m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Покровський монастир. Погляд з небес/Наследие. Покровский монастырь. Взгляд с небес.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/JANUARY/PokrovskyMonastyr/DJI00052_middle.png

Покровський монастир у Києві - православний жіночий монастир в Київській єпархії Української православної церкви (неофициальное уточнение - Московского Патриархата). Варіанти найменування - Києво-Покровський монастир, монастир Покрова божої матері. Первинне найменування - Київський Покровський жіночий чернецький монастир. Розташований за адресою: Київ, Бехтерівський провулок, 15.
Заснований 11 січня 1889 великою княгинею Олександрою Петрівною Романовою (у дівоцтві Олександра-Фредерика-Вільгельміна Ольденбурзька, у чернецтві - Анастасія).
—————
Покро́вский монасты́рь в Киеве — православный женский монастырь в Киевской епархии Украинской православной церкви (неофіційне уточнення - Московського Патріархату). Варианты наименования — Киево-Покровский монастырь, монастырь Покрова Божьей Матери. Первоначальное наименование — Киевский Покровский женский общежительный монастырь. Расположен по адресу: Киев, Бехтеревский переулок, 15.
Основан 11 января 1889 года великой княгиней Александрой Петровной Романовой (в девичестве Александра-Фредерика-Вильгельмина Ольденбургская, в иночестве — Анастасия).


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/JANUARY/PokrovskyMonastyr/DJI00053_middle.pngІсторія
У 1881 році велика княгиня Олександра Петрівна, будучи вигнаної з будинку своїм чоловіком, покинула Петербург і оселилася в Києві, де приступила до здійснення своєї думки створення чернечої общини. Остання замислювалася нею не тільки як жіночий монастир, але і як лікувальний заклад для бідних, в якому роль молодшого медичного персоналу виконували б черниці і послушниці монастиря. Великій княгині вдалося реалізувати задумане, пожертвувавши новому монастирю всі свої кошти (частину коштів пожертвувала також її сім'я). Протягом приблизно 20 років (1889-1911) на території монастиря було побудовано близько 30 будівель - церкви, церковно-приходська школа з гуртожитком, корпуси для сестер, золотошвейні і іконописні майстерні, готель. У тому числі були побудовані і лікувальні установи - безкоштовна лікарня з терапевтичним і хірургічним відділеннями, притулок для сліпих і немічних, амбулаторія, аптека з безкоштовним відпуском ліків.
—————
История
В 1881 году великая княгиня Александра Петровна, будучи изгнанной из дома своим супругом, покинула Петербург и поселилась в Киеве, где приступила к осуществлению своей мысли создания монашеской общины. Последняя задумывалась ею не только как женский монастырь, но и как лечебное учреждение для бедных, в котором роль младшего медицинского персонала выполняли бы монахини и послушницы монастыря. Великой княгине удалось реализовать задуманное, пожертвовав новому монастырю все свои средства (часть средств пожертвовала также её семья). В течение примерно 20 лет (1889—1911) на территории монастыря было построено около 30 зданий — церкви, церковно-приходская школа с общежитием, корпуса для сестёр, золотошвейные и иконописные мастерские, гостиница. В том числе были построены и лечебные учреждения — бесплатная больница с терапевтическим и хирургическим отделениями, приют для слепых и немощных, амбулатория, аптека с бесплатным отпуском лекарств.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/JANUARY/PokrovskyMonastyr/DJI00054_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/JANUARY/PokrovskyMonastyr/DJI00056_00057_middle.png

Головним лікарем монастирської лікарні був призначений Микола Вікторович Соломка, який став головним помічником великої княгині Олександри Петрівни, активно оснащуючи лікарні монастиря сучасним обладнанням, досить сказати що перший рентгенівський апарат в Києві (і в Росії) з'явився саме в монастирській лікарні. За перше десятиліття роботи (1893-1903 роки) лікарнею скористалося 5 020 ХВОРИХ, безплатно видано більше п'яти мільйонів ліків, в хірургічному відділенні зроблено 2298 операцій. Найчастіше велика княгиня сама асистувала хірургам при операціях. В кінці XIX століття на кошти царської сім'ї були побудовані нові корпуси терапевтичної лікарні та поліклініки, після чого кількість прийнятих хворих виросло до 500 чоловік в день. Велика княгиня Олександра Петрівна померла в монастирі 13 квітня 1900 року, але здійснення її планів продовжилося і після її смерті.
—————
Главным врачом монастырской больницы был назначен Николай Викторович Соломка, который стал главным помощником великой княгини Александры Петровны, активно оснащая больницы монастыря современным оборудованием, достаточно сказать что первый рентгеновский аппарат в Киеве (и в России) появился именно в монастырской больнице. За первое десятилетие работы (1893—1903 годы) больницей воспользовалось 5020 больных, бесплатно выдано более пяти миллионов лекарств, в хирургическом отделении сделано 2298 операций. Зачастую великая княгиня сама ассистировала хирургам при операциях. В конце XIX века на средства царской семьи были построены новые корпуса терапевтической больницы и поликлиники, после чего количество принимаемых больных выросло до 500 человек в день. Великая княгиня Александра Петровна скончалась в монастыре 13 апреля 1900 года, но осуществление её планов продолжилось и после её смерти.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/JANUARY/PokrovskyMonastyr/DJI00055_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/JANUARY/PokrovskyMonastyr/DJI00058_middle.png

Проектуванням і будівництвом монастиря займався Володимир Миколайович Ніколаєв (1847-1911), єпархіальний архітектор Києва (пізніше архітектор Києво-Печерської лаври). Покровська церква і величний Нікольський собор, ескізний проект якого був складений сином великої княгині Петром Миколайовичем, були побудовані Ніколаєвим в псевдорусском стилі. Закладка Нікольського собору відбулася 21 серпня 1896 року. Перший камінь у заснування собору заклав імператор Микола II, другий - імператриця Олександра Федорівна, третій - Велика Княгиня Олександра Петрівна. Будівництво собору тривало 15 років. 9 травня 1911 єпископ Чигиринський Павло (Преображенський) освятив головний його престол. В даний час Нікольський собор має два поверхи і шість престолів.
—————
Проектированием и строительством монастыря занимался Владимир Николаевич Николаев (1847—1911), епархиальный архитектор Киева (позже архитектор Киево-Печерской лавры). Покровская церковь и величественный Никольский собор, эскизный проект которого был составлен сыном великой княгини Петром Николаевичем, были построены Николаевым в псевдорусском стиле. Закладка Никольского собора состоялась 21 августа 1896 года. Первый камень в основания собора заложил император Николай II, второй — императрица Александра Фёдоровна, третий — великая княгиня Александра Петровна. Строительство собора продолжалось 15 лет. 9 мая 1911 года епископ Чигиринский Павел (Преображенский) освятил главный его престол. В настоящее время Никольский собор имеет два этажа и шесть престолов.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/JANUARY/PokrovskyMonastyr/DJI00059_middle.png
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/JANUARY/PokrovskyMonastyr/DJI00060_middle.png

У 1925 році монастир був закритий; знову відкритий після заняття Києва німецькими військами, восени 1941 року - за клопотанням черниці Єпистимії (Самойленко) і при сприянні проживавшого тоді в Києві архієпископа Антонія (Абашидзе). У монастирі влаштував тимчасову резиденцію прибувши до Києва 18 грудня 1941 році на правах єпархіального архієрея єпископ Львівський Пантелеімон (Рудик). У 1943 році, при наближенні фронту до Києва, сестри монастиря відмовилися від евакуації і 40 днів провели у стані облоги в нижньому храмі Нікольського собору.
—————
В 1925 году монастырь был закрыт; вновь открыт после занятия Киева германскими войсками, осенью 1941 года — по ходатайству монахини Епистимии (Самойленко) и при содействии проживавшего тогда в Киеве архиепископа Антония (Абашидзе). В монастыре устроил временную резиденцию прибывший в Киев 18 декабря 1941 года на правах епархиального архиерея епископ Львовский Пантелеимон (Рудык). В 1943 году, при приближении фронта к Киеву, сёстры монастыря отказались от эвакуации и 40 дней провели на осадном положении в нижнем храме Никольского собора.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/JANUARY/PokrovskyMonastyr/DJI00061_00063_middle.png
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/JANUARY/PokrovskyMonastyr/DJI00062_middle.png

У 1943-1945 році на території монастиря працював госпіталь, в 1945-1948 - лазарет. Комітет з ремонту сильно постраждалого Нікольського собору монастиря очолила рідна сестра Патріарха Алексія (Симанського) черниця Єфросинія (Погожева); внутрішній ремонт собору був завершений до травня 1949 року, коли був освячений головний престол на честь Чудотворця Миколая. Однак зовні він залишався обезголовленим, яким став при закритті монастиря: знесені в 1920-х роках купола собору комуністична влада відновити не дозволили. У 1981 році Нікольський собор постраждав від пожежі, що трапилася від удару блискавки в дах собору. Вогонь не проник всередину храму, але при їго гасінні вода сильно пошкодила настінну штукатурку. Під час ремонту стіни і склепіння храму вперше були розписані. Свій первісний вигляд собор знайшов тільки в 2006-2010 році.
—————
В 1943—1945 году на территории монастыря работал госпиталь, в 1945—1948 — лазарет. Комитет по ремонту сильно пострадавшего Никольского собора монастыря возглавила родная сестра Патриарха Алексия (Симанского) монахиня Евфросиния (Погожева); внутренний ремонт собора был завершён к маю 1949 года, когда был освящён главный престол в честь Николая Чудотворца. Однако снаружи он оставался обезглавленным, каким стал при закрытии монастыря: снесённые в 1920-х годах купола собора коммунистические власти восстановить не позволили. В 1981 году Никольский собор пострадал от пожара, случившегося от удара молнии в крышу собора. Огонь не проник внутрь храма, но при его тушении вода сильно повредила настенную штукатурку. Во время ремонта стены и своды храма впервые были расписаны. Свой первоначальный вид собор обрёл только в 2006—2010 году.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/JANUARY/PokrovskyMonastyr/DJI00064_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/JANUARY/PokrovskyMonastyr/DJI00065_middle.png

У 1990-х роках, за кресленнями, що зберігаються в міському архіві, дерев'яний Покровський храм був перебудований у камені і розписаний всередині, відновлені його купола. Освячення храму відбулося в травні 1999 року.
—————
В 1990-х годах, по чертежам, хранящимся в городском архиве, деревянный Покровский храм был перестроен в камне и расписан внутри, восстановлены его купола. Освящение храма состоялось в мае 1999 года.
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2016/JANUARY/PokrovskyMonastyr/DJI00069_00071_middle.png

джерело/источник - wikipedia.org
ну как то так =))
Tags: Киев, взгляд с небес, монастир, монастырь, храм, церква, церковь
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 7 comments