February 6th, 2018

Спадщина. Муровані Курилівці. Палац. Частина 1/Наследие. Мурованые Куриловцы. Дворец. Часть 1.

Підтримайте проект своїми лайками і поширенням. Дякуємо всім Вам за підтримку!
—————
Поддержите проект своими лайками и распространением. Благодарим всех Вас за поддержку!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...
Перша згадка цього місця в письмових джерелах відноситься до 1493 року, але тоді воно називалося Чурилівцами - засновниками поселення стали члени славної в ті часи на Поділлі родини Чурилів гербу Корчак (Czuriłow h. Korczak). Мурованими вони стали в XVI столітті, коли на схилі Жвана був побудований кам'яний замок - мурований (від латинського murus - стіна) з місцевого вапняку. Цікаво, що будівельники місцями обійшлися без розчину, для кращого зв'язку укладали камені виступом верхнього в поглиблення нижнього. Відомо, що у 1493 році тут вже налічувалося 9 будинків. 1493 рік прийнято вважати датою заснування містечка, хоча зустрічається наприклад 1453.
—————
Первое упоминание этого места в письменных источниках относится к 1493 году, но тогда оно называлось Чуриловцами – основателями поселения стали члены знаменитой в те времена на Подолье семьи Чурила герба Корчак (Czuriłow h. Korczak). Мурованными они стали в XVI веке, когда на склоне Жвана был построен каменный замок – мурованный (от латинского murus – стена) из местного известняка. Интересно, что строители местами обошлись без раствора, для лучшей связи укладывали камни выступом верхнего в углубление нижнего. Известно, что в 1493 году здесь уже насчитывалось 9 домов. 1493 год принято считать датой основания города, хотя встречается например 1453.
Collapse )

Спадщина. Муровані Курилівці. Палац. Частина 2/Наследие. Мурованые Куриловцы. Дворец. Часть 2.

Підтримайте проект своїми лайками і поширенням. Дякуємо всім Вам за підтримку!
—————
Поддержите проект своими лайками и распространением. Благодарим всех Вас за поддержку!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...


Підтримайте проект своїми лайками і поширенням. Дякуємо всім Вам за підтримку!
—————
Поддержите проект своими лайками и распространением. Благодарим всех Вас за поддержку!Уміло використавши унікальні природні дані Мурованокуриловецького ландшафту, паркобудівельник проклав доріжки-алеї по схилу гори, згрупував насадження з урахуванням величезних природних скель, відкриваючи з доріжок перспективні види на світле приміщення Палацу і далекі пагорби і поля. Видно звідси і кам'яний трехарочний міст через Жван - сучасник палацу, який опинився «не при справах» після влаштування вище нього земляної греблі на ставку.
—————
Умело использовав уникальные природные данные мурованно-куриловецкого ландшафта, паркостроитель проложил дорожки-аллеи по склону горы, сгруппировал насаждения с учетом огромных естественных скал, открывая с дорожек перспективные виды на светлое здание дворца и дальние холмы и поля. Виден отсюда и каменный трехарочный мост через Жван – современник дворца, оказавшийся «не у дел» после устройства выше него земляной плотины на пруду.
Collapse )