March 30th, 2018

Спадщина. Старий Чорторийськ. Костел/Наследие. Старый Чарторийск. Костел.

Підтримайте проект своїми лайками і поширенням. Дякуємо всім Вам за підтримку!
—————
Поддержите проект своими лайками и распространением. Благодарим всех Вас за поддержку!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...
Коротка справка.
У літописах Чорторийськ згадується вже під 1100 р., коли він разом з Дубном та Острогом дістався володимирському князю Давиду Ігоровичу. Близько 1142 р. належав Святославу Ольговичу; у 1228 р., після смерті Мстислава Німого, дістався в долю Данилу, але незабаром перейшов у володіння Пінських князів. Під час польського панування належав князям Чорторийським. Тут знаходили кремінні поліровані знаряддя; на березі ріки залишки валів (за переказами — древнього міста Горбовиці, з яким зв'язані народні легенди). У XII столітті Старий Чорторийськ стає значимим поселенням з могутньою оборонною системою, до якої входив князівський замок, оточений високими земляними валами та дерев'яними, а пізніше, мурованими стінами з могутніми бійницями. Оточений водами Стиру, Чорторийськ був неприступним і довго служив «ключем до Волині».
—————
Краткая справка.
В летописях Чарторийск упоминается уже под 1100 год, когда он вместе с Дубно и Острогом достался владимирскому князю Давиду Игоревичу. Около 1142 года принадлежал Святославу Ольговичу; в 1228 году, после смерти Мстислава Немого, достался в удел Даниилу, но вскоре перешел во владение Пинских князей. Во время польского владычества принадлежал князьям Чарторыйским. Здесь находили кремневые полированные орудия; на берегу реки остатки валов (по преданию - древнего города Горбовицы, с которым связаны народные легенды). В XII веке Старый Чарторийск становится значимым поселением с мощной оборонной системой, в которую входил княжеский замок, окруженный высокими земляными валами и деревянными, а позже, каменными стенами с мощными бойницами. Окруженный водами Стыри, Чарторийск был неприступным и долго служил «ключом к Волыни».
Collapse )

Спадщина. Острівчик-Пильний. Каплиця/Наследие. Островчик-Пыльный. Часовня.

Підтримайте проект своїми лайками і поширенням. Дякуємо всім Вам за підтримку!
—————
Поддержите проект своими лайками и распространением. Благодарим всех Вас за поддержку!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...
Острівчик-Пильний - невелике село в південній частині Буського району, при трасі Красне-Золочів. В цьому поселенні на сьогодні є 3 храми: дерев'яний, новий мурований і покинутий. Наша розповідь про останній.
—————
Островчик-Пыльный - небольшое село в южной части Бугского района, при трассе Красное-Золочев. В этом поселении на сегодня 3 храма: деревянный, новый каменный и заброшеный. Наш рассказ о последнем.
Collapse )

Спадщина. Самбір. Мисливський дім Стефана Баторія/Наследие. Самбор. Охотничий дом Стефана Батория.

Проекту потрібна Ваша допомога - клікаємо щоб дізнатись в чому/Проекту нужна Ваша помощь - кликаем чтобы узнать в чём

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...
У середньовіччі сторіччя важливим адміністративним центром Самбора був княжий замок, який був повністю знищений татарами під час пожежі в 1498 році.
—————
В средние века важным административным центром Самбора являлся княжеский замок, который был полностью уничтожен татарами во время пожара в 1498 году.
Collapse )