m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина.Володимир-Волинський.Успенський собор/Наследие.Владимир-Волынский.Успенский собор.Часть 1.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/V_V/TROITSKY/IMG_6514_6520_middle.png

Успенський собор - це одна з найцінніших архітектурних пам'яток давньоруського зодчества, що збереглася до нашого часу. Свято-Успенський собор - це головна визначна пам'ятка Володимира-Волинського, можна сміливо заявити, що вона є його візитною карткою. Часто собор іменують Мстиславовим храмом, оскільки побудований він за велінням Володимир-Волинського, а пізніше великого Київського князя Мстислава Ізяславича придніпровськими майстрами.
----------------
Успенский собор – это одна из самых ценных архитектурных памяток древнерусского зодчества, сохранившаяся до нашего времени. Свято-Успенский собор – это главная достопримечательность Владимира-Волынского, можно смело заявить, что она является его визитной карточкой. Часто собор именуют Мстиславовым храмом, так как построен он по велению Владимир-Волынского, а позднее великого Киевского князя Мстислава Изяславича приднепровскими мастерами.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/V_V/TROITSKY/IMG_6521_6525_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/V_V/TROITSKY/IMG_6540_6545_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/V_V/TROITSKY/IMG_6550_6555_midle.png

Зараз цей собор входить до Володимиро-Волинської єпархії Української православної церкви Московського патріархату. Єдиний що дійшов до наших днів пам'ятник давньоруського зодчества Волині.
Собор знаходиться в самому центрі Володимира-Волинського. Поруч з ним розташовані давні міські земляні вали, єпископський будинок і дзвіниця.
----------------
Сейчас этот собор входит в Владимиро-Волынскую епархию Украинской православной церкви Московского патриархата. Единственный дошедший до наших дней памятник древнерусского зодчества Волыни.
Собор находится в самом центре Владимира-Волынского. Рядом с ним расположены древние городские земляные валы, епископский дом и колокольня.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/V_V/TROITSKY/IMG_6567_6569_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/V_V/TROITSKY/IMG_6556_6562_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/V_V/TROITSKY/IMG_6361_6366_middle1.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/V_V/TROITSKY/IMG_6374_6378_middle.png

Всі разом вони створюють своєрідний архітектурний комплекс так званого «володаря» - це укріплена резиденція волинських єпископів. Його конструкції, техніка кладки і архітектурні форми близькі до архітектури Кирилівської церкви в Києві та інших будівель цього типу. Протягом усієї своєї історії пам'ятник багаторазово горів і відновлювався.
---------------
Все вместе они создают своеобразный архитектурный комплекс так называемого «владыки» - это укрепленная резиденция волынских епископов. Его конструкции, техника кладки и архитектурные формы близки к архитектуре Кирилловской церкви в Киеве и других построек этого типа. На протяжении всей своей истории памятник многократно горел и восстанавливался.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/V_V/TROITSKY/IMG_6379_6381_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/V_V/TROITSKY/IMG_6382_6386_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/V_V/TROITSKY/IMG_6387_6390_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/V_V/TROITSKY/IMG_6391_middle.png

У 1160 році завершилося будівництво Успенського собору, який був побудований у вигляді одноверхового хрестовокупольного шестистовпного храму, на подобу Кирилівської церкви, що вказує про те, що будували його київські майстри. Стіни собору гармонійно розділяють арки на напівколони, багато прикрашені фресками.
-------------
В 1160 году завершилось строительство Успенского собора, который был построен в виде одноверхового крестовокупольного шестистолпного храма, на подобие Кирилловской церкви, что указывает о том, что строили его киевские мастера. Стены собора гармонично разделяют арки на полуколонны, богато украшены фресками.
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/V_V/TROITSKY/IMG_6393_middle.png
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/V_V/TROITSKY/IMG_6395_middle.pngЗасновником храму Успіння Пресвятої Богородиці був узвізний князь міста Мстислав Ізяславович, який пізніше став великим Київським князем. Того ж 1160 року було освячення собору, після чого він став кафедральним в продовження першої єпископської кафедри Волинської єпархії, що була заснована тут в 992 році. На честь її 1000-річчя в 1992 році недалеко від собору було встановлено пам'ятний хрест.
---------------
Основателем храма Успения Пресвятой Богородицы был удельный князь города Мстислав Изяславович, который позже стал великим Киевским князем. В тот же 1160 год было освящение собора, после чего он стал кафедральным в продолжение первой епископской кафедры Волынской епархии, что была основана здесь в 992 году. На честь ее 1000-летия в 1992 году недалеко от собора был установлен памятный крест.
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/V_V/TROITSKY/IMG_6400_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/V_V/TROITSKY/IMG_6401_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/V_V/TROITSKY/IMG_6402_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/V_V/TROITSKY/IMG_6404_middle.png
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/V_V/TROITSKY/IMG_6407_middle.png

Свято-Успенський собор був також і усипальницею для головних персон міста. Тут поховані шестеро великих князів (у тому числі і засновник собору Мстислав Ізяславович), два єпископа і багато інших знатних осіб Володимира.
-----------------
Свято-Успенский собор был также и усыпальницей для главных персон города. Здесь похоронены шесть великих князей (в том числе и основатель собора Мстислав Изяславович), два епископа и много других знатных лиц Владимира.
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/V_V/TROITSKY/IMG_6409_middle.pngЗа свою багатовікову історію Успенський собор багато разів був розграбований, спустошений і зруйнований воїнами монголо-татарської орди хана Батия, польських, татарських та інших військ. Але кожен раз разом з усім містом Свято-Успенський собор піднімався з руїн і попелу і у всій красі знову тріумфував своєю величчю. Один з чергових періодів спустошення храму пов'язаний з міжконфесійною боротьбою між уніатською і православною церквою. У 1596 році єпископ Володимира Іпатій Потій прийняв унію, Свято-Успенський собор став уніатським храмом.
------------
За свою многовековую историю Успенский собор много раз был разграблен, опустошен и разрушен воинами монголо-татарской орды хана Батыя, польских, татарских и других войск. Но каждый раз вместе со всем городом Свято-Успенский собор поднимался с руин и пепла и во всей красе снова ликовал своим величием. Один из очередных периодов опустошения храма связан с межконфессиональной борьбой между униатской и православной церковью. В 1596 году епископ Владимира Ипатий Потей принял унию, Свято-Успенский собор стал униатским храмом.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/V_V/TROITSKY/IMG_6414_6421_middle.png
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/V_V/TROITSKY/IMG_6427_middle.pngпродовження/продолжение - http://m-a-d-m-a-x.livejournal.com/236446.html

джерела/источники

http://sobory.ru/article/?object=08955
Из книги Из книги «Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР», том 2, стр. 58, издательство "Будивэльнык", 1983-1986 год
http://angatravel.com.ua/ru/uspenskiy-sobor-u-volodimir-volinskomu.html

http://townevolution.ru/books/item/f00/s00/z0000014/st004.shtml
http://kannelura.info/?tag=ukraine&paged=3
http://humus.livejournal.com
ну как то так =))
Tags: Волинщина, Волыньщина, собор
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 3 comments