February 27th, 2018

Спадщина. Володимир-Волинський. Каплиця Св. Володимира/Наследие. Владимир-Волынский. Часовня. 2014.

Підтримайте проект своїми лайками і поширенням. Дякуємо всім Вам за підтримку!
—————
Поддержите проект своими лайками и распространением. Благодарим всех Вас за поддержку!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...
Майже усі сучасні путівники одноголосно твердять, що каплицю звели у 1888 р. до 900-річчя Хрещення Русі. Таку ж дату знаходимо в офіційних переліках памʼяток архітектури та історії. Та історична наука вимагає перевіряти будь-яку інформацію. Й справді, повідомлення про відзначення у Володимирі 900-річчя важливої для українських християн дати не містять жодних згадок про будівництво чи освячення каплички. А така подія, як зведення тематичної культової споруди просто не могла не потрапити до подібних звітів. Отже, капличку звели в інший час та з іншого приводу. Коли, ким та навіщо?
—————
Почти все современные путеводители единогласно утверждают, что часовню построили в 1888 к 900-летию Крещения Руси. Ту же дату находим в официальных перечнях памятников архитектуры и истории. Но историческая наука требует проверять любую информацию. И действительно, сообщения о праздновании во Владимире 900-летия важной для украинских христиан даты не содержат никаких упоминаний о строительстве или освящения часовни. А такое событие, как возведение тематического культового сооружения просто не могло не попасть в подобные отчеты. Итак, часовню возвели в другое время и по другому поводу. Когда, кем и зачем?
Collapse )