April 24th, 2018

Спадщина. Лісок. Занедбана філіальна церква/Наследие. Лесок. Заброшенный филиальный костельчик.

Проекту потрібна Ваша допомога - клікаємо щоб дізнатись в чому/Проекту нужна Ваша помощь - кликаем чтобы узнать в чёмІсторична інформація надто бідна...
Відомо, що Лісок входила до Глинянського деканату. Дана святиня збудована у 1926 році, ні фундаторів, ні титулу храму - невідомо.
----------
Историческая информация слишком бедна ...
Известно, что Лесок входил в Глинянского деканата. Данная святыня построена в 1926 году, ни основателей, ни титула храма - неизвестно.
Collapse )