January 28th, 2018

Спадщина. Пустомити. Палац/Наследие. Пустомиты. Дворец.

Приєднуйтесь до благодійних зборів для проекту і отримуйте календарі і фотографії формату А2.
Підтримайте проект своїми лайками і поширенням інформації про акцію. Дякуємо всім Вам за підтримку!
—————
Присоединяйтесь к благотворительным сборам для проекта и получайте календари и фотографии формата А2.
Поддержите проект своими лайками и распространением информации об акции. Благодарим всех Вас за поддержку!


нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Назва «Пустомити» скоріш за все походить від «пустого мита». З княжих часів тут, напевне, була митниця, яка з початком розвитку сусідніх Львова та Щирця втратила своє значення. У 1417 році поселення з тодішньою назвою Митко щирецький війт Іван Нишолек продав якомусь Станіславові Коритку за 300 празьких грошів, що підтверджено актом короля Владислава Ягайла.
————
Название «Пустомиты» скорее всего происходит от «пустой пошлины». С княжеских времен здесь, наверное, была таможня, которая с началом развития соседних Львова и Щирца потеряла свое значение. В 1417 году поселение с тогдашней названием Митко щирецкий староста Иван Нишолек продал какому-то Станиславу Коритко за 300 пражских грошей, что подтверждено актом короля Владислава Ягайло.
Collapse )

Спадщина. Кліцько. Успенська церква/Наследие. Клицько. Успенськая церковь.

Приєднуйтесь до благодійних зборів для проекту і отримуйте календарі і фотографії формату А2.
Підтримайте проект своїми лайками і поширенням інформації про акцію. Дякуємо всім Вам за підтримку!
—————
Присоединяйтесь к благотворительным сборам для проекта и получайте календари и фотографии формата А2.
Поддержите проект своими лайками и распространением информации об акции. Благодарим всех Вас за поддержку!


нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Перші відомості про місцеву церкву походять з 1515 року. В коментарях до акту генеральної візитації парафії 1730-1733 рр. дослідник І. Скочиляс зазначив, що церква в Кліцьку збудована 1603 року. На стінах церкви збереглися багато різьблених написів. Іконостас був зроблений у 1674 році, тоді ж розмалювали інтер`єр. Реставрація церкви відбулася у 1686-1687 рр. (вигляд до реставрації – акварель Антіна Вариводи, 1931 р.), а 1707 року під неї був підведений кам`яний фундамент. Обновлена у 1808 та 1880 рр. В церковному інвентарі, складеному 12 липня 1838 року, зазначено, що церква збудована 1692 р.(?) і мала розмір 5 на 3,5 сажня. З 1877 року парохом в селі був о. Антін Бачинський. Варто зазначити, що при о. Бачинському церква була відремонтована 1880 року. Він також мав намір збудувати нову церкву і 1905 року попросив дозволу на розібрання діючої, адже в 1904 році відомий архітектор Василь Нагірний виготовив проект нової мурованої церкви. Але справа не була доведена до кінця. З 1955 по 1989 рр. церква використовувалася на архів та склад книжок, що і врятувало її від руйнації. Існуючий вигляд отримала після реставрації, яку розпочали в 2005 р. 22 квітня 2008 р. горіла – в результаті було частково пошкоджено покрівлю і стіни. Церква в користуванні громади УГКЦ. Пам’ятка архітектури національного значення.
—————
Первые сведения о местной церкви происходят с 1515 года. В комментариях к акту генеральной визитации прихода 1730-1733 гг. исследователь И. Скочиляс отметил, что церковь в Клецко построена 1603 году. На стенах церкви сохранились много резных надписей. Иконостас был сделан в 1674 году, тогда же разрисовали интерьер. Реставрация церкви состоялась в 1686-1687 гг. (Вид до реставрации - акварель Антона Вариводы, 1931 г.), а в 1707 году под нее был подведен каменный фундамент. Обновлена в 1808 и 1880 годах. В церковном инвентаре, составленном 12 июля 1838 года, указано, что церковь построена 1692 (?) и имела размер 5 на 3,5 сажени. С 1877 года настоятелем в селе был о. Антон Бачинский. Стоит отметить, что при о. Бачинскому церковь была отремонтирована 1880 года. Он также намеревался построить новую церковь и в 1905 году попросил разрешения на разборку действующей, ведь в 1904 году известный архитектор Василий Нагорный изготовил проект новой каменной церкви. Но дело не было доведено до конца. С 1955 по 1989 гг. церковь использовалась как архив и склад книг, что и спасло ее от разрушения. Существующий вид получила после реставрации, начатой ​​в 2005 г.. 22 апреля 2008 горела - в результате была частично повреждена кровля и стены. Церковь в пользовании общины УГКЦ. Памятник архитектуры национального значения.
Collapse )