m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Наследие. Чинадиево. Замок Сент-Миклош/Спадщина. Чинадієво. Замок Сент-Міклош.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/02. CHENANDIEVO/SanktMiklosh/DJI00700_middle.png

У 12 кілометрах на схід від Мукачева, там, де гори усе ближче підходять до річці Латориця, розташоване селище Чинадієво. Його історія тісно пов'язана з історією Мукачева. У письмових джерелах село Чинадієво вперше згадується під 1214 р. як Сент-Міклош. Ця угорська назва фігурує в офіційних документах аж до 1944 р. И походить від побудованого тут і названого ім'ям святого Миколи феодального маєтку.
--------------
В 12 километрах к востоку от Мукачево, там, где горы все ближе подходят к реке Латорица, расположен поселок Чинадиево. Его история тесно связана с историей Мукачево. В письменных источниках село Чинадиево впервые упоминается в 1214 году как Сент-Миклош. Эта венгерское название фигурирует в официальных документах вплоть до 1944 г., и происходит от построенного здесь и названного именем святого Николая феодального поместья.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/02. CHENANDIEVO/SanktMiklosh/DJI00699_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/02. CHENANDIEVO/SanktMiklosh/DJI00698_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/02. CHENANDIEVO/SanktMiklosh/IMG_0121_middle.pngУ 1264 р. король Иштван V дарує село Чинадієво магістру Аладару, королівському уповноваженому у справах до галицкого князя. Наприкінці XIV ст., у 1387 р., Чинадіївська домінія переходить у володіння магната Перені. А в XV ст. у селі будується замок власника домінії, що зберігся до наших днів. Він створений на кшталт більш древніх романських феодальних твердинь. 
----------
В 1264 г. король Иштван V дарит село Чинадиево магистру Аладару, королевскому уполномоченному по делам галицкого князя. В конце XIV в., в 1387 году, Чинадиевская доминия переходит во владение магната Перени. А в XV в. в селе строится замок владельца доминии, сохранившийся до наших дней. Он создан по типу более древних романских феодальных твердынь.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/02. CHENANDIEVO/SanktMiklosh/IMG_0122_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/02. CHENANDIEVO/SanktMiklosh/IMG_0123_0126_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/02. CHENANDIEVO/SanktMiklosh/IMG_0127_middle.pngЗовні замок схожий на неприступну фортецю – це масивна сіра двоповерхова будівля з двома кутовими триярусними вежами, товщина стін якої перевищує 1 м. Замок має форму неправильного чотирикутника, витягнутого з півночі на південь. Зверху спорудження нагадує букву «П», широку, з короткими бічними сторонами. На першому поверсі палацу – шість кімнат і один зал, що називався колись палатою, із просторим вестибулем.
--------------
Внешне замок похож на неприступную крепость - это массивное серое двухэтажное здание с двумя угловыми трехъярусными башнями, толщина стен которого превышает 1 м. Замок имеет форму неправильного четырехугольника, вытянутого с севера на юг. Сверху сооружение напоминает букву «П», широкую, с короткими боковыми сторонами. На первом этаже дворца - шесть комнат и один зал, который назывался когда-то палатой, с просторным вестибюлем.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/02. CHENANDIEVO/SanktMiklosh/IMG_0128_middle.png
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/02. CHENANDIEVO/SanktMiklosh/IMG_0129_0130_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/02. CHENANDIEVO/SanktMiklosh/IMG_0131_middle.png

Другий поверх по своєму плануванню до певної міри повторює перший – там теж шістьох кімнат, небагато менше розмірами, і великий зал. Приміщення замка перекриті сферичними зводами з розпалубками, у той час як на вежах хрестоподібний звід. З першого поверху на другий можна було потрапити дерев'яними сходами, що знаходилися всередині замка по центру будинку. Оскільки основою господарства феодала минулого були натуральні повинності селян, то в замку малися й великі підвали для збереження продуктів, зерна.
-------------
Второй этаж по своей планировке до определенной степени повторяет первый - там тоже шесть комнат, немного меньше размерами, и большой зал. Помещение замка перекрыты сферическими сводами с распалубками, в то время как на башнях крестообразный свод. С первого этажа на второй можно было попасть по деревянной лестнице, находившиеся внутри замка по центру дома. Поскольку основой хозяйства феодала прошлого были натуральные повинности крестьян, то в замке имелись и большие подвалы для хранения продуктов, зерна.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/02. CHENANDIEVO/SanktMiklosh/IMG_0132_middle.pngМайже все спорудження покрите двосхилим дахом, лише південно-східне і північно-західне крила – трискатним, а у веж – шатровий дах. Під дахом тягнеться ряд невеликих вікон-бійниць, що якби оперізують весь будинок.
------------
Почти все сооружения покрыто двускатной крышей, только юго-восточное и северо-западное крылья - трискатним, а у башен - шатровая крыша. Под крышей тянется ряд небольших окон-бойниц, которые как-бы опоясывают весь дом.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/02. CHENANDIEVO/SanktMiklosh/IMG_0133_middle.png
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/02. CHENANDIEVO/SanktMiklosh/IMG_0134_0138_middle.png

Коли домінія переходила до нового власника, мінявся й власник замка. У 1574 р. Чинадіївську домінію купив Михайло Телегді за 22 тисячі форинтів. А в 1610 р. замок хотів купити Іштван Н’ярі. З відповідним клопотанням він звернувся до короля, заявивши, що готовий сплатити 7 тисяч форинтів. Але чекати рішення купівлі він змушений був цілих 15 років! А ще через 15 років на одній зі стін замка з'явився герб, зроблений уже на замовлення родини Лоньої.
------------
Когда доминия переходила к новому владельцу, менялся и владелец замка. В 1574 г. Чинадиевскую доминию купил Михаил Телегди за 22000 форинтов. А в 1610 году замок хотел купить Иштван Ньяри. С соответствующим ходатайством он обратился к королю, заявив, что готов заплатить 7000 форинтов. Но ждать решения покупки он вынужден был целых 15 лет! А еще через 15 лет на одной из стен замка появился герб, сделанный уже по заказу семьи Лонь.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/02. CHENANDIEVO/SanktMiklosh/IMG_0140_middle.png

У 1657 р. замок був значно пошкоджений польськими військами князя Любомирського, що змусило його власників провести ґрунтовні відбудовні роботи. Але з часом замок поступово втрачає своє стратегічне значення. На початку XVIII в. спорудження перестало відповідати своєму первісному призначенню. Правда, під час антигабсбурзької війни 1703-1711 р. замок ще послужив повстанцям – сюди відступив вождь цього руху Ференц II Ракоці після поразки повсталих від австрійських військ під Мукачевом 27 червня 1703 р.
--------------
В 1657 г. замок был значительно поврежден польскими войсками князя Любомирского, что заставило его владельцев провести основательные восстановительные работы. Но со временем замок постепенно теряет свое стратегическое значение. В начале XVIII в. сооружение перестало отвечать своему первоначальному назначению. Правда, во время антигабсбургской войны 1703-1711 г. замок еще послужил повстанцам - сюда отступил вождь этого движения Ференц II Ракоци после поражения восставших от австрийских войск под Мукачево 27 июня 1703
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/02. CHENANDIEVO/SanktMiklosh/IMG_0143_middle.pngПісля закінчення останньої антигабсбурзької війни, Мукачівсько-Чинадіївська домінія (в 1612 р. у результаті об'єднання Чинадіївської і Мукачівської доміній була утворена одна – Мукачівсько-Чинадіївська) переходить у володіння австрійського імператора. У 1726 р. імператор Карл VI дарує Мукачівсько-Чинадіївську домінію, а разом з нею і сіло Чинадієво архієпископу Шенборну, рід якого володів Чинадієвом майже два століття.
----------------
После окончания последней антигабсбургской войны, Мукачево-Чинадиевская доминия (в 1612 в результате объединения Чинадиевской и Мукачевской доминий была образована одна - Мукачево-Чинадиевская) переходит во владение австрийского императора. В 1726 император Карл VI дарит Мукачево-Чинадиивскую доминию, а вместе с ней и село Чинадиево архиепископу Шенборну, род которого владел Чинадиево почти два века.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/02. CHENANDIEVO/SanktMiklosh/IMG_0145_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/02. CHENANDIEVO/SanktMiklosh/IMG_0154_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/02. CHENANDIEVO/SanktMiklosh/IMG_0148_0153_middle.png

Громадське об'єднання «Калган-А», до складу якого входять художники і краєзнавці, взяло на себе зобов'язання зберегти цей важливий пам'ятник архітектури й історії XV століття. Він міг би стати культурно-художнім центром Мукачівського району, де знаходилися б історико-краєзнавчий музей, концертний і конференц-зали, картинна галерея.
Зараз тут тривають реставраційні роботи, які проводить орендар замка, художник Йосип Бартош.
-------------
Общественное объединение «Калган-А», в состав которого входят художники и краеведы, взяло на себя обязательства сохранить этот важный памятник архитектуры и истории XV века. Он мог бы стать культурно-художественным центром Мукачевского района, где находились бы историко-краеведческий музей, концертный и конференц-залы, картинная галерея.
Сейчас здесь продолжаются реставрационные работы, которые проводит арендатор замка, художник Иосиф Бартош.

Замок до ремонта


панорами/панорамы

лицарський зал/рыцарский зал
джерела/источники
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA
http://xn--3-7sbar0a5ags5f.com/uk/kultura/muzeji-arkhitekturni-pam-yatki/item/chunadievo.html
http://www.stmiklos.com/?page_id=879

Tags: Закарпаття, Закарпатье, замок, музей
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments