m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Сутискі.Маєток Гейденов. Ванна для царя/Наследие. Сутиски. Имение Гейденов. Ванна для царя

Як відомо, гніваньский граніт є результатом палеовулканичних порід шз вмістом ксенолітів, осадочних порід та силіфікованого мармуру. Одним із перших дослідників гніванського граніту був великий етнограф М. М. Миклухо-Маклай. Гніванські породи також досліджували вчені Лягоріо, Соболєв, Тарасенко, Сельський, Безбородько та інші.
Промисловий видобуток граніту розпочався із прокладенням залізниці Київ-Одеса (1865-1870 роки). Вже в 1891 році працювало два кар’єри. Віготовлялись будівельне та шляхове каміння, тесані поліровані вироби. Перша продукція відправлялась до Австрії, Франції, Польші, Німеччини та по всіх кутках російскої імперії. Власниками розробок були Франц та Гнат Ярошинські. Щоб мати більше прибутків, вони вирішили заснувати акціонерне товариство. Для цього була потрібна згода царя Міколи ІІ, оскільки кар’єри вважалися власністю імператора. Один із Ярошинських поїхав до царя за дозволом. Цар перебував у доброму настрої і на Андрія 13 грудня 1902 року поставив підпис на такому документі:“Акционерноеє общество Подольских гранитных ломок и мастерских гранитных изделий”. Керівництво товариства було російським, капітал становив 200 акцій вартістю по 1 тисячі рублів кожна. Виробництво зростало, прибуткі росли, але пан залишався в боргу перед царем. У 1916 році під час Першої світової війни, Микола ІІ разом із дружиною відвідали Вінницю, можливо Гнівань, Тиврів. Цариця вручала пораненим солдатам срібні образки із надписом “Спаси і сохрані”.
----------
Как известно, гниваньский гранит является результатом палеовулканических пород с содержанием ксенолитов, осадочных пород и силификованого мрамора. Одним из первых исследователей гниваньского гранита был великий этнограф Н. Н. Миклухо-Маклай. Гниваньские породы также исследовали ученые Лягорио, Соболев, Тарасенко, Сельский, Безбородко и другие.
Промышленная добыча гранита началася с прокладкой железной дороги Киев-Одесса (1865-1870 годы). Уже в 1891 году работало два карьера. Изготовлялись строительные и дорожные камни, обтесанные полированные изделия. Первая продукция отправлялась в Австрию, Францию, Польшу, Германию и по всем уголкам Российской империи. Владельцами разработок были Франц и Игнат Ярошинские. Чтобы иметь больше прибыли, они решили основать акционерное общество. Для этого требовалось согласие царя Николая II, поскольку карьеры считались собственностью императора. Один из Ярошинских поехал к царю за разрешением. Царь находился в хорошем настроении и на Андрея, 13 декабря 1902 года поставил подпись на таком документе: "Акционерноее общество Подольских гранитных ломок и мастерских гранитных изделий". Руководство общества было русским, капитал составлял 200 акций стоимостью по 1000 рублей каждая. Производство росло, доходы росли, но разработчики оставались в долгу перед царем. В 1916 году во время Первой мировой войны, Николай II в вместе с женой посетили Винницу, возможно Гнивань, Тывров. Царица вручала раненым солдатам серебряные образки с надписью "Спаси и сохрани".

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/25. SUTISKY/IMG_6343_middle.pngЯрошинський виришив подарувати царю ванну, яку виготовили кращі майстри Радзтховський, Іщук, Собканюк, із суцільного масиву дрібнозернистого граніту. Ванна важила близько 2-х тонн, була гарно відполірована. По боках ванни майстри вибили чотири ручки у вигляді якорів на шестернях. Виріб був об’ємний. Але цар дарунок не прийняв, оскільки вірив у різні прикмети. “Меня пугает чорный цвет”. Тоді можлива ванну купив граф Гейден та завіз до себе в Сутиски. Спочатку він наказав її встановити, а потім збудувати пральню з вузькими дверима, щобніхто не вкрав. Цей витвір мистецьтва зберігається там (в школі-інтернаті) й досі. У 1944 році ванну хотіли вивезти фашістські загарбники. Та коли висадили підвіконня - сталося щось схоже на містичну ситуацію, вона впала і разкололась, наче не забажавши кудись переїжджати. Крадії мимоволі відмовились від своїх намірів. Добрі люди склали ванну докупи і використовують до сьогодні. Хочеться сказати кілька слів про сам процес виготовлення. По перше, потрібно було виносити в голові ескіз виробу, по друге, так відчуть камінь, щоб не нанести неправильний удар, і це при умові, що сучасних інструментів не було, всі пристрої виготовлялись в кузні. Кажуть, що фантазія гніваньских майстрів не мала меж. Одного разу вони виготовили навіть з граніту … ланцюг довжиною 10 метрів, висікаючи його із суцільного моноліту!
----------
Ярошинский виришив подарить царю ванну, которую изготовили лучшие мастера Радзиховский, Ищук, Собканюк, из цельного массива мелкозернистого гранита. Ванна весила около 2-х тонн, была хорошо отполирована. По бокам ванны мастера выбили четыре ручки в виде якорей на шестернях. Изделие объемное. Но царь дар не принял, поскольку верил в разные приметы. "Меня пугает черный цвет". Тогда возможно ванну купил граф Гейден и завез к себе в Сутиски. Сначала он приказал ее установить, а затем построить прачечную с узкими дверями, чтобы никто не украл. Это произведение искусства сохраняется там (в школе-интернате) и до сих пор. В 1944 году ванну хотели вывезти фашистськи захватчики. И когда высадили её на подоконник - произошло нечто похожее на мистическую ситуацию, она упала и разкололась, словно не пожелав куда-то переезжать. Воры невольно отказались от своих намерений. Добрые люди собрали из осколков ванну вместе и используют до сих пор. Хочется сказать несколько слов о самом процессе изготовления. Во-первых, нужно было выносить в голове эскиз изделия, во-вторых, так прочувствовать камень, чтобы не нанести неправильный удар, и это при условии, что современных инструментов не было, все устройства изготавливались в кузнице. Говорят, что фантазии гниваньских мастеров не было предела. Однажды они изготовили из гранита ... цепь длиной 10 метров, высекая его из сплошного монолита!О. Коваль, краєзнавець, м. Гнівань.
Tags: имение, маєток
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 3 comments