February 24th, 2018

Спадщина. Буськ. Волянське городище та Онуфрієвська церква/Наследие. Буск. Городище и церковь.

Підтримайте проект своїми лайками і поширенням. Дякуємо всім Вам за підтримку!
—————
Поддержите проект своими лайками и распространением. Благодарим всех Вас за поддержку!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...
В ХІ—ХІІІ столітті на Волянах існує Волянське городище — дерев'яно-земляний замок, на території якого нині розташована Онуфріївська церква (1680) та оригінальна капличка Св. Онуфрію з 1864, видовбана у стовбурі 1000-літнього дуба. На пагорбах довкола замчища виявлено сліди поселень періоду неоліту, а також селище слов'яно-руського часу.
----------
В XI-XIII веке на Волянах существует Волянское городище - деревянно-земляной замок, на территории которого сейчас находится Онуфриевская церковь (1680) и оригинальная часовня Св. Онуфрия с 1864, выдолбленная в стволе 1000-летнего дуба. На холмах вокруг замчища обнаружены следы поселений периода неолита, а также поселок славяно-русского времени.
Collapse )