October 13th, 2017

Спадщина. Воля-Висоцька. Храм св. Арх. Михаїла/Наследие. Воля-Высоцкая. Храм св. Арх. Михаила.

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Про церкву написано багато — можливо, й забагато. Але все якось одноманітно. Тому для початку лишен короткі тези з висновком =).
- Стандартний для ХVІ ст. храм.
- Типовий для ХVІІ ст. іконостас. Його намісний та святковий ряди виготовлено у 1655 році невідомими майстрами, апостольський ряд і дияконські двері у 1680 та 1688 — 89 роках написав Іван Руткович. Як кажуть, це не найкращі творіння геніального іконописця.
- Настінні розписи 1611 р., виявлені на поч. 1990-х під час реставрації іконостасу, порівняно з іншими розписаними церквами Західної України не являють собою чогось незвичайного.
- Так само й матеріал, з якого збудовано церкву — модрина — є хоч і рідкісним, але не унікальним в українському храмобудівництві.
Однак, сукупність здавалося б стандартних і тривіальних речей призводить до того, що храм св. Архистратига Михаїла у Волі-Висоцькій — абсолютно дивовижний і неповторний зразок дерев’ного зодчества та ікономалярства України.
—————
Об этой церкви написано много - возможно, и даже слишком. Но все как-то однообразно. Поэтому для начала лишь краткие тезисы с виводом =).
- Стандартный для XVI в. храм.
- Типичный для XVII века. иконостас. Его наместний и праздничный ряды изготовлено в 1655 году неизвестными мастерами, апостольский ряд и диаконскіе двери в 1680 и 1688 - 89 годах написал Иван Руткович. Как говорят, это не лучшие творения гениального иконописца.
- Настенные росписи 1611 года, обнаружены в нач. 1990-х во время реставрации иконостаса, по сравнению с другими расписанными церквями Западной Украины не представляют собой чего-то необычного.
- Также и материал, из которого построена церковь - лиственница - хоть и редкий, но не уникальный в украинском храмостроительство.
Однако, совокупность казалось бы стандартных и тривиальных вещей приводит к тому, что храм св. Архистратига Михаила в Воле-Высоцкой - совершенно удивительный и неповторимый образец деревьного зодчества и икономалярства Украины.
Collapse )