March 17th, 2018

Спадщина. Київ. Собор Св. Олександра/Наследие. Киев. Собор Св. Александра.

Підтримайте проект своїми лайками і поширенням. Дякуємо всім Вам за підтримку!
—————
Поддержите проект своими лайками и распространением. Благодарим всех Вас за поддержку!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...
Собор святого Олександра є найстарішим католицьким храмом Києва. Своїм виникненням він зобов’язаний у великій мірі значному покращенню ставлення влади Російської Імперії до Римо-католицької церкви у період правління Олександра І (1800-1825). Кошти на будівництво собору було зібрано дворянством Київської губернії.
—————
Собор святого Александра является старейшим католическим храмом Киева. Своим возникновением он обязан в большой степени значительному улучшению отношения власти Российской Империи к Римско-католической церкви в период правления Александра I (1800-1825). Средства на строительство собора было собрано дворянством Киевской губернии.
Collapse )