March 2nd, 2018

Спадщина. Городок (Ягеллонський). Воздвиженський костел/Наследие. Городок. Воздвиженский костел.

Підтримайте проект своїми лайками і поширенням. Дякуємо всім Вам за підтримку!
—————
Поддержите проект своими лайками и распространением. Благодарим всех Вас за поддержку!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...
Городок (Ягеллонский) на Львівщині відом з давніх років, но нас цікавить сьогодні костел і все що з ним пов'язано.
Імовірно, перший дерев'яний Воздвиженський костел був закладений в 1372 польським намісником В. Опольчикиком.
Нинішній костел знаходиться в центрі Старого міста, його західний фасад "дивиться" на ринкову площу. Більшість лежачих на поверхні джерел, які попалися на очі, не називають костел оборонним. Виняток робить Орест Мацюк, який у своїй книзі "Замки і фортеці Західної України" (2005) повідомляє наступне:
—————
Городок (Ягеллонский) на Львовщине известен с давних лет, но нас интересует сегодня костел и все что с ним связано.
Предположительно, первый деревянный Воздвиженский костел был заложен в 1372 г. польским наместником В. Опольчиком.
Нынешний костёл находится в центре Старого города, его западный фасад "смотрит" на рыночную площадь. Большинство лежащих на поверхности источников, попавшихся на глаза, не называют костёл оборонным. Исключение делает Орест Мацюк, который в своей книге "Замки и крепости Западной Украины" (2005) сообщает следующее:
Collapse )