April 3rd, 2018

Спадщина. Самбір. Костел св. Станіслава і монастир бернардинців/Наследие. Самбор. Костел. Монастырь.

Проекту потрібна Ваша допомога/Проекта нужна Ваша помощь

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...
Костел святого Станіслава (1709-1751 р.р.) і монастир бернардинців — культова споруда і монастир в Україні, розташовані в м. Самбір Львівської області. Основа комплексу відноситься до 1698 року. До складу монастиря входить костел святого Станіслава, дзвіниця і монастирські келії.
Перший бернардинський монастир був збудований у 1471—1476 роках. До сьогодні ці будівлі не збереглися. Спорудження кам'яного монастиря розпочато в 1698 році.
----------
Костел святого Станислава (1709-1751 г.г.) и монастырь бернардинцев - культовое сооружение и монастырь в Украине, расположенные в г. Самбор Львовской области. Основа комплекса относится к 1698 году. В состав монастыря входит костел святого Станислава, колокольня и монастырские кельи.
Первоначальный монастырь бернардинцев был построен в 1471-1476 годах. До сих пор эти здания не сохранились. Сооружение каменного монастыря началось в 1698 году.
Collapse )