верный Музей революции, который, начиная с 1937 года, будет существовать до 1982 года в качестве украинского филиала музея В.И.Ленина. Фактически здание у Педагогического музея отобрали, и в 1934 году он прекратил свое существование – экспозиция была разграблена, фонды утеряны. Вторым рождением или возрождением музея можно считать 1948 год, когда он вновь возобновил свою деятельность в качестве Республиканского педагогического музея. Но только в 1992 году Педагогический музей смог вернуться в свои родные стены на улице Владимирской, хотя и не на всю бывшую площадь.36. Міська Публічна Бібліотека. Під час Великої Вітчизняної війни будівля була спалена відступаючими фашистами. Відновлено в 1954 р. Нині тут знаходиться Національна парламентська бібліотека України.
----------
36. Городская Публичная Библиотека. Во время Великой Отечественной войны здание было сожжено отступающими фашистами. Восстановлено в 1954 г. Ныне здесь находится Национальная парламентская библиотека Украины.37. Російські купецькі збори. Літнє приміщення. У 1919 році, під час окупації Києва денікінцями, приміщення згоріло.
----------
37. Русское купеческое собрание. Летнее помещение. В 1919 году, во время оккупации Киева деникинцами, помещение сгорело.38. Міський критий ринок (Бессарабський)
----------
38. Городской крытый рынок (Бессарабский)39. Миколаєвський ланцюговий міст. 9 червня 1920 року міст був підірваний за наказом генерала Е. Ридз-Смігли відступаючими польськими військами. 10 травня 1925 року був відкритий новий міст балкової конструкції, побудований за проектом академіка Е.О. Патона на збережених опорах Ланцюгового мосту і названий на честь радянської партійної діячки Євгенії Бош. 19 вересня 1941 зруйнований остаточно, підірваний відступаючої Червоною армією. Після Великої Вітчизняної війни не відновлювався. Опори мосту збереглися до середини 1960-х років, деякий час вони використовувалися для лінії електропередач і були підірвані після спорудження моста Метро, ​​який побудували кілька північніше.
----------
39. Николаевский цепной мост. 9 июня 1920 года мост был взорван по приказу генерала Э. Рыдз-Смиглы отступавшими польскими войсками. 10 мая 1925 года был открыт новый мост балочной конструкции, построенный по проекту академика Е.О. Патона на сохранившихся опорах Цепного моста и названный в честь советской партийной деятельницы Евгении Бош. 19 сентября 1941 года разрушен окончательно, взорван отступающей Красной армией. После Великой Отечественной войны не восстанавливался. Опоры моста сохранились до середины 1960-х годов, некоторое время они использовались для линии электропередач и были взорваны после сооружения моста Метро, который построили несколько севернее.40. Вид на Поділ з Володимирської гірки
----------
40. Вид на Подол с Владимирской горы41. Михайлівський підйом з загальним видом на Поділ
----------
41. Михайловский подъём с общим видом на Подол42. Хрещатик
----------
42. Крещатик43. Братський монастир і Духовна Академія. Зруйнований більшовиками в 1935 році.
----------
43. Братский монастырь и Духовная Академия. Разрушен большевиками в 1935 году.44. Панорама Царської площі з першим на території Російської імперії трамваєм.
----------
44. Панорама Царской площади с первым на территории Российской империи трамваем.


Авторы фотографий "Гудшон и Губчевский"

джерело/источник - наблюдизмЫ и размЫшлизмЫ

фотобонус


Києво-Печерська лавра Київ 1888/Киево-Печерськая лавра Киев 1888
ну как то так =))
Tags: Киев, Київ, старые фотографии, старі фотографії
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments