m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Ковель. Костел Св. Анни/Наследие. Ковель. Костел Св. Анны.

Початок будівництва 1771/Начало строительства 1771.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/_KOVEL_KOSTEL/IMG_5850_5852_middle.png

Найстарішим дерев'яним храмом Ковеля є римо-католицький костел Святої Анни побудований у 1771 році, привезений із с.Вишеньки Рожищенського району. Унікальною є двовежева форма храму, що властиво більше для мурованої архітектури. В Україні дерев'яних двовежевих костелів, датованих 18 ст., збереглось лише два. Найціннішою пам'яткою храму є старанно відновлений бароковий вівтар з кінця XVIII ст. Парафією опікуються монахи-францисканці з Кракова.
----------
Старейшим деревянным храмом Ковеля является римо-католический костел Святой Анны, который построен в 1771 году, привезенный из с.Вишеньки Рожищенского района. Уникальна двоевежева форма храма, что свойственно больше для каменной архитектуры. В Украине деревянных двоевежевих костелов, датированных 18 в., сохранилось только два. Ценной достопримечательностью храма является тщательно восстановленный барочный алтарь. С конца XVIII в. Приходом занимаются монахи-францисканцы из Кракова.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/_KOVEL_KOSTEL/IMG_5857_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/_KOVEL_KOSTEL/IMG_5856_middle.png

Історія
У 1551 р. королева Бона надала Костьолу святої Анни великий привілей. Вона фундувала на костьол кошти, призначила священику 10 кіп литовських грошей пенсії. Цим привілеєм на столування з кожного дому бралось по грошу, а з селян - півгроша. Костьол одержав два поля, мав млин, 10 підданих в селі Воля-Ковельська.
Король Ян Казимир в 1658 році затвердив цей привілей і від себе додав, щоб місцеві євреї платили також на костьол, за ці гроші утримувався хор з трьох вікаріїв та органіста. У 1672 році Станіслав Олешко надав костьолу будинок і видав 7 тисяч злотих. За ці гроші утримували двох ксьондзів, а також шпиталь. Ксьондзи одержували по 300 злотих і мусили відправити 208 святих мес читанням та 52 співом протягом року.
----------
В 1751 году Юзеф Раковского записал 1 500 злотых на лой к лампе, чтобы та день и ночь горела в костеле. В 1752 г.. Калушовська записала 500 злотых на свет лампы, которая должна гореть перед иконой непорочного зачатия Девы Марии. В 1789 г.. Ф. Глинский завещал 1 000 злотых для того, чтобы раз в месяц в его честь справлялась святая месса. И сильные и богатые идут к Господу, потому что хотят спасения. Горит свеча и успокаивает живые души. При костеле были дома для настоятеля, ксендзов и викариев. Поблизости построены подсобные помещения. Костел находился недалеко от Благовещенской церкви - в сторону к рынку всего 100-150 метров.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/_KOVEL_KOSTEL/IMG_5858_5862_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/_KOVEL_KOSTEL/IMG_5863_5866_middle.png

1751 року Юзеф Роківзький записав 1500 злотих на лой до лампи, щоб та день і ніч горіла в костьолі. У 1752 р. Калушовська записала 500 злотих на світло лампи, яка мала горіти перед іконою непорочного зачаття Діви Марії. У 1789 р. Ф. Глінський заповів 1000 злотих для того, щоб раз в місяць на його честь відправлялась свята меса. І сильні і багаті йдуть до Господа, бо хочуть спасіння. Горить свічка і заспокоює живі душі. При костьолі були будинки для настоятеля, ксьондзів та вікаріїв. Поряд збудовані підсобні приміщення. Костьол знаходився недалеко Благовіщенської церкви - в сторону до ринку якихось 100-150 метрів.
----------
В 1751 году Юзеф Раковского записал 1 500 злотых на лой к лампе, чтобы та день и ночь горела в костеле. В 1752 г.. Калушовська записала 500 злотых на свет лампы, которая должна гореть перед иконой непорочного зачатия Девы Марии. В 1789 г.. Ф. Глинский завещал 1 000 злотых для того, чтобы раз в месяц в его честь справлялась святая месса. И сильные и богатые идут к Господу, потому что хотят спасения. Горит свеча и успокаивает живые души. При костеле были дома для настоятеля, ксендзов и викариев. Поблизости построены подсобные помещения. Костел находился недалеко от Благовещенской церкви - в сторону к рынку всего 100-150 метров.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/_KOVEL_KOSTEL/IMG_5867_5876_middle.pngВідомо, що під час визвольних козацьких війн костьол в 1648 р. був поруйнований, ксьондз вбитий, а майно пограбоване. 1710 року відбудував воєвода Волинський Ст. Лешинський. У 1854 році в костьолі виникла пожежа і знову зруйнувала його. Настоятель храму разом з прихожанами будують нову дерев'яну святиню. Цей костьол переживПершу світову війну, революцію і достояв аж до 1945 року, але був знищений за наказом місцевої влади. З 1924 по 1931 рік велось будівництво нового, кам'яного і найбільшого в Луцькій дієцезії костьолу. Ініціатором цієї будови був настоятель парафії Фелікс Шнарбуховський. Після смерті Шнарбуховського будівництво продовжував ксьондз Мар'ян Токажевський, відомий священик, замордований в 1941 році НКВС.
----------
Известно, что во время освободительных казацких войн костел в 1648 г.. обрушился, ксендз был убит, а имущество разграблено. В 1710 году его отстроил воевода Волынский Ст. Лешинський. В 1854 году в костеле возник пожар и опять разрушил его. Настоятель храма вместе с прихожанами строят новую деревянную святыню. Этот костел пережил Первую мировую войну, революцию и достоял до 1945 года, но был уничтожен по приказу местных властей. С 1924 по 1931 велось строительство нового, каменного и наибольшего в Луцкой епархии костела. Инициатором этого стрительства был настоятель прихода Феликс Шнарбуховський. После смерти Шнарбуховського строительство продолжал ксендз Марьян Токажевский, известный священник, замученный в 1941 году НКВД.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/_KOVEL_KOSTEL/IMG_5877_5886_middle.pngУ 1938 році парафія св. Анни нараховувала 14782 вірних, і до неї належали навколишні села: Білин, Бахів, Будище, Черкаси, Довгоноси, Гішин, Кашівка, Колодяжне,Люблинець, Мощена, Зелена, Вербка, Воля-Ковельська, Облапи, Радошин, Скулин, Стеблі, Троскоти та інші. До 1939 р. в Ковелі функціонував гарнізонний костьол святого Войцеха, який був знищений в 1945 році. 1943 року більшість католиків-парафіян утікали з Ковельщини за Буг. Крім страшної війни, що гуркотіла канонадою гармат десь далеко за Ковелем, у 1942-1943 роках ішла кровопролитна, штучно спровокована бойня між поляками та українцями.
----------
В 1938 году приход св. Анны насчитывала 14782 верующих, и к ней принадлежали окружающие села: Белин, Бахов, Будище, Черкассы, Долгоносы, Гишин, Кашевка, Колодяжне, Люблинец, Мощеная, Зеленая, Вербка, Воля-Ковель, Облапы, Радошин, Скулин, Стебли, Троскот и другие. До 1939 г.. в Ковеле функционировал гарнизонный костел святого Войцеха, который был уничтожен в 1945 году. В 1943 году большая католиков-прихожан убегали из Ковельщини за Буг. Кроме страшной войны, грохотала канонадой пушек далеко за Ковелем, в 1942-1943 годах шла кровопролитная, искусственно спровоцированная бойня между поляками и украинцами.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/_KOVEL_KOSTEL/IMG_5893_5900_middle.pngПередбачення ксьондза збулося - в 1944 році костьол частково руйнується від вибухів снарядів, а в 1945 році донищується з наказу влади. Після довгої перерви парафія св. Анни відновлює своє служіння в 1992 році. Служба Божа проводилась у старенькому, ветхому приміщенні по бульвару Лесі Українки, недалеко готелю "Лісова пісня".
----------
Предсказание ксендза сбылось - в 1944 году костел частично разрушается от взрывов снарядов, а в 1945 году уничтожается окончательно по приказу властей. После долгого перерыва приход св. Анны восстанавливает свое служение в 1992 году. Служба Божья проводилась в стареньком, ветхом помещении по бульвару Леси Украинский, недалеко от гостиницы "Лесная песня".

Костел, який є у місті зараз, перевезений сюди в 1994 році з села Вишеньки біля Рожищ. Дерев'яних костелів в Україні лишилося небагато, і всі вони переважно дуже скромні за розмірами споруди. Цей - чи не найбільший, та ще й з двома вежами на фасаді.
Перший храм в Вишеньках датують фантастичним 1639 роком, пізніше святиня була відбудована, а фактично - зведена по-новому власником Вишеньок, поміщиком Станіславом Манецьким у 1771 р., але по споруді видно, що з XVIII століття нічого не лишилося. І правда: в 1847 році костел горів, а ще за дванадцять років його відреставрували.
----------
Костел, который стоит в городе сейчас, перевезен сюда в 1994 году из села Вишенки у Рожище. Деревянных костелов в Украине осталось немного, и все они в основном очень скромные по размерам сооружения. Этот - не самый большой, да еще и с двумя башнями на фасаде.
Первый храм в Вишеньках датируют фантастическим 1639 годом, позднее святыня была восстановлена, а фактически - посторена по-новому владельцем Вишеньок, помещиком Станиславом Манецким в 1771 году, но по сооружению видно, что с XVIII века ничего не осталось. И правда: в 1847 году костел горел, а еще через двенадцать лет его отреставрировали.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/_KOVEL_KOSTEL/IMG_5904_middle.png
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/_KOVEL_KOSTEL/IMG_5906_middle.png

Після Другої світової храм зачинили, перетворивши на молокозбиральний пункт. Два роки (1994-1996 рр.) храм в Ковелі реставрували, а фактично - відбудовували під наглядом "Укрзахідпроектреставрації" майже повністю. В 1996 р. костел освятив львівський архієпископ Мар'ян Яворський. Ще за рік німецька парафія Ліше подарувала костелу орган - перший орган у Волинській області, який звучить у повоєнний час у католицькому храмі.
----------
После Второй мировой храм закрыли, превратив в молокособиральний пункт. Два года (1994-1996 гг.) храм в Ковеле реставрировали, а фактически - восстанавливали под наблюдением "Укрзападпроектреставрация" почти полностью. В 1996 костел освятил львовский архиепископ Марьян Яворский. Еще через год немецкий приход Лише подарил костелу орган - первый орган в Волынской области, который звучит в послевоенное время в католическом храме.У жовтні 1996 року на місці колишнього автобусного парку по вулиці Вербицького постала чудова дерев'яна споруда XVIII ст. Землю для костелу надала місцева влада. Зовні облицьована дошками, покрита ґонтами, з двома куполами, ця споруда створила навколо себе ще один духовний центр. Реставратори відновили її стародавній лик. Так у місті з'явилась одна з найдавніших, 1771 року народження, пам'ятка архітектури. У кам'яний фундамент парафіяльного будинку закладено священний камінь, привезений з Єрусалиму. Освячення храму здійснив єпископ Маркіян Трофим'як разом з єпископами, що прибули з Німеччини, Польщі та Києва. Служіння в римо-католицькому храмі проводиться українською і польською мовами. Ковельській парафії Святої Анни, що веде свою історію з XVI століття, служить храм Успіння Пресвятої Богородиці з Вишеньок. І це не протиріччя, а навпаки - основа духовної сили та віри.
----------
В октябре 1996 года на месте бывшего автобусного парка по улице Вербицкого появилась замечательное сооружение XVIII века. Землю для костела предоставила местная власть. Снаружи облицованая досками, покрытая гонтами, с двумя куполами, это сооружение создало вокруг себя еще один духовный центр. Реставраторы восстановили ее древний лик. Так в городе появился один из древнейших, 1771 года, памятник архитектуры. В каменный фундамент приходского дома заложен священный камень, привезенный из Иерусалима. Освящение храма совершил епископ Маркиян Трофимьяк вместе с епископами, прибывшими из Германии, Польши и Киева. Служение в римо-католическом храме проводится на украинском и польском языках. Ковельскому приходу Святой Анны, который ведет свою историю с XVI века, служит храм Успения Пресвятой Богородицы с Вишеньок. И это не противоречие, а наоборот - основа духовной силы и веры.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/_KOVEL_KOSTEL/IMG_5908_5914_middle.pngЦією статтєю ми закриваємо 2015 рік. Усіх з наступаючими Святами!/Этой статьёй мы закрываем 2015 год. Всех с наступающими Праздниками!


ну как то так =))
Tags: Волинщина, Волыньшина, деревяна церква, деревянная церковь, костел
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 6 comments