January 20th, 2018

Спадщина. Кугаїв. Храм Богоявлення Господнього/Наследие. Кугаев. Богоявленский храм.

Приєднуйтесь до благодійних зборів для проекту і отримуйте календарі і фотографії формату А2.
Підтримайте проект своїми лайками і поширенням інформації про акцію. Дякуємо всім Вам за підтримку!
—————
Присоединяйтесь к благотворительным сборам для проекта и получайте календари и фотографии формата А2.
Поддержите проект своими лайками и распространением информации об акции. Благодарим всех Вас за поддержку!


нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Мальовничий дерев’яний храм Богоявлення Господнього в с. Кугаїв (Пустомитівського р-ну Львівської обл.) розташований при в’їзді до села і оточений високими старими липами. На церковному подвір’ї — давні поховання. Ця тридільна, триверха церква, мініатюрна у плані — її розміри 10 х 7,5 м. З північного боку добудоване приміщення, що виконувало функцію паламарні та ризниці водночас (дещо більше за вівтар). Церква накрита пірамідальними верхами, що завершуються вузькими маківками. Навпроти головного входу — висока триярусна дзвіниця (3,3 х 3,3 м). Напис над вхідними дверима храму вказує дату побудови: ROKU P. 1693. Всередині давні настінні розписи, перемальовані в 1989 році сільськими майстрами. 
—————
Живописный деревянный храм Богоявления Господня в с. Кугаев (Пустомытовского р-на Львовской обл.) Расположен при въезде в село и окружен высокими старыми липами. На церковном дворе - древние захоронения. Эта трехдольная, трехъярусная церковь, миниатюрная в плане - ее размеры 10 х 7,5 м. С северной стороны достроено помещение, выполнявшее функцию пономарной и ризницы одновременно (несколько больше алтаря). Церковь накрыта пирамидальными верхами, завершающиеся узкими маковками. Напротив главного входа - высокая трехъярусная колокольня (3,3 х 3,3 м). Надпись над входной дверью храма указывает дату постройки: ROKU P. 1693. Внутри древние настенные росписи, перерисованы в 1989 году сельскими мастерами.
Collapse )