February 1st, 2018

Спадщина. Тулиголово. Маєток та палац Балів/Наследие. Тулиголово. Усадьба и дворец Балов.

Приєднуйтесь до благодійних зборів для проекту і отримуйте календарі і фотографії формату А2.
Підтримайте проект своїми лайками і поширенням інформації про акцію. Дякуємо всім Вам за підтримку!
—————
Присоединяйтесь к благотворительным сборам для проекта и получайте календари и фотографии формата А2.
Поддержите проект своими лайками и распространением информации об акции. Благодарим всех Вас за поддержку!


нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Романтично-псевдо-французький замок-палац стоїть тут не набагато довше ста років (для пам'ятки архітектури - вік шкільний, несерйозний), та все одно радієш зустрічі з цим всеперемагаючим почуттям любові до життя, яке так і ллється з багато прикрашених балкончиків, вікон та мезонінів. Оптимізм споруди тут дещо диссонує з теперішнім призначенням палацу, проект якої яко би розробили  в останні роки ХІХ ст. геніальні автори Чернівецької та Одеської Опер, Львівського Касино Ф. Фельнер і Г. Гельмер. Але це вже специфіка довголітньої совєтізації: як не дурка в колишньому панському маєтку, то тюрма в величезному кляшторі. Добре вже, хоч не склад міндобри. Тут ось наприклад - туберкульозний диспансер.
—————
Романтично-псевдо-французский замок-дворец стоит здесь не на много дольше ста лет (для памятника архитектуры - возраст школьный, несерьезный), но все равно радуешься встрече с этим победоносным чувством любви к жизни, что так и льется из богато украшенных балкончиков, окон и мезонинов. Оптимизм сооружения здесь несколько диссонирует с настоящим назначением дворца, проект которого яко бы разработали в последние годы XIX в. гениальные авторы Черновицкой и Одесской Опер, Львовского Касино Ф. Фельнер и Г. Гельмер. Но это уже специфика долголетней советизации: как не дурка в бывшем барском имении, то тюрьма в огромном монастыре. Хорошо уже, хоть не склад минудобрений. Здесь напрімер - туберкулезный диспансер.
Collapse )