November 1st, 2017

Спадщина. Володимир-Волинський. Успенський собор/Наследие. Владимир-Волынский. Успенский собор.

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Одне з найстаріших міст не лише Волині, а й всієї України, Володимир вперше було згадано в «Повісті временних літ» під 988 рік. Легенди кажуть, що й до того часу місто існувало і називалося Лодомиром (перша згадка – 866 рік), аж поки київський князь-хреститель (і попутно багатожонець) Володимир Святославович не дав йому своє ім’я і важливе завдання: захищати західні кордони Галицько-Волинського князівства.
—————
Один из старейших городов не только Волыни, но и всей Украины Владимир впервые был упомянут в «Повести временных лет» под 988 год. Легенды говорят, что к тому времени город существовал и называлось Лодомиром (первое упоминание - 866 год). Вплоть пока киевский князь-креститель (и попутно багатожонець) Владимир Святославович не дал ему свое имя и важная задачу: защищать западные границы Галицко-Волынского княжества.
Collapse )