m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Бене. Обороний костел/Наследие. Бене. Оборонный костел.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/12.%20BENE/IMG_0895_middle.png

Назва села Бене скоріш за все походить від скорочення повного імені Бенедек. Розташована на східній околиці села церква вказує на колишній центр середньовічного поселення. Письмові джерела про час будівництва нам невідомі. Бене в свій час був невеличким за розмірами центром зосередження населення округи: у період середньовіччя одна частина села, в якій мешкали кріпаки, входила до Квасова, а другу, меншу частину, складали дворянські маєтки. У 1567 році татари спалили село, багатьох селян забрали з собою. Поселення майже обезлюдніло, сорок сім осель було повністью знищено, залишилось лише п'ять.
----------
Название села Бене скорее всего происходит от сокращения полного имени Бенедек. Расположенная на восточной окраине села церковь отмечает бывший центр средневекового поселения. Письменные источники о строительстве нам неизвестны. Бене в свое время был небольшим по размерам центром сосредоточения населения округа: в период средневековья одна часть села, в которой жили крепостные, входила в Квасов, а вторую, меньшую часть, составляли дворянские имения. В 1567 году татары сожгли село, многих крестьян забрали с собой. Поселение почти обезлюдело, сорок семь домов было полностью уничтожено, осталось только пять.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/12.%20BENE/IMG_0893_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/12.%20BENE/IMG_0896_0898_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/12.%20BENE/IMG_0956_0960_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/12.%20BENE/IMG_0961_0966_middle.png

Церква спроєктована таким чином, що до зверненої до сходу апсиди з внутрішньою шириною 6 м, яка закінчується трьома гранями восьмерика, примикає прямокутна нава ( 8 х 16,3 метри), а також триярусна фронтонна дзвінниця, зміцненна контрфорсами. До північної стіни апсиди колись примикала і ризниця, яку знесли після того, як церква перейшла до послідновників рефоматорської віри.
----------
Церковь спроектирована таким образом, что к обращенной к востоку апсиде с внутренней шириной 6 м, которая заканчивается тремя гранями восьмерика, примыкает прямоугольный неф (8 х 16,3 метра), а также трехъярусная фронтонная колокольня, укрепленная контрфорсами. К северной стене апсиды некогда примыкала и ризница, которую снесли после того, как церковь перешла к последователям реформаторской веры.
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/12.%20BENE/IMG_3495_middle.png

Долішня частина вежі-дзвіниці має форму багатокутника, західна і південна стіни його верхнього ярусу прорізані стрілчатими вікнами, а північну стіну прикрашає витесане із суцільного каменю кругле вікно у вигляді чотирьохлисника. На східному і південному боках апсиди знаходиться по одному вікну із стрілчастими завершеннями. Нава освітлюється прорізаними на її південній стіні двома невеличкими за розмірами стрілчастими вікнами, які колись були дводільними і були заповнені масверками. Кам'яні переплети вікон у 1906 році були демонтовані, а обрамлення заштукатурені. Можна припустити, що масверки, які колись заповнювали трикутник арок, знизу мали циркульне завершення. Такі готичні вікна прийнято датувати серединою 14 століття.
----------
Нижняя часть башни-колокольни имеет форму многоугольника, западная и южная стены его верхнего яруса прорезаны стрельчатыми окнами, а северную стену украшает вытесаное из цельного камня круглое окно в виде четырехлистника. На восточной и южной стороне апсиды находится по одному окну со стрельчатыми навершиями. Нава освещается прорезанными на ее южной стене двумя небольшими по размерам стрельчатыми окнами, которые когда-то были дводельными и были заполнены масверкамы. Каменный переплет окон в 1906 году был демонтирован, а обрамление оштукатурено. Можно предположить, что масверкы, которые когда-то заполняли треугольник арок, снизу имели циркульные завершения. Такие готические окна принято датировать серединой 14 века.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/12.%20BENE/IMG_3496_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/12.%20BENE/IMG_3497_middle.png

Два середнтовічних портали — південний і західний — теж мають стрілчасте завершення. До деталей епохи середньовічча слід віднести також невеликий за розмірами пастофорій. Застосовані в споруді архітектурні рішення були характерними для першої третини 14 та кінця 15 століття. Проте дзвінниця, швидше за все, була споруджена в більш піздні часи.
----------
Два средневековых портала - южный и западный - имеют стрельчатое завершения. К деталям эпохи средневековья следует отнести также небольшой по размерам пастофорий. Примененные в сооружении архитектурные решения были характерны для первой трети 14 и конца 15 века. Однако колокольня, скорее всего, была сооружена в более поздние времена.
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/12.%20BENE/IMG_0903_0911_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/12.%20BENE/IMG_0915_0919_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/12.%20BENE/IMG_0914_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/12.%20BENE/IMG_0912_middle.png

Доволі цілісну картину створюють віконні та дверні прорізи нави та апсиди зі своїми стрілчатими формами та кам'яними обрамленнями. Звідси слідує, що ці частини церковної будівлі були споруджені одночасно у другій половині 14 століття. До доби середньовіччя можна віднести і розпис на стінах, який був нанесений до того, як церква стала реформаторьскою. Згідно описів, зроблених під час досліджень церкви в 19 столітті, на поверхні північнох стіни тріумфальної арки була зображеня Діва Марія з мертвим Ісусом на колінах.
----------
Довольно целостную картину создают оконные и дверные проемы нефа и апсиды со своими стрельчатыми формами и каменными обрамлениями. Отсюда следует, что эти части церковного здания были построены одновременно во второй половине 14 века. К средним векам можно отнести и роспись на стенах, которая была нанесена до того, как церковь стала реформаторской. Согласно описаниям, сделаным во время исследований церкви в 19 веке, на поверхности северной стены триумфальной арки была изображена Дева Мария с мертвым Иисусом на коленях.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/12.%20BENE/IMG_0920_middle.png
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/12.%20BENE/IMG_0921_middle.png

Остання реконструкція храму була зумовлена руйнівними паводками 2001-2004 років. Роботи проводились під патронатом Фонду імені Ласло Телекі. В рамках реконструкції церква та вежа-дзвінниця отримали нове покриття.
----------
Последняя реконструкция храма была обусловлена ​​разрушительными паводками 2001-2004 годов. Работы проводились под патронатом Фонда имени Ласло Телеки. В рамках реконструкции церковь и башня-колокольня получили новое покрытие.
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/12.%20BENE/IMG_0928_middle.png
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/12.%20BENE/IMG_0955_middle.png

Керуючий реставрацією архітектор прийняв рішення про зведення шпиля з чотирма фіалами, галереєю і балюстрадою. Така форма шпилю безперечно є набагато більш гармонійною із загалом готичним стилем церкви.
----------
Управляющий реставрацией архитектор принял решение о возведении шпиля с четырьмя фиалами, галереей и балюстрадой. Такая форма шпиля бесспорно является намного более гармоничной в соответствии с готическим стилем церкви.

декілька кадрів з буклету про костьол/несколько кадров из буклета о костеле


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/12.%20BENE/Mapa_middle.png

та погляд на останок/и взгляд на последокну как то так =))
Tags: Закарпатье, костел
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments