March 3rd, 2018

Благодійні збори для проекту/Благотворительные сборы для проекта.

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Нарешті віддруковані сигнальні екземпляри всіх календарів і фотографій у форматі А2.
Від глянцевих відбитків було прийнято рішення відмовитися через дорожнечу і те, що мені особисто не подобається одержуваний результату на виході.
І так, тепер Ви можете особисто прийти, подивитися як виглядають подарунки, вибрати свій, зробити благодійний внесок і ... отримати подарунок від проекту.
Ось які подарунки, а це:
----------
Наконец отпечатаны сигнальные экземпляры всех календарей и фотографий в формате А2.
От глянцевых отпечатков было принято решение отказаться из-за дороговизны и не нравящегося мне лично получаемого результата на выходе.
И так, теперь Вы можете лично прийти, посмотреть как выглядят подарки, выбрать свой, сделать благотворительный взнос и ... получить подарок от проекта.
Вот какие подарки, а это:
Collapse )

Спадщина. Дернів. Дерев'яна церква св. Микити (1666 р.)/Наследие. Дернов. Церковь св. Микиты.

Підтримайте проект своїми лайками і поширенням. Дякуємо всім Вам за підтримку!
—————
Поддержите проект своими лайками и распространением. Благодарим всех Вас за поддержку!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...
Назва села пішла, ймовірно, від того, що тут багато дерну. Оскільки Дернів стоїть на головному вододілі Європи Розточчя, усі водойми течуть до Балтійського моря. Перші згадки про поселення на цій місцевості датовані ХV століттям. У Географічному словнику Польського Королівства 1880-1914 рр. написано, що Дернів – це село у повіті Кам’янки-Струмилової (так до 1945 називалася Кам’янка-Бузька), на річці Сосновець (притоці Бугу), у лісовій піщаній та болотистій місцевості. Населення села: 86 римо-католиків, 625 греко-католиків, 12 євреїв. Є однокласова школа і позичкова каса з фондом 1159 злотих. Власник села граф Кароль Мієр, який, до речі, був депутатом Галицького сейму. Родина Мієрів володіла Дерновом з початку ХІХ ст.
—————
Название села пошло, вероятно, от того, что здесь много дерна. Поскольку Дернов стоит на главном водоразделе Европы Розточье, все водоемы текут к Балтийскому морю. Первые упоминания о поселении на этой территории датированные ХV веком. В Географическом словаре Польского Королевства 1880-1914 гг. написано, что Дернов - это село в уезде Каменки-Струмиловой (так до 1945 называлась Каменка-Бугская), на реке Сосновец (притоке Буга), в лесной песчаной и болотистой местности . Население села: 86 римо-католиков, 625 греко-католиков, 12 евреев. Есть одноклассовая школа и ссудная касса с фондом 1159 злотых. Владелец села граф Кароль Миер, который, кстати, был депутатом сейма. Семья Миеров владела Дерновом с начала XIX в.
Collapse )