February 26th, 2018

Спадшина. Середне Водяне. Миколаївські церкви (верхня та нижня)/Наследие. Среднее Водяное. Церкви.

Підтримайте проект своїми лайками і поширенням. Дякуємо всім Вам за підтримку!
—————
Поддержите проект своими лайками и распространением. Благодарим всех Вас за поддержку!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...
У 25 кілометрах від злиття Тереблі з Тисою ми потрапляємо в долину річки Ашпіци. Тут розташовано кілька сіл, заснування яких пов'язане з "волоської колонізацією" XIV-XV століть. У цей період через Мараморош пройшло кілька хвиль пастушачої колонізації, яка захопила всю територію Карпат і досягла північної Моравії, де до сих пір збереглася назва "Моравська Волощина". У ній взяли участь не тільки вихідці з Валахії, а й значна частина українського населення Карпат, родинного їм по заняттю.
—————
В 25 километрах от слияния Теребли с Тисой мы попадаем в долину речки Ашпицы. Здесь расположено несколько сел, основание которых связано с "валашской колонизацией" XIV-XV веков. В этот период через Мараморош прошло несколько волн пастушеской колонизации, захватившей всю территорию Карпат и достигшей северной Моравии, где до сих пор сохранилась название "Моравская Валахия". В ней приняли участие не только выходцы из Валахии, но и значительная часть украинского населения Карпат, родственного им по занятию.
Collapse )