m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Сокаль. Бернардинский Монастир/Наследие. Сокаль. Бернардинский монастырь.

Я побачив монастир вперше, вже після пожежі і чортової пляски вогню, який він був - можу судити тільки по знято його Історію, фотографіями.
Ось вона, історія ордену бернардинів у Сокалі і його історія ...
-----------
Я увидел монастырь впервые, уже после пожара и чертовой пляски огня, каков он был - могу судить только по запечатлившим его историю, фотографиям.
Вот она, история ордена бернардинцев в Сокале и его история...У Сокаль орден бернардинів запросили в 1599 р. Їм було виділено місце під будівництво монастиря на лівому березі Західного Бугу, тоді як саме місто, зруйноване татарами, відродилося на правому березі. Право підтверджувалося привілеєм самого короля Сигизмунда III, князь Ян Острозький пожертвував 5 тис.злотих, а Ієронім Язловецький подарував земельну ділянку для видобування глини і виробництва цегли.
--------
В Сокаль орден бернардинцев пригласили в 1599 году. Им было выделено место под строительство монастыря на левом берегу Западного Буга, тогда как город, разрушенный татарами, возродился на правом берегу. Право подтверждалось привилегией самого короля Сигизмунда III, князь Ян Острожский пожертвовал 5 тысяч злотых, а Иероним Язловецкий подарил земельный участок для добычи глины и производства кирпича.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SOKAL/IMG_6767_6771_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SOKAL/IMG_6772_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SOKAL/IMG_6773_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SOKAL/IMG_6774_middle.png

Урочисте закладення кляштору відбулося 2 липня 1604 р., але саме будівництво тривало без малого 15 років, оскільки велося на болотяних ґрунтах. Для зміцнення фундаменту доводилося у глибокі рови забивати вільхові палі, засипати їх шлаком та негашеним вапном і навіть заливати олією (не знаю, навіщо олія, але хроніка оповідає саме так).
Будівництвом керував чернець Бернард Авелідес, якому окрім того приписують будівництво костьолів бернардинів і кларисок у Львові.
Посвячення кляштору відбулося 14 квітня 1619 р.
--------
Торжественная закладка монастыря состоялась 2 июля 1604, но само строительство длилось без малого 15 лет, поскольку велось на болотных почвах. Для укрепления фундамента приходилось в глубокие рвы забивать ольховые сваи, засыпать их шлаком и негашеной известью и даже заливать маслом (не знаю, зачем масло, но хроника повествует именно так).
Строительством руководил монах Бернард Авелидес, которому кроме того приписывают строительство костелов бернадинцев и клариссок во Львове.
Посвящение монастыря состоялось 14 апреля 1619 года.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SOKAL/IMG_6775_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SOKAL/IMG_6778_middle.pngАрхітектурний комплекс монастиря складався з костелу Богородиці, дзвіниці, келій та оборонних мурів.
Кляштор був сильно укріпленою фортецею, яку протягом 17 ст. ніхто не зміг здобути. Він був оточений водами річки Ради і двома рядами оборонних стін з чотирма кутовими баштами. У 1732 р. висоту стін для збільшення його обороноздатності було підвищено. До кляштору вело двоє в’їздних воріт – східні і південні. Перші завалились у 1838 р., а другі були розібрані у повоєнний час.
---------
Архитектурный комплекс монастыря состоял из костела Богородицы, колокольни, келий и оборонных стен.
Монастырь был сильно укрепленной крепостью, которую в течение 17 в. никто не смог захватить. Он был окружен водами реки Рады и двумя рядами оборонительных стен с четырьмя угловыми башнями. В 1732 г.. высоту стен для увеличения его обороноспособности было решено повысить. К монастырю вело двое въездных ворот - восточные и южные. Первые рухнули в 1838 году, вторые были разобраны в послевоенное время.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SOKAL/IMG_6794_6795_middle.png
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SOKAL/IMG_6797_middle.pngКостьол Богородиці мурований, тринавовий, чотиристовповий з трансептом, увінчаний високим двосхилим дахом. Архітектура головного фасаду доволі скромна. Цікавою конструктивною особливістю є те, що купол, який перекриває центральний простір ховається під дахом, а ззовні виділяється лише світовий ліхтарик.
У північно-східному куті, між подовженим хором з абсидою і нефом, підноситься у височину квадратна у плані двохярусна башта. Її верхній восьмигранний ярус увінчаний бароковим куполом.
В 1748 р. на башті встановлено годинник (майстер Я.Чернявський), який було змінено у 1857 р. (майстер Л.Гаращук).
З двох боків до костьолу прибудовані дві каплиці: з лівого – св.Анни, з правого – Чудотворної Богородиці. Вони надають йому форму хреста.
------------
Костел Богородицы каменный, трехнефный, четырехстолпный с трансептом, увенчанный высокой двускатной крышей. Архитектура главного фасада довольно скромная. Интересной особенностью конструкции является то, что купол, перекрывающий центральное пространство скрывается под крышей, а снаружи выступает только световой фонарик.
В северо-восточном углу, между удлиненным хором с апсидой и нефом, возвышается на высоту квадратная в плане двухъярусная башня. Ее верхний восьмигранный ярус увенчанный барочным куполом.
В 1748 на башне установлены часы (мастер Я.Чернявский), который был изменен в 1857 году (мастер Л.Гаращук).
С двух сторон к костелу пристроены две часовни: слева - св.Анны, с правой - Чудотворной Богородицы. Они придают ему форму креста.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SOKAL/IMG_6830_6832_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SOKAL/IMG_6833_6835_middle.png

Келії прилягають до північного фасаду костелу, зведені одночасно з ним. Будівля мурована, коридорної системи, двоповерхова, з прямокутним внутрішнім подвір’ям. Північно-західний та північно-східний кути корпусу мають в плані форму замкових бастіонів.
Під костьолом раніше була велика крипта. Вона служила усипальницею не тільки для бернардинів, котрі мали свою окрему гробницю, але й для світських осіб, в основному, навколишньої польської шляхти.
------------
Кельи прилегают к северному фасаду костела, построенные одновременно с ним. Здание каменное, коридорной системы, двухэтажное, с прямоугольным внутренним двором. Северо-западный и северо-восточный углы корпуса имеют в плане форму замковых бастионов.
Под костелом раньше была большая крипта. Она служила усыпальницей не только для бернардинцев, которые имели свою отдельную гробницу, но и для светских лиц, в основном, окружающей польской шляхты.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SOKAL/IMG_6836_middle.png

Кляштор був об’єктом паломництва католиків з усієї Речі Посполитої, які приходили сюди, шукаючи зцілення перед чудотворним образом Богородиці. За легендою цей образ був написаний маляром Венжиком, який втратив зір і був зцілений перед іконою Ченстоховської Божої Матері. Він пообіцяв відтворити цей образ і подарувати його церкві, але ніяк не міг її згадати. Чотири рази він приїздив до Ясної Гури, але ніяк не вдавалося закінчити роботу. А ж як повернувшись після чергової прощі до Ченстохови, Венжик знайшов ікону завершеною, яка «сяяла надзвичайною ясністю і красою».
-----------
Монастырь был объектом паломничества католиков со всей Речи Посполитой, которые приходили сюда, ища исцеления перед чудотворным образом Богородицы. По легенде этот образ был написан маляром Венжиком, который потерял зрение и был исцелен перед иконой Ченстоховской Божьей Матери. Он пообещал воссоздать этот образ и подарить его церкви, но никак не мог вспомнить. Четыре раза он приезжал к Ясной Гуре, но никак не удавалось закончить работу. Лишь вернувшись после очередного паломничества в Ченстохову, Венжик нашел икону завершенной, которая «сияла чрезвычайной ясностью и красотой».


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SOKAL/IMG_6849_6851_middle.png

У 1519 році після набігу татар, церква, де знаходилася ікона, згоріла, але образ вцілів і згодом був перенесений до монастиря бернардинів. Після освячення костелу Богородиці у 1619 р. ікону Сокальської Богоматері помістили в прикрашеному алтарі зліва.

В 1680 році о.Ян Капістран Юркевич прирівняв Сокальський кляштор до Лорето в Італії, Монсарето в Іспанії і Ченстохова в Польщі. 8 вересня 1724 року відбулась коронація Сокальської Чудотворної Ікони.
----------
В 1519 году после набега татар, церковь, где находится икона, сгорела, но образ уцелел и впоследствии был перенесен в монастырь бернардинцев. После освящения костела Богородицы в 1619 икону Сокальской Богоматери поместили в украшенный алтарь слева.
В 1680 году отец Ян Капистран Юркевич приравнял Сокальский монастырь к монастырям Лорето в Италии, Монсарето в Испании и Ченстохова в Польше. 8 сентября 1724 состоялась коронация Сокальской Чудотворной Иконы.

Таким він був до пожежі 27 березня 2012/Таким он был до пожара 27 марта 2012 года...


Нажаль кляштор не оминула лиха доля. 25 травня 1843 р. через необережне поводження з вогнем спалахнула пожежа, яка знищила майже всю внутрішні обстановку костьолу разом із чудотворною Іконою Богородиці. У полум’ї загинуло багато старовинних мистецьких пам’яток, стародруків і рукописів. Кляштор було повністю відреставровано лише через п’ять років і наново посвячено 7 вересня 1848 р. Тоді ж було посвячено новий образ Божої Матері Сокальської, намальований на зразок старого львівським художником Машковським. Через десять років, під час бурі 6 березня 1858 р. блискавка двічі вдарила в костьол, викликавши пожежу, яку ченці змогли погасити власними силами. Нове нещастя спіткало кляштор 28 травня 1870 р. коли через необережність конюха згоріли костьол разом з вежею і дах келій. Відбудував бернардинський монастир архітектор А.Кун. Дах костьолу покрили у 1872 р. оцинкованого бляхою, а каплиці – мідною. Розписи стін зробив краківський художник Ф.Нєдзвєдський .
Найбільших руйнувань зазнав кляштор під час І-ї світової війни, особливо у 1915 р.
------------
К сожалению монастырь не обошла злая судьба. 25 мая 1843 года из-за неосторожного обращения с огнем возник пожар, который уничтожил почти всю внутренние обстановку костела вместе с чудотворной Иконой Богородицы. В пламени погибло много старинных художественных памятников, старинных книг и рукописей. Монастырь был полностью отреставрирован только через пять лет и заново освящен 7 сентября 1848 года. Тогда же был освящен новый образ Божьей Матери Сокальской, нарисованный на примере старого львовским художником Машковским. Через десять лет, во время бури 6 марта 1858 года молния дважды ударила в костел, вызвав пожар, который монахи смогли погасить собственными силами. Новое несчастье постигло монастырь 28 мая 1870 года, когда по неосторожности конюха сгорели костел вместе с башней и крыша келий. Отстроил монастырь бернардинцев архитектор А.Кун. Крышу костела покрыли в 1872 году оцинкованного жестью, а часовни - медной. Росписи стен сделал краковский художник Ф.Недзведский.
Наибольшие разрушения претерпел монастырь во время I-й мировой войны, особенно в 1915 году.

пожежа 27 березня 2012 (клікабельно)/пожар 27 марта 2012 года (кликабельно)...


Протягом 20-х років 20 ст. його відбудували, деяких змін зазнала вежа, особливо її верхня частина. Монастир був діючим до 1951 р. (з перервою на війну).
У зв’язку з так званим обміном територіями між СРСР та ПНР, коли перший отримав Забужжя разом із кляштором, в жовтні 1951 року останні монахи покидають монастир і перебираються до Лежайська, а багату бібліотеку і архіви перевозять до Кракова.
-----------
В течение 20-х годов 20 в. его отстроили, некоторые изменения претерпела башня, особенно ее верхняя часть. Монастырь был действующим до 1951 г.. (С перерывом на войну).
В связи с так называемым обменом территориями между СССР и ПНР, когда первый получил Забужье вместе с монастырем, в октябре 1951 г. последние монахи покидают монастырь и перебираются в Лежайск, а богатую библиотеку и архивы перевезли в Краков.

після пожежі/после пожара...
В кляшторі облаштовують інтернат для престарілих, який за 7 років
переводять в інше приміщення, а міцні стіни стають в нагоді іншій організації. І дотепер тут розміщується колонія суворого режиму з сектором для виконання найвищої міри покарання (пожиттєвого ув’язнення) №47, так звана «Сокальська зона».
Періодичний вий сирен, голос гучномовця, колючий дріт так дисонують з витонченістю архітектурних форм, що підносяться над навколишньою ідилією заплав Бугу…
-------------
В монастыре обустраивают интернат для престарелых, который за 7 лет
переводят в другое помещение, а крепкие стены удачно вписываются в интересы другой организации. И до сих пор здесь размещается колония строгого режима с сектором для выполнения высшей меры наказания (пожизненного заключения) №47, так называемая «Сокальская зона».
Периодический вой сирен, голос громкоговорителя, колючая проволока так диссонируют с изяществом архитектурных форм, возвышающиеся над окружающей идиллией заводей Буга …

А таким він був колись/А таким от когда то был...

до пожежі 1843 року, малюнок Є.Р. Фабіянські/до пожара 1843 года, рисунок Е.Р. Фабиянски


1908


1911


1912
1915


1918


1920


1926


1939
Ікона Богоматері Сокальської/Икона Богоматери Сокальской
старі фото розписів у костелі/старые фото росписей в костеле
джерела/источники
http://haidamac.org.ua/2009/03/uvyaznenyj-monastyr/
vk.com/album-28633387_154866134
polona.pl
фотограф Микола Марцинюк
http://www.filosokal.mijdim.com/main.html
http://relicfinder.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=464&hilit=сокаль


ну как то так =))
Tags: Львовщина, Львівщина, костел, монастир, монастырь, тюрьма
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 1 comment