March 10th, 2018

Спадщина. Бердичів. Монастир Босих Кармелітів. Частина 1/Наследие. Бердичев. Монастырь. Часть 1.

Підтримайте проект своїми лайками і поширенням. Дякуємо всім Вам за підтримку!
—————
Поддержите проект своими лайками и распространением. Благодарим всех Вас за поддержку!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...


Ще один матеріал 2014-16 років, що загубився в глибинах накопичувачів .../
Еще один материал 2014-16 годов, затерявшийся в глубинах накопителей...

Замок на цьому місці був зведений ще в 16 столітті і належав роду графів Тишкевичів, які володіли цими землями з 14 століття. У 1627 році Януш Тишкевич в честь свого чудесного порятунку з татарського полону подарував замок католицькому ордену Босих кармелітів і виділив кошти для розміщення в замку костелу і монастиря. У 1634 році Босі кармеліти починають будівництво монастиря: зводять "дольний" (підземний) костел, келії, торгові склади, різні господарські приміщення і підсилюють стіни фортеці. В результаті монастир перетворюється в добре укріплену фортецю, оснащену гарматами і обнесенe валом з підйомним мостом. Всередині фортеці постійно знаходився гарнізон для захисту монастиря від нападів татар і козаків. У 1642 році монастир був урочисто відкритий. При висвітленні костелу Януш Тишкевич подарував монахам чудотворну ікону Пресвятої Діви Марії, яка здавна зберігалася в його роду.
——————
Замок на этом месте был возведен еще в 16 веке и принадлежал роду графов Тышкевичей, которые владели этими землями с 14 века. В 1627 году Януш Тышкевич в честь своего чудесного спасения из татарского плена подарил замок католическому ордену Босых кармелитов и выделил средства для размещения в замке костела и монастыря. В 1634 году Босые кармелиты начинают строительство монастыря: возводят "дольный" (подземный) костел, кельи, торговые склады, различные хозяйственные помещения и усиливают стены крепости. В результате монастырь превращается в хорошо укрепленную крепость, оснащенную пушками и обнесенную валом с подъемным мостом. Внутри крепости постоянно находился гарнизон для защиты монастыря от нападений татар и козаков. В 1642 году монастырь был торжественно открыт. При освещении костела Януш Тышкевич подарил монахам чудотворную икону Пресвятой Девы Марии, которая издавна хранилась в его роду.
Collapse )

Спадщина. Бердичів. Монастир Босих Кармелітів. Частина 2/Наследие. Бердичев. Монастырь. Часть 2.

Підтримайте проект своїми лайками і поширенням. Дякуємо всім Вам за підтримку!
—————
Поддержите проект своими лайками и распространением. Благодарим всех Вас за поддержку!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...


початок тут

Ця частина складається тільки з архівних матеріалів - фотографій, малюнків і листівок .../
Эта часть состоит только из архивных материалов - фотографий, рисунков и открыток...
Після війни єдиним повністю збереженим приміщенням фортеці був дольний (підземний) костел, в якому міська влада в 1950-му році організували спортзал, який проіснував в храмі до початку 90-х. У 1958 році в будинку настоятеля костелу відкривається професійно-технічне училище №3, яке функціонує на території фортеці до 1983 року. Також в 1958 році піднімаються питання про початок реставрації костелу, яка почалася лише в 1970-х.
У 1967 році фортеці-монастиря Босих кармелітів було надано статус пам'ятки архітектури і почалася його повільна реставрація. Але грошей на реставраційні роботи виділяється дуже мало, в зв'язку з чим реставрація йде з численними порушеннями: територія костьолу як слід не вивчається в археологічному плані, велика частина руїн зі збереженими елементами фасадів і архітектурних деталей були вивезені на звалище. Через відсутність охорони, доступ до всіх приміщень фортеці залишається відкритим для сторонніх, що не йде на користь збереження комплексу.
———————
После войны единственным полностью уцелевшим помещением крепости был дольный (подземный) костел, в котором городские власти в 1950-м году организовали спортзал, просуществовавший в храме до начала 90-х. В 1958 году в доме настоятеля костела открывается профессионально-техническое училище №3, функционирующее на территории крепости до 1983 года. Также в 1958 году поднимаются вопросы о начале реставрации костела, которая началась лишь в 1970-х.
В 1967 году крепости-монастырю Босых кармелитов был присвоен статус памятника архитектуры и началась его медленная реставрация. Но денег на реставрационные работы выделяется очень мало, в связи с чем реставрация идет с многочисленными нарушениями: территория костела как следует не изучается в археологическом плане, большая часть руин с сохранившимися элементами фасадов и архитектурных деталей были вывезены на свалку. По причине отсутствия охраны, доступ ко всем помещениям крепости остается открытым для посторонних, что не идет на пользу сохранности комплекса.
Collapse )