m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Category:

Спадщина. Середнє. Замок. Частина 2/Наследие. Среднее. Замок. Часть 2.

початок тут/начало тут - http://m-a-d-m-a-x.livejournal.com/239906.html17 - 18 століття. Замок неодноразово змінював своїх власників через нестабільну політичну ситуацію та нескінченні австро-турецькі та австро-угорські війни.
-------------
17 – 18 века. Замок неоднократно менял своих владельцев по причине нестабильной политической ситуации и бесконечных австро-турецких и австро-венгерских войн.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/00. SREDNEE/IMG_0040_0047_middle.png

Середина 17 століття. Під впливом спалахнутої війни (1648 - 1654) під керівництвом Богдана Хмельницького (1595 - 1657) на Закарпатті активізувався рух опришків (повстанців), які доходили і до Середнього. У 1652 року зафіксовано два напади опришків на Середнє. Перший напад було скоєно на місцевих шляхтичів в ніч з 5 на 6 вересня. Повстанцями керував Степан Форгач. Другий напад на шляхту було скоєно під керівництвом М. Шотвоша.
--------------
Середина 17 века. Под влиянием вспыхнувшей войны (1648 - 1654) под руководством Богдана Хмельницкого (1595 - 1657) на Закарпатье активизировалось движение опришков (повстанцев), которые доходили и до Среднего. В 1652 году зафиксировано два нападения опришков на Среднее. Первое нападение было совершено на местных шляхтичей в ночь с 5 на 6 сентября. Повстанцами руководил Степан Форгач. Второе нападение на шляхту было совершено под руководством М. Шотвоша.Друга половина 17 - початок 18 століття. Середнє, як і багато інші села, потрапило у вир великих хвилювань, пік яких припав на антигабсбурзьке повстання (1703 - 1711) під керівництвом трансільванського князя Ференца II Ракоці (1676 - 1735). До повстанців приєдналося чимало жителів Середнього, однак, після поразки повстання почалися каральні акції, спрямовані проти прихильників Ракоці. Середнє піддалося спустошувальному розоренню, а його жителі, побоюючись розправи, розбіглися по околицях, село знелюдніло і кілька років поспіль залишалося напівпорожнім.
--------------
2-ая половина 17 – начало 18 века. Среднее, как и многие другие сёла, попало в водоворот крупных волнений, пик которых пришёлся на антигабсбургское восстание (1703 - 1711) под руководством трансильванского князя Ференца II Райкоци (1676 - 1735). К повстанцам присоединилось немало жителей Среднего, однако, после поражения восстания начались карательные акции, направленные против сторонников Ракоци. Среднее подверглось опустошительному разорению, а его жители, опасаясь расправы, разбежались по окрестностям, село обезлюдело и несколько лет подряд оставалось полупустым.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/00. SREDNEE/IMG_0048_0056_middle.png
 
Замок продовжували використовувати аж до початку 18 століття, але в ході війни Ракоці він був зруйнований австрійськими військами і перетворився на руїни. До цього моменту замок остаточно втратив своє військово-стратегічне значення, та й як житлова будівля він уже не міг використовуватися (у цей період знать воліла розкішні палаци похмурим і суворим середньовічним твердиня). З цієї причини зруйнований замок паче не відновлювали.
---------------
Замок продолжали использовать вплоть до начала 18 века, но в ходе войны Ракоци он был разрушен австрийскими войсками и превратился в развалины. К этому моменту замок окончательно потерял своё военно-стратегическое значение, да и как жилое строение он уже не мог использоваться (в этот период знать предпочитала роскошные дворцы мрачным и суровым средневековым твердыням). По этой причине разрушенный замок более не восстанавливали.
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/00. SREDNEE/IMG_0057_0065_middle.png
 
1720 Рік. Збережений урбаріальний опис зазначає: «Містечко розташоване в хорошій місцевості, проте в ньому немає жителів».
---------
1720 год. Сохранившаяся урбариальная опись отмечает: «Местечко расположено в хорошей местности, однако в нем нет жителей».


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/00. SREDNEE/IMG_0066_middle.png

18 століття. Село досить швидко відроджувалося. Однак відродження життя в Середньому ніяк не відбилося в добру сторону на стані замкових руїн, навпаки - місцеві жителі поступово почали розтягувати спорожнілі руїни на будівельний матеріал.
------------
18 век. Село довольно быстро возрождалось. Однако возрождение жизни в Среднем никак не отразилось в хорошую сторону на состоянии замковых руин, напротив – местные жители постепенно начали растаскивать опустевшие руины на строительный материал.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/00. SREDNEE/IMG_0067_0077_middle.png


 
Друга половина 18 століття. На австрійській карті, створеній в 1766 - 1772 або в 1782 - 1785 роках, фіксуються укріплення замку. На плані замку показаний донжон, оточений чотирикутником кам'яних укріплень, кути якого посилені невеликими баштами-пунтонів або бастіонами. Кам'яні укріплення прикриває лінія земляних фортифікацій, представлена, ймовірно, ровом і валом. Розрив в північній лінії зовнішнього вала може вказувати на місце, де знаходилися ворота. Конфігурація укріплень навколо головної вежі замку дає підставу припустити, що зовнішня лінія кам'яних укріплень будувалася або перебудовувалася в період розвитку артилерії. Можливо, такий вид укріплень придбали в 16 столітті. На карті також видно, що в 18 столітті стара дорога, ведуча з Ужгорода до Мукачева, проходила неподалік від замку, на північ від нього, тоді як сучасна траса, що зв'язує два згадані міста, проходить в 400 метрах на південь від замку.
-------------
2-ая половина 18 века. На австрийской карте, созданной в 1766 – 1772 или в 1782 – 1785 годах, фиксируются укрепления замка. На плане замка показан донжон, окружённый четырёхугольником каменных укреплений, углы которого усилены небольшими башнями-пунтоне или бастионами. Каменные укрепления прикрывает линия земляных фортификаций, представленная, вероятно, рвом и валом. Разрыв в северной линии внешнего вала может указывать на место, где находились ворота. Конфигурация укреплений вокруг главной башни замка даёт основание предположить, что внешняя линия каменных укрепления строилась или перестраивалась в период развития артиллерии. Возможно, такой вид укрепления приобрели в 16 веке. На карте также видно, что в 18 веке старая дорога, ведущая из Ужгорода в Мукачево, проходила неподалёку от замка, к северу от него, тогда как современная трасса, связывающая два упомянутых города, проходит в 400 метрах к югу от замка.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/00. SREDNEE/IMG_0078_0094_middle.png

?. Північна і північно-східна частини замчища повністю знищені в ході будівельних і сільськогосподарських робіт.
---------------
?. Северная и северо-восточная части замчища полностью уничтожены в ходе строительных и сельскохозяйственных работ.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/00. SREDNEE/IMG_0102_0113_middle.png

1972 рік. Була проведена перша черга консерваційних робіт.
-------------
1972 год. Была проведена первая очередь консервационных работ.
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/00. SREDNEE/IMG_9969_9976_middle.png1980-і роки. У замку проводилися реставраційні роботи, які негативно оцінюються істориками та археологами в наші дні. У ході цих робіт була знищена велика частина центральної території замку, а також змінений зовнішній вигляд валів і ровів, що зараз заважає будувати припущення про їх первісні висоти і глибини. За відомостями місцевих сторожів, замок був забезпечений штучною системою циркуляції води в ровах (труби набору і зливу), але вся ця система була виведена з ладу в ході робіт на замчище. Як наслідок - вода в ровах почала застоюватися і поступово перетворилася на болото.
------------
1980-е годы. В замке проводились реставрационные работы, которые негативно оцениваются историками и археологами в наши дни. В ходе этих работ была уничтожена большая часть центральной территории замка, а так же изменён внешний вид валов и рвов, что сейчас мешает строить предположения об их первоначальной высоте и глубине. По сведениям местных сторожил, замок был снабжён искусственной системой циркуляции воды во рвах (трубы набора и слива), но вся эта система была выведена из строя в ходе работ на замчище. Как следствие – вода во рвах начала застаиваться и постепенно превратилась в болото.
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/00. SREDNEE/IMG_9977_9983_middle.png

Весна 2008 року. У рамках програми Інституту карпатознавства Ужгородського Національного Університету з вивчення замків Закарпаття була організована археологічна експедиція, що досліджувала залишки Середнянського замку. Розкопки повинні були пролити світло на питання хронології замку, дати інформацію про період його зведення. Археологи зняли топографічний план візуально визначуваних залишків укріплень і приміщень, а так само провели розкопки на території внутрішнього замкового дворика.
--------------
Весна 2008 года. В рамках программы Института карпатоведения Ужгородского Национального Университета по изучению замков Закарпатья была организована археологическая экспедиция, исследовавшая остатки Середнянского замка. Раскопки должны были пролить свет на вопросы хронологии замка, дать информацию о периоде его возведения. Археологи сняли топографический план визуально определяемых остатков укреплений и помещений, а так же провели раскопки на территории внутреннего замкового дворика.
 

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/00. SREDNEE/IMG_9984_middle.png

Розкоп I (22 х 4 м, сумарна площа розкопу - 88 квадратних метра) був закладений в південно-західній частині внутрішнього замкового дворика. Він перерізав двір від південно-західного кута донжона і до рову найближчої лінії зовнішніх укріплень. Потужність культурного шару на цій ділянці - 2,8 метра, він складався з прошарків глини. На основі отриманого з розкопу матеріалу (фрагменти кераміки) перший етап заселення території замчища віднесли до 3 - 2 тисячоліття до н.е. Решту знайденого матеріалу визначають 16 - 17 століттями н.е., можливо 18-м століттям. Сама рання знахідка - бронзова угорська монета 1543 (номінал Фердинанда І). На підставі цієї знахідки було зроблено висновок, що кам'яні стіни зовнішньої лінії укріплень на досліджуваній ділянці були зведені не раніше 16 століття. Ці стіни мали глибину фундаменту не менше 2,4 метра від рівня репера (нульової позначки, рівня сучасного замкового двору), основу стіни простежити не вдалося, оскільки розкоп постійно заповнювався водою.
--------------
Раскоп I (22 х 4 м, суммарная площадь раскопа – 88 квадратных метра) был заложен в юго-западной части внутреннего замкового дворика. Он перерезал двор от юго-западного угла донжона и до рва ближайшей линии внешних укреплений. Мощность культурного слоя на этом участке - 2,8 метра, он состоял из прослоек глины. На основе полученного из раскопа материала (фрагменты керамики) первый этап заселения территории замчища отнесли к 3 – 2 тысячелетиям до н.э. Остальной найденный материал определяется 16 – 17 веками н.э., возможно 18-м веком. Самая ранняя находка – бронзовая венгерская монета 1543 года (номинал Фердинанда І). На основании этой находки был сделан вывод, что каменные стены внешней линии укреплений на исследуемом участке были возведены не ранее 16 века. Эти стены имели глубину фундамента не менее 2,4 метра от уровня репера (нулевой отметки, уровня современного замкового двора), основу стены проследить не удалось, поскольку раскоп постоянно заполнялся водой.
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/00. SREDNEE/IMG_9986_9991_middle.png
 
У ході розкопок були виділені два основних горизонту існування замку:
 Горизонт I (0,1 - 0,5 метра) представлений фрагментами кераміки (гончарні горщики, глечики і кришки судин) і рядом індивідуальних речей.
Горизонт II (0,5 – 2 метра) представлен изделиями из глины (горшки, кувшины, крышки) и вещами, откованными или отлитыми из железа. Горшки и кувшины аналогичны посуде горизонта I. Отдельную группу находок составляют обломки кафеля (24 экземпляра), на одном из обломков изображена дата «1632». Полная аналогия этой маркированной плитки известна в материалах Кишвардского замка (Венгрия). Индивидуальные находки этого горизонта представлены кубком, трубкой для курения, пряслицем, ключом и наконечником арбалетной стрелы.
 На глибині від 0,5 до 1,5 м був виявлений пропалений шар землі, мушкетні кулі, а також ядро (можливо мортирне). Можна припустити, що цей шар свідчить про облогу замку.
-----------------
В ходе раскопок были выделены два основных горизонта существования замка:
Горизонт I (0,1 – 0,5 метра) представлен фрагментами керамики (гончарные горшки, кувшины и крышки сосудов) и рядом индивидуальных вещей.
Горизонт II (0,5 - 2 метри) представлений виробами з глини (горщики, глечики, кришки) і речами, відкованими або відлитими із заліза. Горщики і глеки аналогічні посуді горизонту I. Окрему групу знахідок складають уламки кахлю (24 примірники), на одному з уламків зображена дата «1632 рік». Повна аналогія цієї маркованої плитки відома в матеріалах Кішвардского замку (Угорщина). Індивідуальні знахідки цього горизонту представлені кубком, трубкою для куріння, прясельцем, ключем і наконечником арбалетної стріли.
На глубине от 0,5 до 1,5 м был обнаружен прожженный слой земли, мушкетные пули, а так же ядро (возможно мортирное). Можно допустить, что этот слой свидетельствует об осаде замка.
 
В окрему групу знахідок виділений остеологічний (кістковий) матеріал, представлений фрагментами кісток тварин (660 штук), з яких діагностувати вдалося 1/6 частину. Були знайдені кістки свині і кабана (59,2%), корова (14,6%), козулі (10,7%), оленя (2,9%), собаки або вовка (1,9%), птиці (10 , 7%). Значна кількість кісток диких видів тварин свідчить про те, що полювання в житті насельників замку займала важливе місце.
У ході проведених розкопок не було знайдено підтверджень на користь версії про зведення замку в період 12-15 століть, тому сформувався висновок про те, що замок міг бути зведений набагато пізніше прийнятої офіційної дати.
----------------
В отдельную группу находок выделен остеологический (костный) материал, представленный фрагментами костей животных (660 штук), из которых диагностировать удалось 1/6 часть. Были найдены кости свиньи и кабана (59,2 %), корова (14,6 %), косули (10,7 %), оленя (2,9 %), собаки или волка (1,9 %), птицы (10,7 %). Значительное количество костей диких видов животных свидетельствует о том, что охота в жизни насельников замка занимала важное место.
В ходе проведённых раскопок не было найдено подтверждений в пользу версии о возведении замка в период 12-15 веков, потому сформировался вывод о том, что замок мог быть возведён гораздо позднее принятой официальной даты.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/00. SREDNEE/IMG_9992_9997_middle.pngНаші дні. Замок знаходиться в руїнах і, на жаль, продовжує руйнуватися. Від донжона, головної споруди комплексу замкових укріплень, залишилися сильно пошкоджена стіна, що підносяться на висоту 2-х ярусів вежі, стіни 3 ярусу донжона збереглися у вигляді невеликих фрагментів. У пікових точках висота руїн вежі в наші дні досягає 12 метрів. Внутрішні елементи (склепіння, перекриття, гвинтові сходи) або втрачені, або збереглися у вигляді невеликих фрагментів. Кам'яні стіни, що оточували донжон, зруйновані аж до фундаментів, але їх залишки ще простежуються нижче рівня замкового двору. Лінії земляних укріплень (вали та рови) були сильно зруйновані місцевим населенням в ході будівельних і сільськогосподарських робіт. Північні і північно-східні ділянки валів і ровів в ході цих робіт були повністю знищені - з цих сторін забудова села поглинула частину замчища. Тим не менш, сліди земляних укріплень ще досить добре помітні, а висота валів місцями досягає 3,5 метрів. Оскільки була порушена циркуляція води в ровах, простір між валами місцями перетворилося на болото. Комплекс потребує подальших дослідженнях, консервації та реставрації.
---------------
Наши дни. Замок находится в руинах и, к сожалению, продолжает разрушаться. От донжона, главной постройки комплекса замковых укреплений, остались сильно повреждённые стены, возвышающиеся на высоту 2-х ярусов башни, стены 3 яруса донжона сохранились в виде небольших фрагментов. В пиковых точках высота руин башни в наши дни достигает 12 метров. Внутренние элементы (своды, перекрытия, винтовая лестница) либо утрачены, либо сохранились в виде небольших фрагментов. Каменные стены, окружавшие донжон, разрушены вплоть до фундаментов, но их остатки ещё прослеживаются ниже уровня замкового двора. Линии земляных укреплений (валы и рвы) были сильно разрушены местным населением в ходе строительных и сельскохозяйственных работ. Северные и северо-восточные участки валов и рвов в ходе этих работ были полностью уничтожены – с этих сторон застройка села поглотила часть замчища. Тем не менее, следы земляных укреплений ещё довольно хорошо различимы, а высота валов местами достигает 3,5 метров. Поскольку была нарушена циркуляция воды во рвах, пространство между валами местами превратилось в болото. Комплекс нуждается в дальнейших исследованиях, консервации и реставрации.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/00. SREDNEE/IMG_9998_0005_middle.png

джерело/источник - http://zamki-kreposti.com.ua/zakarpatskaya-oblast/serednjanskij-zamok-srednee
ну как то так =))
Tags: Закарпаття, Закарпатье, замок, руина, руїна
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 4 comments