April 18th, 2018

Спадщина. Крисовичі. Каплиця замку Адама Мнішека/Наследие. Крысовичи. Часовня замка Адама Мнишека.

Проекту потрібна Ваша допомога - клікаємо щоб дізнатись в чому/Проекту нужна Ваша помощь - кликаем чтобы узнать в чёмКрисовичі, що починаються відразу за південним передмістям Мостиськів - Закостеллям, відомі принаймні з 1440 року. Назва поселення походить від давньоруської шляхетської родини Крисів. На початку XVIII ст. селом володіли спочатку Стефан, а потім його син Міхал Ян Злочовські (Zloczowsci) гербу Грабє (Grabie).
----------
Крысовичи, начинающиеся сразу за южным пригородом Мостисков - Закостельем, известны по крайней мере с 1440 года. Название поселения происходит от древнерусской шляхетской семьи Крысов. В начале XVIII в. селом владели сначала Стефан, а затем его сын Михал Ян Злочовськи (Zloczowsci) герба Грабэ (Grabie).
Collapse )